Zie Nieuws

College voorzitter in gesprek met leerlingen van het Stedelijk Lyceum Kottenpark

De Universiteit Twente is met diverse interne en externe partijen in gesprek om na te gaan hoe anderen de toekomst van de universiteit zien en welke rol de universiteit over twaalf jaar en daarna in de samenleving moet spelen. Maandag 28 mei ging collegevoorzitter Victor van der Chijs in gesprek met een groep middelbare scholieren van het Stedelijk Lyceum Kottenpark en daagde ze uit tot een gedachtenexperiment over de toekomst van de universiteit.

In het gesprek met de leerlingen van het Kottenpark ging Van der Chijs in op de verwachtingen van het studeren bij een universiteit, wat voor soort onderwijs zij willen volgen, hoe zij denken over een leven lang leren en welke rol technologie voor hen heeft in hun leven en hun studiekeuze. Maar ook over hun zorgen voor de toekomst, waar zij zichzelf voor in willen gaan zetten en hoe ze hun toekomstige baan voor zich zien.

Dat de leerlingen goed in staat waren om zich te verbeelden hoe de toekomst er straks uit ziet, bleek wel uit de rijke discussie die ze met Van der Chijs en met elkaar voerden. Zo waren ze zich heel bewust van het feit dat mensen steeds ouder worden, steeds langer moeten blijven werken en dat het volgen van een studie niet bepalend hoeft te zijn voor wat je daarna gaat doen.

Ze zagen vooral de persoonlijke ontmoetingen op een universiteit als een belangrijke toegevoegde waarde. Colleges zijn thuis online te volgen, ‘maar niks kan persoonlijk contact vervangen,’ zo verwoordde één van de leerlingen. ‘Ook de apparatuur die beschikbaar is op de universiteit heb je thuis niet.’ Dat zijn volgens de Kottenpark-leerlingen allemaal pluspunten om een universiteit fysiek nog wel te blijven opzoeken. Dat geldt ook voor het contact met docenten en professoren, die onder andere kunnen helpen met begrijpen van de leerstof.

Verder gaven de leerlingen aan dat ze het als een taak van de universiteit zien dat het een open plek is om bepaalde vaardigheden op te doen en om jezelf persoonlijk te ontwikkelen in een veilige omgeving. Of het nu gaat om te leren samenwerken of leiding te geven aan een team. Het leren werken met andersdenkenden en mensen vanuit andere disciplines zagen ze als belangrijke meerwaarde. De invloed van social media kwam hierbij ook aan de orde en de leerlingen gaven de tip om als universiteit hier een aanspreekpunt voor te hebben waar je als student naartoe kunt op het moment dat je last hebt van negatieve effecten door social media en dat je als student kunt leren omgaan met bijvoorbeeld het ervaren van digitale stress.

Belangrijk vonden de leerlingen de aandacht voor de natuur. ‘We moeten de schade beperken en snel tot actie overgaan,’ aldus de leerlingen. De Universiteit Twente zou duurzaamheid centraal moeten stellen in alles wat ze doet. Of het nu hergebruik van materialen is, of het verwerken van lesstof over duurzaamheid in de programma’s. ‘Zodat je je daar als student óók meer bewust van wordt,’ zo gaf één van de jonge gesprekspartners van Van der Chijs aan.

Dat de leerlingen de ketengedachte in het onderwijs al goed voor ogen hadden, blijkt wel uit de gedachte dat goede begeleiding bij de keuze van vakkenpakketten op de middelbare school en later bij de vervolgstudie van groot belang was. Later ook nog kunnen bijsturen of combinaties kunnen maken met andere stromingen in onderwijs vonden ze erg belangrijk, evenals problem-based learning en het kunnen toepassen van theoretische kennis. Dat vragen steeds complexer worden in de maatschappij en kennis zich zo snel ontwikkeld was ze ook wel duidelijk. Dat vraagt om een brede studie, met vervolgens extra goed zijn in en alles weten over één gebied.

Op de vraag wat zij van een internationale omgeving op de universiteit vonden, was de reactie unaniem. Veel culturen op de campus werkt verrijkend. Wel willen de leerlingen hun Nederlandse roots daarbij niet vergeten. Ook beseften ze zich dat er vrijwel geen banen meer zijn waar je met alleen maar Nederlandse bedrijven of organisaties werkt, dus is een buitenlandervaring erg belangrijk, aldus de Kottenpark-leerlingen. Wel vinden ze dan dat het Engels op de lagere school beter moet gaan aansluiten op het Engels van de middelbare school. Maar ja, is het over enkele decennia niet nog beter om juist goed te zijn in Frans, Chinees of Spaans, gezien de economische ontwikkeling van landen waar dit de voertalen zijn?  

Victor van der Chijs was enthousiast over zijn gesprek met de leerlingen: “Mooi om te zien dat leerlingen nu al de blik vooruit hebben en in staat zijn over al dit soort onderwerpen zich een mening te vormen. Dit zijn onze studenten van de toekomst.”

Vervolg
Uit alle gesprekken die gevoerd worden formuleert de UT een nieuwe missie, visie en strategie. De concept missie en visie liggen er al. Daarin ziet de UT het als haar rol om als technische universiteit de samenleving te dienen met duurzame oplossingen waarbij de mens centraal staat. Voor de UT betekent het versterken van de samenleving het geven van onderwijs en het leveren van wetenschappelijke en technologische oplossingen voor belangrijke maatschappelijke kwesties. Maar we helpen mensen ook inzicht te krijgen in de impact van de huidige wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen op hun gemeenschap en op het milieu. Alles over dit proces is te volgen op: https://www.utwente.nl/shaping2030

Bekijk hier de foto's. 

Contact
Bertyl Lankhaar woordvoerder College van Bestuur Universiteit Twente, M 0620027435

drs. B.G. Lankhaar (Bertyl)
Afwezig tot 1 Aug 2020