Service Portal

Regelingen en gedragscodes voor medewerkers

In aanvulling op en als uitwerking van de cao Nederlandse Universiteiten kent de UT diverse lokale regelingen. Over deze regelingen vindt op instellingsniveau overleg plaats tussen het College van Bestuur en vertegenwoordigers van werknemersorganisaties dan wel tussen het College van Bestuur en de Universiteitsraad. Een overzicht van de regelingen en gedragscodes is te vinden op www.utwente.nl/personeelshandboek.

My bookmarks

Manage

Please wait a moment...