Zie Nieuws

Ranking: openheid waterverbruik van 75 grootste bedrijven in Nederland Waterprofessor Arjen Hoekstra merkt dat grote bedrijven steeds meer aandacht hebben voor waterproblemen

Onderzoekers van de Universiteit Twente hebben een ranglijst opgesteld van de transparantie in het watergebruik van de 75 grootste beursgenoteerde bedrijven in Nederland. De lijst wordt aangevoerd door Heineken. Een soortgelijke ranking bestond nog niet. Waterprofessor Arjen Hoekstra  signaleert dat openheid over watergebruik nog in de kinderschoenen staat. Tegelijkertijd merkt hij dat grote bedrijven steeds meer aandacht hebben voor waterproblemen.

Hoekstra en zijn medeonderzoekers stelden de ranking op vlak nadat het World Economic Forum eerder dit jaar de mondiale watercrisis hoog op de agenda plaatste. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de CEO’s van de grootste bedrijven ter wereld, internationale politici en intellectuelen belandde de watercrisis met stip op één in het global risk report.
Hoekstra: Overal ter wereld zie je dat de risico’s van een hoog waterverbruik steeds meer erkend worden, ook in het bedrijfsleven. De groeiende wereldbevolking, veranderend consumptiegedrag en klimaatveranderingen hebben veel effect op de schaarste en kwaliteit van water. Met deze ranking brengen we waterproblemen verder onder de aandacht bij bedrijven en stimuleren we hen zo effectief mogelijk om te springen met water.” Hoekstra neemt deze week deel aan het World Water Forum in Korea en ziet daar dat het bedrijfsleven zwaar vertegenwoordigd is en dat watertransparantie ter discussie staat.

De Ranking

De ‘waterranking’ wordt gepubliceerd in het wetenschappelijke journal Sustainability. Voor het opstellen van de ranking werd openbare informatie uit jaarverslagen en rapporten van de 75 bedrijven gebruikt. Hoekstra en hoofdauteur Marissa Linneman werkten hierin samen met Royal HaskoningDHV en kregen advies van het Wereldnatuurfonds en het Water Footprint Network. Marissa Linneman is masterstudente aan de UT. Zij voerde dit onderzoek uit binnen haar master Civiele Techniek en de specialisatie Water Engineering and Management en werd daarin begeleid door Arjen Hoekstra.
De watertransparantie werd afgelezen aan de mate van openbaarheid over direct en indirect gebruik van water en wat bedrijven eraan doen hun verbruik terug te dringen. De onderzoekers keken naar zowel de operationele tak van het bedrijf als de productieketen waarin het bedrijf zich bevindt. Bedrijven werden op deze twee gebieden beoordeeld op waterverbruik en –vervuiling, vergelijkingen met eerdere jaren en concurrenten uit dezelfde sector en gestelde doelen voor waterverbruik.

Resultaten

Uit de resultaten blijkt dat er grote verschillen zijn tussen verschillende sectoren en bedrijven onderling en dat bedrijven doorgaans meer rapporteren over hun eigen operationele activiteiten dan over hun productieketen. Heineken voert de lijst aan met een transparantiescore van 43%, gevolgd door Koninklijke DSM (23%), AkzoNobel (21%), ASML Holding (20%) en Unilever (16%). De top 5 behoort tot drie verschillende sectoren (consumentengoederen, materialen en technologie) en zijn allemaal AEX-genoteerd. Opvallend is bovendien dat 34 van de 75 bedrijven een score van 0% hebben en dus in geen enkel opzicht transparant zijn in hun waterverbruik. 

“De top 5 is niet verrassend”, vindt Hoekstra. “Bedrijven als Heineken en Unilever hebben een enorme watervoetafdruk, vooral in de keten. Voor hen is het belangrijk daar zo open mogelijk in te zijn.” Hoekstra benadrukt verder dat de ranking niet aangeeft of het waterverbruik van de bedrijven goed of slecht is, maar dat het alleen gaat om openheid hierover. 

Link naar het artikel met daarin de ranking: http://www.mdpi.com/2071-1050/7/4/4341 

Over Arjen Hoekstra

Arjen Hoekstra, hoogleraar watermanagement, is verbonden aan onderzoeksinstituut IGS en de faculteit CTW van de Universiteit Twente. Hij introduceerde het begrip 'watervoetafdruk' en geniet daarmee internationaal aanzien. De rekenmethode van Hoekstra is niet meer weg te denken uit rapporten en wetenschappelijke onderzoeken over waterschaarste.
Met deze methode berekent hij hoeveel water nodig is voor de productie van bijvoorbeeld een kilo vlees, een kilo fruit of een spijkerbroek. Hij becijferde dat de gemiddelde wereldburger zo'n 4.000 liter water per dag gebruikt. Voor het maken van één katoenen overhemd bijvoorbeeld, is al snel 2700 liter water nodig. Waterverbruik moet tussen de oren komen te zitten, vindt Hoekstra. Het is een manier om een complex probleem inzichtelijk te maken. Hoekstra richtte het Water Footprint Network op, waarbij inmiddels ruim 200 bedrijven en organisaties zijn aangesloten die bewuster willen omgaan met water als grondstof.