Zie Nieuws

UT start proeftuin Brain Computer Interfaces

De Universiteit Twente gaat, samen met enkele ondernemingen uit Overijssel en Gelderland, een proeftuin starten voor Brain Computer Interfacing (BCI), bijvoorbeeld voor het meten en beïnvloeden van werkdruk en het optimaliseren van samenwerking in complexe en stressvolle situaties. Voor deze BCI-proeftuin, gevestigd in het BMS Lab op de campus, werkt de UT samen met Thales, Artinis Medical Systems, VidiNexus en Noldus Information Technology. Het project wordt mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van het Operationeel Programma Oost-Nederland.

Brain Computer Interfaces (BCI’s) leggen de connectie tussen de signalen in onze hersenen en computersystemen. Computers leren zo van ons brein en omgekeerd. BCI’s worden bijvoorbeeld al toegepast in de medische wereld, waar hulpmiddelen van patiënten rechtstreeks vanuit het brein worden aangestuurd. Tegelijk is kunstmatige intelligentie en deep learning sterk in opkomst. Dat is ook waar het nieuwe project zich op richt. Het zal projecten omvatten die gaan over mentale werkdruk en samenwerking, en over manieren om de druk te verlichten. Daarnaast staat de BCI-proeftuin open voor bedrijven die willen verkennen wat de technologie voor hen kan betekenen. De fysieke locatie van de BCI-proeftuin is het BMS Lab van de faculteit Behavioural, Management and Social sciences, in gebouw Cubicus op de UT-campus. Onderzoeksgroepen uit verschillende UT-faculteiten dragen bij aan het onderzoek, zoals de groep Data Science van prof Raymond Veldhuis en de groep Data Analytics van prof Bernard Veldkamp. Projectleider is dr.ir. Jan-Willem van ’t Klooster, die ook het BMS Lab leidt.

Werkdruk en samenwerking

De eerste projecten in de nieuwe proeftuin gaan over het gedrag en de prestaties van mensen in een stressvolle omgeving. Met verschillende meettechnieken, zoals EEG, eye-tracking en bewegingssensoren zal de werkbelasting worden gemeten. Kunnen we, via interactieve beeldschermen, vervolgens content aanbieden die de werkdruk verlaagt? Behalve van één persoon, willen de projectpartners ook weten hoe verschillende personen tegelijk functioneren, in bijvoorbeeld een Command & Control omgeving. Tijdens een deel van de tests, moeten de proefpersoon in een zo natuurlijk mogelijke omgeving kunnen werken. Een draagbare meettechniek zoals functional near-infrared spectroscopy (fNIRS) of een draagbaar EEG-systeem maken dit mogelijk: je kunt de hersensignalen meten zonder dat je vast zit aan een bundel kabels.

Consortium

Binnen de BCI-proeftuin werkt de Universiteit Twente samen met Thales Nederland (safety and security), Artinis Medical Systems (fNIRS-apparatuur), Noldus Information Technology (meetsystemen voor gedragsonderzoek) en VidiNexus (innovatieve toepassingen van social media).

Het project loopt tot eind 2021. De kosten zijn ongeveer 1,5 miljoen euro, waarvan 460.000 euro afkomstig is uit het Operationeel Programma van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in Overijssel en Gelderland (OP Oost). Zie ook het persbericht.

ir. W.R. van der Veen (Wiebe)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)
+31 53 489 4244 | +31 6 12185692
 w.r.vanderveen@utwente.nl
Gebouw: Spiegel Tuin