HomeNieuwsUT, MST en ZGT richten ‘Pioneers in Health Care Innovatiefonds’ op

UT, MST en ZGT richten ‘Pioneers in Health Care Innovatiefonds’ op Innovatiefonds moet duurzame samenwerking onderzoekers en medisch specialisten stimuleren

Medisch Spectrum Twente, ZGT (Ziekenhuisgroep Twente) en de Universiteit Twente starten een gezamenlijk innovatiefonds: het ‘Pioneers in Health Care Innovatiefonds’. Doel van het fonds is samenwerking stimuleren tussen medisch specialisten van MST en ZGT en onderzoekers van UT-onderzoeksinstituut MIRA. De samenwerking moet leiden tot nieuwe inzichten en technologie die de zorg voor patiënten verbetert. De drie partijen stellen voor het eerste jaar gezamenlijk een bedrag van 400.000 euro beschikbaar dat wordt besteed aan acht innovatieve projecten op het snijvlak van geneeskunde en technologie. 

Er wordt veel technologie voor de zorg ontwikkeld, maar nog te vaak gaat het om technologie waar de medische wereld niet expliciet om gevraagd heeft. Als wetenschappers en medisch specialisten in een vroege fase met elkaar samenwerken ontstaat juist die technologie waaraan behoefte is en die bovendien sneller is in te zetten in de kliniek. Om duurzame samenwerking tussen onderzoekers en medisch specialisten te stimuleren, richten UT, MST en ZGT daarom het ‘Pioneers in Health Care Innovatiefonds’ op. Voor het eerste jaar hebben de drie founding fathers gezamenlijk een bedrag van 400.000 euro beschikbaar gesteld. Dit geld wordt komend jaar ingezet voor acht innovatieve onderzoeksprojecten op het raakvlak van geneeskunde en technologie. Voor de jaren erna zullen ook andere partners bijdragen aan het fonds. 

Patiënt profiteert

Zowel MST, ZGT als UT zien het fonds als een middel waarvan uiteindelijk de patiënt profiteert. Bas Leerink, voorzitter van de Raad van Bestuur van Medisch Spectrum Twente: “MST vindt het van groot belang dat het grote onderzoekspotentieel in de regio ten gunste komt van betere uitkomsten van zorg voor onze patiënten. Dat is nadrukkelijk een criterium in het Pioneers in Healthcare Innovatiefonds dat we met ZGT en de UT gestart zijn.” Meindert Schmidt voorzitter van de Raad van Bestuur van ZGT valt hem bij: “Als innovatief ziekenhuis stimuleert ZGT graag onderzoek dat kan bijdragen aan verbeteringen in de patiëntenzorg. Hiermee bieden organisaties in Twente medisch specialisten de mogelijkheid om eigen onderzoek te doen en zo samen de zorg te versterken.”

Ook volgens Albert van den Berg, wetenschappelijk directeur van UT-onderzoeksinstituut MIRA, is het doel van de technologie die zijn onderzoeksinstituut ontwikkelt het verbeteren van het welzijn en de gezondheid van patiënten. “Om de nieuwste technologische ontwikkelingen optimaal in te zetten voor toepassing in de zorg, is het essentieel om te werken vanuit een klinische behoefte. Wij vinden het daarom van groot belang om met de vouchers vanuit het Pioneers in Healthcare Innovatiefonds in te zetten op duurzame samenwerking tussen de UT en onze lokale partners MST en ZGT.” 

Projecten

In totaal werden er 33 onderzoeksvoorstellen ingediend. Deze werden beoordeeld op onder meer de samenhang tussen het klinische probleem en de technologische uitdaging, de verwachte kwaliteitsverbetering, de mate van samenwerking en de toepasbaarheid in de kliniek. Acht voorstellen werden gehonoreerd. Hieronder vallen bijvoorbeeld de ontwikkeling van een sensorsysteem dat mensen met een nieuwe heup waarschuwt als deze uit de kom dreigt te schieten en onderzoek om de kwaliteit van level van Parkinsonpatiënten te verbeteren door hen met ‘smart glasses-technologie’ feedback op hun manier van lopen en hun houding te geven.