HomeNieuwsDrie geselecteerden voor shortlist kunstopdracht UT
Kunst op de UT-campus

Drie geselecteerden voor shortlist kunstopdracht UT Atelier van Lieshout, Studio PolyLester en Yvonne Dröge Wendel werken voorstel verder uit

De Universiteit Twente wil in het najaar van 2021 een nieuw beeldbepalend kunstwerk op de campus onthullen, zij bestaat dan 60 jaar. Ter ere hiervan heeft de UT in november 2019 een open call uitgeschreven, waar ruim 50 reacties op zijn gekomen. Atelier van Lieshout, Studio PolyLester en Yvonne Dröge Wendel zijn de drie geselecteerde kunstenaars die hun voorstel verder mogen uitwerken.

Tot en met 31 december hadden alle Nederlandse en in Nederland wonende en werkende kunstenaars de mogelijkheid om een voorstel in te sturen. De vorm van het kunstwerk was volledig vrij. Zo werd geen onderscheid gemaakt in discipline, medium, vakrichting, specialisme, interessegebied of materiaal. En ook het type projecten was geheel vrij. Gevraagd is om specifiek in het plan te motiveren waarom het kunstwerk op dit moment, op deze plek, passend is. Als een project een verwijzing had naar, of een verband had met technologie is dat een pré. Daarnaast moest het werk duurzaam zijn, over nog eens 60 jaar moet het er nog steeds staan. Bij de beoordeling van de projectplannen werd op kwaliteit beoordeeld. Daarmee onderstreept CAAC, de kunstcommissie van de UT, de pluriformiteit en inclusiviteit die eigen is aan beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed.                   

Er zijn in totaal ruim 50 voorstellen ingediend, waaruit een grote diversiteit en innovatie naar voren kwam. De CAAC, heeft alle voorstellen nauwkeurig gelezen en tegen elkaar afgewogen. Zij hebben drie voorstellen geselecteerd die het beste bij de vooraf bepaalde criteria aansloten. Het College van Bestuur van de UT heeft het advies van de CAAC overgenomen.

Geselecteerde kunstenaars

De kunstenaars zijn: Atelier van Lieshout, Studio PolyLester en Yvonne Dröge Wendel

_ Atelier Van Lieshout

Beeldhouwer Joep van Lieshout is geboren in 1963 in Ravenstein, Nederland. In 1995 richtte hij Atelier Van Lieshout op waarmee hij drie decennia lang werk produceert. Van Lieshout maakt werken op het snijvlak van kunst, design en architectuur en verbeeldt terugkerende thema's als systemen, macht, leven, seks, dood en het individu tegenover het grotere geheel. Atelier Van Lieshout kreeg internationale erkenning voor sculpturale installaties met controversiële, sinistere én speelse ondertoon.

Joep van Lieshout: “Kunst en wetenschap zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het verleden, het heden én de toekomst van een samenleving worden hierdoor bepaald. Voor het jubileum van Universiteit Twente wil ik juist daarom een werk te maken waarin het belang van onderzoek en kunst samensmelt.”

_Studio PolyLester

PolyLester - opgericht door Gabriel Lester in 2013 - is een atelier dat zich richt op kunst, openbare sculpturen, architecturale interventies, landschap, interieur, scenografie etc. 

Gabriel Lester werkt in verschillende disciplines waaronder installatie, performance en film. Zijn kunstwerken komen voort uit een verlangen om verhalen te vertellen en omgevingen te construeren die deze verhalen ondersteunen of hun eigen narratieve interpretatie voorstellen. Na zijn studie aan de Rijksakademie in Amsterdam werden zijn kunstwerken wat getypeerd kon worden als cinematografisch, zonder dat er noodzakelijkerwijs film of video aan te pas kwam. Deze kunstwerken brengen zelden een expliciete boodschap of een enkelvoudig idee over, maar stellen veeleer manieren voor om zich tot de wereld te verhouden en zich af te vragen welke mechanismen en componenten onze perceptie en ons begrip ervan vormen.

Gabriel Lester: “De tijd stilzetten, beweging en momentum vangen in een sculptuur. Zo ontstaat een paralel universum; een bevroren moment, waar men omheen of langs kan lopen, of bij stil kan staan.”

_ Yvonne Dröge Wendel

Yvonne Dröge Wendel (Karlsruhe 1961) woont en werkt in Amsterdam. Ze is opgeleid aan de Gerrit Rietveld academie te Amsterdam en was verbonden aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam (1993-1994) en de Delfina Studios in Londen (2002-2003). Als beeldend kunstenaar is zij promovendus aan de Universiteit Twente. Tevens is zij hoofd van de afdeling beeldende kunst van de Rietveld Academie en geeft les op de masteropleiding Contextual Design van de Design Academy Eindhoven. De drijfveer achter haar werk is voelbaar en zichtbaar aanwezig: op een speelse, filosofische manier onderzoekt Dröge Wendel hoe objecten en mensen elkaar beïnvloeden.

Yvonne Dröge Wendel: “Een beter milieu wordt niet bereikt door het produceren van meer en betere objecten. Wat wij nodig hebben is een nieuwe houding ten opzichte van dingen, gebaseerd op inzicht in de actieve rol die dingen hebben.”

De geselecteerde kunstenaars werken in drie maanden tijd hun schetsontwerp/plan verder uit. Daarvoor ontvangen zij een passende vergoeding. Vervolgens kiest de UT een van de drie projectplannen en krijgt de kunstenaar in kwestie bijna anderhalf jaar de tijd om het kunstwerk te realiseren, voordat het in november 2021 onthuld zal worden.

Meer informatie

Voor meer informatie bezoek de website van de CAAC. Voor vragen kunt u contact opnemen met Jessica Voorwinde of Judith Öfner of via info@burobordo.com.

L.P.W. van der Velde MSc (Laurens)
Woordvoerder / persvoorlichter (aanwezig ma, wo-vr)