Zie Nieuws

Verkiezingen Faculteitsraad BMS - studentengeleding

Vandaag 14 mei 2019 heeft de Kiescommissie zich gebogen over de voordrachten voor de verkiezingen voor de Faculteitsraad (studentengeleding) zoals die op de nominatiedag 10 april 2019 zijn opgesteld.

De commissie heeft de verkiesbaarheid van alle kandidaten en hun medestanders getoetst aan het kiesreglement.

Hierbij delen wij u de definitieve lijsten mee voor de verkiezingen in de week van 20 tot en met 24 mei 2019.

1. Lisa Anna Listing
1 L.A.I. (Lisa) van Biert

2. List Stress
1 J.P.R. (Jelle) van Pijkeren
2 Y. (Yorick) Moleman
3 H.P.J. (Huub) Stroet
4 D.J.T. (Daan) Peters
5 T. (Thomas) Hazewindus

3. DAS
1 L.N. (Lara) Slaats
2 H. (Hidde) Zijlstra
3 J.A. (Jiska) Chang
4 C.D.G. (Cédric) Maessen

Met vriendelijke groet,
Kiescommissie BMS