HomeNieuws & eventsCorporate mededelingenUT stelt Coen Nieuwenhuis aan als nieuwe directeur CFM

UT stelt Coen Nieuwenhuis aan als nieuwe directeur CFM

Coen Nieuwenhuis is de nieuwe directeur van de dienst Campus & Facility Management (CFM) van de Universiteit Twente. Op 1 mei aanstaande zal Coen in zijn nieuwe rol starten. Op dit moment is hij werkzaam als manager van het facilitair bedrijf van zorgorganisatie Livio.

Voor Coen Nieuwenhuis is de UT geen onbekend terrein, hij was al eerder werkzaam voor de universiteit. In 1999 startte hij als stafmedewerker Onderwijs en Onderzoek bij de toenmalige faculteit Toegepaste Onderwijskunde, om daarna tot eind 2002 de functie van directeur bedrijfsvoering bij dezelfde faculteit te bekleden. In de daaropvolgende jaren was Coen werkzaam in diverse leidinggevende functies in vastgoed en facilitair management in de zorg. Coen is 57 jaar oud, en woont samen met zijn partner in Ruurlo en heeft drie kinderen.

“We verwelkomen Coen graag opnieuw op onze campus”, aldus Machteld Roos, vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente. “Coen brengt een schat aan ervaring mee, zowel inhoudelijk als bestuurlijk. Beiden zijn zeer relevant, gezien de opgaven waar de dienst voor staat. Onze campus en de diensten die we vanuit CFM leveren zijn volop in ontwikkeling. We kijken er naar uit om daar met Coen en zijn team de volgende stappen in te maken.”

Coen is verheugd over zijn hernieuwde kennismaking met de UT. “De universiteit heeft zich in de afgelopen jaren spectaculair ontwikkeld. De dienst CFM is ontzettend divers en veelzijdig en speelt daar een belangrijke rol in. Aangezien één van mijn kinderen op de UT studeert, ben ik in de afgelopen periode regelmatig op de campus geweest. Ik ben erg enthousiast over de ontwikkeling van de campus als een uitnodigende en frisse omgeving om te wonen, studeren en werken. Vanuit mijn nieuwe functie lever ik daar graag een bijdrage aan.”

 


 

UT appoints Coen Nieuwenhuis as new CFM director

Coen Nieuwenhuis is the new director of the University of Twente's Campus & Facility Management (CFM) service department. On 1 May next, Coen will start in his new role. He is currently working as manager of the facility management department of care organisation Livio.

The UT is not unknown territory for Coen Nieuwenhuis; he has worked for the university before. In 1999, he started as staff member for Education and Research at the then Faculty of Applied Educational Studies, before holding the position of director of operational management at the same faculty until the end of 2002. In subsequent years, Coen served in various managerial positions in real estate and facilities management in healthcare. Coen is 57 years old, lives with his partner in Ruurlo and has three children.

"We are happy to welcome Coen back to our campus," said Machteld Roos, vice-chair of the University of Twente's Executive Board. "Coen brings great experience, both in the domain of facility management and managerial. Both are highly relevant, given the tasks facing the department. Our campus and the services we provide from CFM are in full development. We look forward to taking the next steps in that with Coen and his team."

Coen is excited about his renewed acquaintance with UT. "The university has developed spectacularly in recent years. The CFM department is incredibly diverse and versatile and plays an important role in this. Since one of my children is studying at UT, I have visited the campus regularly in recent times. I am very excited about the development of the campus as an inviting and vibrant environment to live, study and work. From my new position, I am happy to contribute."

L.P.W. van der Velde MSc (Laurens)
Woordvoerder College van Bestuur (CvB)