HomeNieuwsTwee UT-wetenschappers ontvangen ERC Starting Grants

Twee UT-wetenschappers ontvangen ERC Starting Grants

Onderzoekers dr. Massimo Sartori (Faculteit ET) en dr. ir. Richard Stevens (Faculteit TNW) ontvangen ieder een ERC Starting Grant van 1,5 miljoen euro. Van de in totaal 3.170 ingediende onderzoeksvoorstellen werd slechts 13 procent gehonoreerd. ERC Starting Grants worden toegekend voor baanbrekende onderzoeksvoorstellen en bieden de onderzoekers de gelegenheid om hun eigen groep op te bouwen.

'INTERACT'-project

Ieder jaar worden er miljoenen mensen door neurologisch letsel zoals een beroerte of ruggenmergletsel uitgeschakeld. Voor deze personen is herstel nog niet optimaal. De impact van de neurorevalidatiemachines van vandaag de dag wordt belemmerd door een beperkte kennis van hun fysieke interactie met het menselijk lichaam. Motorisch herstel kan alleen worden bereikt als positieve neuromusculaire aanpassingen gedurende een langere tijd worden gestuurd. Als we dergelijke aanpassing zouden kunnen voorspellen en beheersen om in de toekomst een positieve verandering teweeg te brengen, zou een nieuw tijdperk in revalidatie-robotica beginnen.  

INTERACT zal deze uitdaging aangaan door elektrische stimulatie van het ruggenmerg en de robot- exoskeletten te combineren met een nieuwe klasse van voorspellende multischaal modellen van het neuromusculaire systeem. Hierdoor kunnen robots autonoom de elektro-mechanische stimuli ontdekken die nodig zijn om de motorische functie in de loop van de tijd te herstellen. INTERACT zal fundamentele vragen over bewegingsneuromechanica via nieuwe beginselen van interactie tussen mens en machine beantwoorden, en heeft hiermee een brede impact op bio-engineering en robotica.

Massimo Sartori

Ik verken nieuwe onderzoeksrichtingen in de mens en machine interactie

Massimo Sartori

Massimo Sartori

Tijdens een inspirerend promotie-onderzoek en postdoc aan zowel de Universiteit van Padova, Stanford University en het Universitair Medisch centrum Goettingen, verwierf Massimo Sartori fundamentele kennis in computationele neuromechanica wat hem motiveerde fundamentele vragen over mens en machine interactie te beantwoorden. Dr. Sartori was gast redacteur voor IEEE Transactions on Biomedical Engineering en Frontiers in Computational Neuroscience en leidde onderzoeksactiviteiten in nationale en Europese projecten. Tussen 2014 en 2017 ontving hij de NIH- OpenSim Fellowship, de NCSRR Outstanding Research Award en een Marie-Skłodowska-Curie Individual Fellowship. Hij is momenteel een assistent-hoogleraar aan de Universiteit van Twente en leidt een groeiende onderzoeksgroep.   

‘UltimateRB’-project

Richard Stevens ontvangt de Grant voor zijn 'UltimateRB' project. In dit project zal hij computersimulaties van thermische convectie uitvoeren. Thermische convectie speelt een belangrijke rol in veel natuurlijke en industriële omgevingen, van astrofysische en geofysische stromingen tot in de procestechnologie. Het is echter nog steeds een grote uitdaging om het warmtetransport in zeer turbulente stromingen te bepalen en verschillende laboratoriummetingen van het warmtetransport in dit ultieme regime lopen sterk uiteen.

Dr. Stevens gaat nieuwe simulatietechnieken ontwikkelen die gebruik kunnen maken van de nieuwste supercomputers om thermische convectie in zeer turbulente stromingen te simuleren. Deze simulaties zullen worden gebruikt om een beter begrip te krijgen van de fysica die het warmtetransport in het ultieme regime bepaalt en om de variatie tussen de verschillende experimenten te verklaren. Het doel is om de simulaties te gebruiken om manieren te vinden om het warmtetransport in zeer turbulente stromingen te verhogen.

Richard Stevens

Ik richt me op nieuwe simulatietechnieken

Richard Stevens

Richard Stevens

Van 2008 tot 2011 promoveerde Dr. Richard Stevens in de Physics of Fluids groep van Prof. Detlef Lohse, die deel uitmaakt van het MESA+ onderzoeksinstituut en van het Max Planck - University of Twente Center for Complex Fluid Dynamics, in samenwerking met Turbulence and Vortex Dynamics groep van Prof. Herman Clercx in Eindhoven. In 2012 ontving hij een YES! Fellowship om als postdoctoraal onderzoeker aan de Johns Hopkins University in Baltimore (VS) te werken. In 2015 keerde hij terug naar de Universiteit Twente als assistent professor en in 2016 ontving hij een VIDI-beurs en een Shell-NWO/FOM CSER tenure track fellowship. 

European Research Council (ERC) Starting Grant

Jaarlijks worden ERC Starting Grants toegekend aan beginnende wetenschappers van verschillende nationaliteiten. Met de beurs moedigt ERC hen aan om zelfstandig onderzoek te doen in Europa en om hun carrière op te bouwen.

drs. J.G.M. van den Elshout (Janneke)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)