Schilderij Peter Riezebos.

Zie Nieuws

Van onhandelbare leerling tot excellent multitalent 6 oktober: boekpresentatie ‘Van mavo tot Harvard’ door Peter Riezebos

Peter Riezebos, de jongen die altijd op de gang stond en van school werd gestuurd, groeide uit tot topstudent. Deze ontwikkeling beschrijft de student van de Universiteit Twente in zijn boek ‘Van mavo tot Harvard’, dat op 6 oktober in het bijzijn van staatssecretaris Sander Dekker gepresenteerd wordt in Enschede. Peters onderwijskundige ontwikkeling van schoolverlater tot internationaal en multidisciplinair wetenschapper is opzienbarend, bizar en inspirerend. Hij vertelt over zijn klinische opname, de diagnoses (ADHD, Asperger) en hoe hij deze leerobstakels omtoverde tot gaven om uit te blinken binnen het onderwijs.

Onderwijskundig debacle
De onderwijskundige reis van Peter was zwaar. Diverse leerobstakels en een sociaalemotionele achterstand in het basisonderwijs resulteerden in een mavo-advies. Na doubleren op de mavo werd hij tweemaal van het MBO gestuurd. Ook de versnelde havo en later deels de versnelde VWO bleken onsuccesvol. Peters zelfbeeld was inmiddels zo negatief dat hij met een ernstige depressie werd opgenomen in een kliniek. Een jaar lang verbleef hij in een gesloten leefgemeenschap. Er was amper contact met de buitenwereld. In therapie werden onder meer de diagnoses ADHD en Asperger gesteld. De combinatie met zijn sociale angst en een borderline-stoornis maakte zijn situatie erg complex. Peter kreeg dagelijks vijftien pillen voorgeschoteld en moest vooral niet te veel deelnemen aan het regulier maatschappelijke leven. 

Excellent student
Na zijn therapie begon Peter met hulp van zijn vriendin Lindy - inmiddels zijn vrouw - nog eenmaal aan een onderwijstraject "om later anderen te kunnen helpen". De afgelopen acht jaar studeerde hij Psychologie, Communicatiewetenschap, Bedrijfskunde en Wijsbegeerte, voornamelijk aan de Universiteit Twente. In totaal verzamelde hij ruim 800 studiepunten en de 900 passeert hij dit jaar nog. Tevens excelleerde hij in diverse extra-curriculaire activiteiten. Zo was Peter vicevoorzitter bij studievereniging Dimensie, voorzitter van UniParters (het academische adviesbureau van de Universiteit Twente) en voltooide hij het honneursprogramma - een excellentieprogramma, uitsluitend voor topstudenten. Voor zijn extra inspanningen ontving hij een extra certificaat van Rector Ed Brinksma.

Internationaal
Delen van zijn studies realiseerde Peter in China en de Verenigde Staten. Peter verbleef vijf keer langdurig in Shanghai om aan de East China Normal University onderzoek te doen. Tweemaal in het kader van een bachelor thesis en driemaal voor extra-curriculair onderzoek en het samenstellen van wetenschappelijke publicaties. In de Verenigde Staten verrichtte hij in San Francisco en Palo Alto onderzoek voor zijn studie bedrijfskunde en in Cambridge nabij Boston om aan Harvard onderzoek te doen voor zijn studie psychologie. Hij voltooide een afstudeeropdracht bij Microsoft - veldstudies in Redmond en Tokyo - en reisde naar onder meer Kuala Lumpur, Orlando (FL), Tokyo en New York om daar conferentiepapers te verdedigen.

Recentelijk is Peter door de East China Normal University (ECNU) in Shanghai, een van de meest prestigieuze universiteiten in China,  uitgenodigd om een promotieonderzoek te doen. Daar begint hij in november mee. Hij is de eerste westerling die aan de ECNU gaat promoveren. Zijn professor daar, Prof. Zhu Zhiting, was eveneens een pionier toen hij vanuit China zijn promotieonderzoek op locatie aan de Universiteit Twente volbracht. Peter krijgt van de Chinese overheid een Full Scholarship, ook een unicum voor een westerling.

Politiek
Peter was tijdens zijn studententijd ook bijzonder actief op politiek niveau. Twee jaar als voorzitter van de JOVD-Twente, drie jaar als fractiemedewerker van de VVD Enschede en vier jaar als bestuurslid voor de Kamer Centrale VVD Overijssel. In 2012 participeerde hij , na voordracht door de VVD Overijssel, in de landelijke Topkaderopleiding van de VVD, bestemd voor politiek toptalenten. Peter traint tegenwoordig landelijke politici.

Media en kunst
Peter schrijft voor verschillende media, zoals de Elsevier , Twentsche Courant Tubantia en Liberaal Reveil en is stamgast in een praatprogramma van TV Oost. Tot slot is Peter kunstenaar. Van 2 tot en met 22 oktober is vindt een tentoonstelling van zijn werk op de Universiteit Twente plaats, complementair aan zijn boekpresentatie. Peter doneert één van zijn grotere werken aan de Universiteit Twente als dank voor zijn genoten educatie. Rector Magnificus Ed Brinksma zal deze in ontvangst nemen.

Van mavo tot Harvard
In zijn boek ‘Van mavo tot Harvard’ gaat Peter Riezebos in op vragen als: Hoe werkt ons onderwijs? Wat is ADHD of autisme? En wat betekenen deze stoornissen voor u of uw kinderen met betrekking tot leren en onderwijs? Peter Riezebos neemt de lezer mee op reis door de hersenen en het onderwijs. Geïllustreerd door zijn persoonlijke verhaal verduidelijkt Peter verstandelijke obstakels als autisme, ADHD, motivatie, faalangst, intelligentie en hoogbegaafdheid en bespreekt hij hoe deze zich verhouden tot lezen, leren en studeren. Hij analyseert deze mentale fenomenen en maakt inzichtelijk hoe zijn grootste valkuilen zijn grootste successen werden. Oftewel van zittenblijvende mavoleerling tot onderzoeker aan Harvard.

Boekpresentatie
Op 6 oktober nemen Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Sander Dekker en Rector Magnificus Ed Brinksma van de Universiteit Twente het eerste exemplaar van het boek ‘Van mavo tot Harvard’ in ontvangst. Maurice de Hond is de voorzitter van de bijeenkomst.
Professor Kurt Fischer van Harvard heeft het voorwoord van het boek voor zijn rekening genomen. Later dit jaar verschijnt ‘Van mavo tot Harvard’ tevens in de VS en China.
Meer informatie over de boekpresentatie vindt u hier.

Onderwijsbeurs
Peter Riezebos maakt tevens bekend dat uit een percentage van de verkoopopbrengst van het boek een onderwijsbeurs uitgereikt wordt. Getalenteerde studenten (eventueel met leerobstakels) komen voor deze Peter Riezebos Excellentiebeurs in aanmerking. Naast deze financiële ondersteuning wil Riezebos tevens coaching verzorgen.
UT-rector Ed Brinksma is verheugd: “Er is enorme behoefte aan dit soort beurzen. Om als universiteit internationaal te concurreren en te groeien hebben we dit soort beurzen nodig. Dat Peter dit doet, is geweldig. Hij past in het rijtje beursschenkers die we als UT zo dankbaar zijn, zoals ondernemers Ferdinand Fransen en recent Gerard Sanderink.”

De boekpresentatie van Pieter Riezebos is vrij toegankelijk.