HomeNieuwsMarina van Damme-beurs voor Vietnamese Dang Anh Nguyet
Dang Anh Nguyet

Marina van Damme-beurs voor Vietnamese Dang Anh Nguyet

Het bestuur van het Universiteitsfonds Twente heeft de Marina van Damme-beurs 2015 toegekend aan Dang Anh Nguyet. Zij is gekozen uit twintig kandidaten. Dang Anh is in 1988 geboren in Vietnam. In 2010 kwam zij studeren aan de huidige faculteit ITC, in 2012 behaalde zij haar masterdiploma Geo-information science and earth observation. Momenteel werkt zij als onderzoeker aan het Asian Institute of Technology in Thailand.

Excellent en ambitieus 

Naar het oordeel van de jury voldoet Anh volledig aan het profiel van een winnaar van de Van Damme-beurs. "Ze is excellent in haar vakgebied, ambitieus, heeft een maatschappelijk doel voor ogen en kan best een zetje in de rug gebruiken. Haar excellentie blijkt onder meer uit meerdere awards die ze in haar studieloopbaan heeft gewonnen. Haar ambitie is grenzeloos: na haar bachelor aan in Vietnam, ging ze studeren in het verre Twente en vervolgens werken in Thailand. Zij focust zich in haar onderzoeksloopbaan op de impact van veranderend grondgebruik op het ecosysteem. Denk daarbij aan het voorkomen van erosie, bodemuitputting en overstromingen en het behoud van bio-diversiviteit, waterkwaliteit en met name ook landbouwproductiviteit. Ze ontwikkeld modellen die lokale bestuurders handvatten kunnenbieden bij het maken ven beleidskeuzes ten aanzien van efficiënt landgebruik. Ze wil haar kennis uiteindelijk gaan inzetten in de armste gebieden ter wereld, maar zeker ook in haar vaderland Vietnam", aldus de jury in het rapport.

Universiteitsfonds Twente

De organisatie van de Marina van Damme-beurs ligt in handen van het Universiteitsfonds Twente. Het fonds kent een lange historie die teruggaat tot 1948, en draagt sindsdien op verschillende manieren bij aan nieuwe ontwikkelingen en aanvullende voorzieningen voor de academische gemeenschap. Het fonds doet dat door bijvoorbeeld een bijdrage te leveren in bijzondere leerstoelen, wetenschappelijke congressen en -symposia, sttudiebeurzen en excellentie-prijzen.

De Marina van Damme beurs wordt jaarlijks uitgereikt aan een excellente en ambitieuze UT-alumna ter ondersteuning van hun professionele ontwikkeling. De Marina van Damme beurs wordt mogelijk gemaakt door een Fonds op Naam van mevrouw dr.ir. Marina van Damme die in juni 1965 de eerste ingenieur was die promoveerde aan de toenmalige Technische Hogeschool Twente. Wij zijn verheugd dat mevrouw Van Damme ook dit jaar weer present is bij de uitreiking en we zijn haar dankbaar voor haar betrokkenheid en de kansen die zij jonge vrouwen biedt dankzij haar schenking. Dit jaar werd de 30e beurs uitgereikt. 

Netwerk 

Op dit moment wordt door de huidige 29 winnaressen van de Marina van Damme beurs een vereniging opgericht die zorg zal dragen voor de doorontwikkeling van het netwerk van winnaressen. Want naast het winnen van de beurs, waarmee aanvullende opleidingen bekostigd kunnen worden ten behoeve van hun professionele ontwikkeling, blijkt ook het onderlinge netwerk van grote waarde om kennis en ervaring uit te wisselen en om de positie van vrouwen verder te versterken.

L.P.W. van der Velde MSc (Laurens)
Woordvoerder / persvoorlichter (aanwezig ma, wo-vr)