Guus, Janneke, Jeroen UT

Zie Nieuws

Guus Rijnders en Jeroen Cornelissen treden toe tot het Management Team van MESA+

Het College van Bestuur van de Universiteit Twente maakt bekend dat, met ingang van 1 september 2015, de taken en verantwoordelijkheden van de Wetenschappelijk Directeur van MESA+ worden overgedragen aan Prof. dr. ing. Guus A.J.H.M. Rijnders en Prof. dr. Jeroen J.L.M. Cornelissen die samen met Technisch-Commercieel Directeur Janneke Hoedemaekers het interim management team van MESA+ zullen vormen.

Rijnders en Cornelissen nemen vooralsnog voor een half jaar waar voor de vertrekkende Wetenschappelijk Directeur,  Prof. Dr. Ing. Dave H.A. Blank die per dezelfde datum tot Chief Scientific Ambassador van de Universiteit Twente wordt benoemd.

Professor Rijnders is in 2001 bij de UT aangesteld als Universitair Docent. In april 2010 werd hij benoemd tot hoogleraar bij de faculteit TNW. Zijn leerstoel Nano Electronic Materials, onderdeel van het MESA+ Instituut voor Nanotechnologie, richt zich met name op de realisatie en studie van materialen met nieuwe elektronische eigenschappen zoals ferro-elektrica. En deel van zijn leerstoel houdt zich bezig met het onderzoek naar nano-piezoelektro-mechanische structuren, die als basis dienen voor onder andere toekomstige inkjet printkoppen en de zogenaamde elektronische neus voor vroegtijdige diagnose van ziekten. Sinds 2011 vervult hij ook de positie van voorzitter van de Inorganic Materials Science groep. In 2013 werd hij lid van de Raad van Toezicht van het Topconsortium voor Kennis en Innovatie van de top sector “High tech systems & materials” als ook lid van de uitvoerende raad van deze topsector. In 2014 trad hij toe tot het stichtingsbestuur van NanolabNL waarin hij de rol van voorzitter vervult.

Guus Rijnders heeft een indrukwekkende staat van dienst als wetenschapper en innovator. Zo  promoveerde hij in 2001 cum laude aan onze universiteit en in 2006 ontving hij een ‘VIDI’ grant van het NWO in het kader van zijn onderzoek naar realisatie van nieuwe materialen met atomaire precisie.” Vanuit zijn onderzoek zijn verschillende patenten en bedrijven ontstaan. Hij is een bruggenbouwer tussen diverse wetenschapsgebieden, tussen wetenschap en ondernemerschap, en tussen wetenschap en maatschappij. Hiervoor heeft hij in 2014 de prestigieuze FOM Valorisatie Prijs ontvangen.

Professor Cornelissen is sinds 2009 verbonden als hoogleraar Organische Chemie aan de Universiteit Twente. Binnen zijn vakgroep Biomolecular Nanotechnology van onderzoeksinstituut MESA+, verricht Cornelissen onderzoek op het grensvlak van de polymeerchemie, supramoleculaire chemie en de biomoleculaire chemie. Zijn vakgroep richt zich onder meer op het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe zelfassemblerende materialen die bestaan uit natuurlijke materialen zoals eiwitten uit virussen. Hiermee bouwen ze bijvoorbeeld minuscule reactievaatjes, waarin je chemische reacties kunnen laten plaatsvinden of stoffen kunt opslaan.

Na zijn opleiding Scheikunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen, promoveerde Cornelissen in 2001 cum laude aan dezelfde universiteit. Daarna was hij werkzaam als postdoc-onderzoeker aan het IBM Almaden Research Center in San Jose (VS). Van 2002 tot 2009 keerde hij terug naar de Radboud Universiteit; nu als universitair docent bij het Institute for Molecules and Materials.

Jeroen Cornelissen staat te boek als een creatieve en productieve onderzoeker met tal van publicaties in wetenschappelijke toptijdschriften zoals Science, Nature Chemistry, Nature Nanotechnology en Angewandte Chemie. In 2002 ontving hij een Veni-beurs van NWO, in 2005 gevolgd door een Vidi-beurs. In 2013 sleepte als hoogleraar een ERC Consolidator Grant in de wacht. Verder is Cornelissen bekroond met diverse wetenschappelijke prijzen waaronder de SNS Bank Prijs (2002), de EURYI Award (2007), de Beijerinck premie van de KNAW (2008) en de Gouden KNCV Medaille (2010).

Cornelissen is daarnaast actief als Associate Editor van het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Materials Chemistry. Verder is hij medeoprichter en lid van de wetenschappelijke adviesraad van het bedrijf Encapson B.V. dat gespecialiseerd is in innovatieve coatings voor medische toepassingen. Ook is Cornelissen voorzitter van de sectie Organische Chemie van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging en lid van de Programmaraad CHAINS 2015.

Het College is zeer verheugd over deze benoeming. Hiermee volgt zij ook het advies dat de internationale beoordelingscommissie in het Report Institute Assessment van juni dit jaar heeft verwoord over de uitbreiding van het MT van MESA+ met de hoofden van de onderzoeksfocusgebieden. De nu tijdelijk gekozen invulling van het MT is dan ook een tussenvorm. Het College wenst Rijnders en Cornelissen samen met Hoedemaekers veel succes als Management Team van MESA+ instituut voor Nanotechnologie van de Universiteit Twente.

drs. B.G. Lankhaar (Bertyl)
Woordvoerder College van Bestuur (CvB) (aanwezig ma-vr)