Zie Nieuws

1,2 miljoen euro voor UT-onderzoek duurzame logistiek

Onderzoekers van de Universiteit Twente hebben twee onderzoekssubsidies van NWO, in totaal ter waarde ruim 1,2 miljoen euro, in de wacht gesleept voor onderzoek op het gebied van duurzame logistiek. Het gaat om twee multidisciplinaire onderzoeksprojecten, SINTAS en Dynafloat, waar naast onderzoekers van de faculteiten MB, CTW en EWI ook diverse bedrijven bij zijn betrokken.

Doel van het eerste project, getiteld SINTAS, is het verkennen welke rol 3D printen op termijn kan spelen bij de instandhouding van kapitaalgoederen van onder meer defensie en de vliegtuigindustrie. Momenteel worden bijvoorbeeld grote voorraden reserveonderdelen aangelegd die in de praktijk lang niet altijd veel gebruikt worden. Op termijn zou het printen van nieuwe onderdelen in bepaalde gevallen een optie zijn. De onderzoekers kijken onder meer voor welk gedeelte van de onderdelen dit op zou gaan en hoe je het proces er om heen zou moeten inrichten. Ze combineren daarom binnen het project hun logistieke kennis met technische kennis over de mogelijkheid van 3D printen en het faalgedrag van de te printen onderdelen. Het project is opgezet door dr. Matthieu van der Heijden van de vakgroep IEBIS in samenwerking met prof. dr. ir. Tiedo Tinga, prof. dr. ir. Leo van Dongen, dr. ir. Rob Basten van de faculteit CTW. De onderzoekers van de UT werken er samen met onder meer Defensie, Thales Nederland, Fokker Services, NLR en Additive Industries. Voor dit project is een subsidie van ruim 6 ton toegekend.

Doel van het tweede project, getiteld Dynafloat, is het zoeken naar methodes om transport en logistiek ze efficiënt mogelijk te maken met een zo klein mogelijke impact op de omgeving en het milieu. Hier is veel behoefte aan, omdat door de verdergaande verstedelijking steeds meer steden ter wereld dichtslibben. Binnen het project, dat is opgezet door prof dr. Richard Boucherie van het onderzoekscentrum CHOIR en dr. ir. Ahmad Al Hanbali van de vakgroep IEBIS, wordt op basis van een breed scala aan data, onder meer gegevens uit auto’s en apparatuur langs wegen, gewerkt aan dynamische manieren om vracht- en passagiersstromen te sturen. Binnen dit project werken de UT-onderzoekers samen met onder meer ARS Traffic & Transport Technology, De Verkeersonderneming Rotterdam en Stichting Sensor City Assen. NWO subsidieert ook dit project met ruim zes ton.

Het duurzame logistiek-programma
NWO stelt de subsidies, die onderdeel zijn van het Duurzame logistiek-programma, ter beschikking voor het ontwikkelen, delen en toepassen van nieuwe kennis die nodig is om de vitaliteit van de Nederlandse logistieke sector voor de (middel)lange termijn te verbeteren. Het gaat om een interdisciplinair programma dat is gericht op samenwerking met niet-universitaire partners, zoals bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en publieke onderzoeksinstellingen.