Zie Nieuws

Flinke sprong Universiteit Twente in Internationale Studenten Barometer

De Universiteit Twente heeft een flinke sprong gemaakt in de Internationale Studenten Barometer (ISB), die inzicht geeft in de tevredenheid van internationale studenten.

In de herfst-editie (Autumn Wave 2016) van de ISB staat de UT op een 80e plaats van 182 universiteiten wereldwijd. Twee jaar eerder scoorde de UT nog plek 108 (van 183). Van de zeven Nederlandse deelnemers scoort de UT de hoogste mate van tevredenheid.

Benchmark

De Internationale Studenten Barometer is niet zozeer een ranking, maar meer een benchmark voor hogescholen en universiteiten om de tevredenheid van buitenlandse studenten over het aanbod te meten. Studenten wordt gevraagd de mate van tevredenheid aan te geven op aspecten als de kwaliteit van de faciliteiten, huisvesting en het sociale klimaat voor buitenlandse studenten. De resultaten helpen om het internationaliseringsbeleid van de UT aan te scherpen.

Door de resultaten te vergelijken met die van andere universiteiten wereldwijd, in Europa en binnen Nederland, worden de sterktes en verbeterpunten helder. Zo scoort de UT bovengemiddeld goed op de huisvestingsmogelijkheden en de faciliteiten op de campus. Een punt waar de UT verder op kan verbeteren is de mogelijkheid voor internationale studenten om tijdens de studie passende werkervaring op te doen. Met die uitdaging gaat de Career Service Students van de UT verder aan de slag.

De International Student Barometer is een initiatief van I-Graduate, een internationaal onderzoeksinstituut voor het onderwijs, en wordt sinds 2009 gehouden. Aan de Autumn Wave 2016 van de ISB hebben zo'n 160.000 respondenten van 182 onderwijsinstellingen deelgenomen. In de periode oktober tot en met december 2016 zijn alle internationale studenten van de onderwijsinstellingen uitgenodigd deel te nemen aan de barometer. Bijna 900 studenten van de UT vulden de enquête in.

L.P.W. van der Velde (Laurens)
Persvoorlichter (aanwezig ma, wo-vr)