HomeNieuwsStudentgedreven werkbezoek onderwijsminister Van Engelshoven aan Universiteit Twente

Studentgedreven werkbezoek onderwijsminister Van Engelshoven aan Universiteit Twente

Op 19 februari bracht minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) een werkbezoek aan Universiteit Twente. Haar bezoek was onderdeel van een ‘Twente-tour’, waarin ze zich liet bijpraten over ontwikkelingen in de regio op het gebied van onderwijs en cultuur. Universiteit Twente zette studenteninitiatief, ondernemerschap en maatschappelijke betrokkenheid centraal.

Kenmerkend voor het studentgedreven karakter van Universiteit Twente en DesignLab in het bijzonder: na een korte intro door het College van Bestuur neemt DreamTeamer en studente Sevim Aktas de leiding bij de DesignLab-tour. Het DreamTeam is de groep studenten die de dagelijkse gang van zaken in DesignLab leidt én bijdraagt aan de doorontwikkeling ervan.

Gekleed in haar felgroene DreamTeam-shirt neemt Aktas de minister bij de hand. Met belangstellend en kritisch oor luistert Van Engelshoven naar Aktas’ intro van de design thinking methode bij DesignLab. Bij die werkwijze staat invloed van (wetenschappelijke) ontwikkelingen op de maatschappij centraal, vertelt Aktas.

“Hier draait het niet om hobbywerk”

Greta Seuling, leidster DreamTeam DesignLab

DreamTeam-leidster (zelf ook student) Greta Seuling sluit daarop aan in haar pitch. “Hier draait het niet om hobbywerk. We geloven dat studenten - samen met bedrijven en andere samenwerkingspartners - een verschil kunnen maken in de maatschappij.”

Ondernemerschap loopt als een rode draad over de campus van Universiteit Twente. Directeur Jaap Beernink vertelt de minister over de activiteiten van zijn Novel-T, dat innovatieve ondernemers samenbrengt op het Enschedese universiteitsterrein. Hij benadrukt hoe cruciaal het stimuleren van startups en ondersteunen van scale-ups is voor doorontwikkeling van de Twentse en Nederlandse economie.

Ook de Student Union, University Innovation Fellows en RoboTeam Twente pitchen hun activiteiten voor de minister in DesignLab. Van Engelshoven prijst de grote (budget)verantwoordelijkheden voor de studenten, en hoe hun mening verankerd in het DNA van Universiteit Twente.

Impact

Als afronding van haar bezoek aan Universiteit Twente loopt Van Engelshoven een ronde in de TechMed Proeftuin – een open innovatie-omgeving waar nieuwe concepten en producten voor de gezondheidszorg ontwikkeld worden. Testen onder realistische omstandigheden staat centraal. Dit moet de impact op zorg versnellen en economisch rendement vergroten.

“Ik zou hier de hele dag kunnen rondlopen”

Ingrid van Engelshoven, minister Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

In TechMed maakt vooral de toelichting van Nienke Bosschaart op het onderzoeksproject Optical diagnostic tools voor moeder- en kindzorg indruk op de minister.

De tour trekt verder, maar uitgekeken op de campus van Universiteit Twente is Van Engelshoven niet. “Er gebeurt hier zo ontzettend veel. Ik zou hier de hele dag kunnen rondlopen.”

Foto: Arjan Reef, UToday

Enschede Lab

Andere belangrijke punten staan op de agenda. Eén daarvan is het startschot van Enschede Lab. Hier gaan studenten uit Enschede (Universiteit Twente, Saxion, ROC en en AKI ArtEZ) in multidisciplinaire teams innovatieve en duurzame oplossingen ontwerpen en toepassen voor de stad van morgen. Een soortgelijke samenwerking tussen wo, hbo, mbo, overheid en inwoners is uniek in Nederland. Tijdens het werkbezoek wordt het Enschede Lab officieel gelanceerd en gaan de eerste projecten van start.

meer lezen

Journalisten volgden iedere beweging van de minister tijdens haar werkbezoek in Twente. Op de websites van U-Today en Tubantia staan nog meer beelden en verhalen.

Samenwerking

Het bezoek van de minister is gezamenlijk georganiseerd door kennisinstellingen, culturele organisaties, bedrijfsleven en de gemeente Enschede. De minister bezocht achtereenvolgens RIBO, ROC van Twente, Universiteit Twente, Rijksmuseum Twenthe, Museum TwentseWelle, Saxion Hogeschool en de Nederlandse Reisopera.