HomeNieuws & eventsCorporate mededelingenReflectie op de betekenis van de uitslagen van de verkiezingen

Reflectie op de betekenis van de uitslagen van de verkiezingen

Beste collega’s en studenten,

Na het bekend worden van de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen gisteravond, hebben we heel veel reacties uit onze gemeenschap gehoord en gezien. De verkiezingsuitslag impliceert mogelijke politieke veranderingen die niet passen bij hoe velen van ons naar de wereld kijken. We staan als universiteit voor een open, diverse en inclusieve gemeenschap, met de blik naar buiten. We zijn bezorgd over de gevolgen voor het hoger onderwijs in het algemeen en over de gevoelens binnen onze gemeenschap..

We merken dat de verkiezingsuitslagen vele mensen in onze gemeenschap emotioneel raken, in het bijzonder onze internationale gemeenschap. Ze voelen zich soms minder welkom, een gevoel dat reeds is aangewakkerd in de huidige internationaliseringsdiscussie. Een recente enquête bij U-Today bevestigde het beeld van medewerkers en studenten die als gevolg van deze discussie zich minder thuis voelden bij ons.

Het is een gevoel dat ik zelf herken en waarvan het pijn doet te moeten constateren dat dat voor anderen ook geldt. Ik ben een nieuwe Nederlander, pas acht jaar. Ondanks de steun die ik voel bij collega-universiteitsbestuurders - ik ben de enige met een niet-westerse migratieachtergrond - voelt het soms toch anders. En op momenten als deze nog meer. Het is mijn realiteit die ik een plek moet geven, hoe moeilijk ook. En met mij velen. Laten we er als UT’ers vooral ook voor elkaar zijn op zulke momenten.

We willen benadrukken dat we een open en inclusieve gemeenschap zijn en blijven, waarin iedereen welkom en gelijk is. Dat is een waarde waar we niet aan tornen. Samen staan we op tegen uitsluiting en zorgen we er voor dat het maatschappelijk en politiek debat ons niet van elkaar verwijdert.

Ook heeft de verkiezingsuitslag mogelijk implicaties voor ons werk. We zien dat een aantal partijen het goed doet, die niet per se de waarde van onderwijs en wetenschap voor onze samenleving onderkent. Een aantal stelt verregaande bezuinigingen voor op de financiering van onderwijs, wetenschap en innovatie. Zulke keuzes zijn vanuit maatschappelijk belang lastig te begrijpen. In het licht van grote maatschappelijke opgaven als de groeiende vraag naar zorg, energietransitie, toenemende ongelijkheid en de omslag naar een circulaire economie zijn de inbreng van onderwijs en wetenschap onontbeerlijk.

Het is belangrijk om ons niet te laten verlammen door dit onzekere politieke perspectief, maar juist samen krachtig onze maatschappelijke waarde van de UT te blijven vergroten en met trots uit te dragen. 

 

Namens het gehele College van Bestuur,
Vinod Subramaniam