Video: Universiteit Twente

Onderwijs

De Universiteit Twente is een researchuniversiteit met een focus op technische ontwikkelingen en de betekenis daarvan voor mens en maatschappij. Dat vind je terug in onze 20 bachelor- (Bachelor of Science) en 31 masteropleidingen (Master of Science). Voor topstudenten biedt het University College Twente van de UT een unieke interdisciplinaire bachelor aan: Technology and Liberal Arts & Sciences (ATLAS). Naast de bachelor- en masteropleidingen biedt de Universiteit Twente derde fase onderwijs: PhD, PDEng en Professional Learning & Development. Aan de Universiteit Twente studeren 9.300 studenten.

Het Twents onderwijsmodel biedt uitdagend, thematisch georiënteerd projectonderwijs waarin studenten hun eigen kracht ontdekken en verder ontwikkelen. Onze studenten worden uitgedaagd over de grenzen van hun vakgebied heen te kijken en dwarsverbanden met andere disciplines te leggen. Deze multidisciplinaire benadering stimuleert innovatie in wetenschap en samenleving en is een kenmerk van ons ondernemende karakter.

Ondernemend studeren

De Universiteit Twente is dé ondernemende Universiteit. Dat betekent dat we van studenten verwachten dat zij nieuwsgierig en ondernemend zijn. Dat zij zich kennis eigen maken en over de grenzen van het eigen vakgebied en ook over de landsgrenzen heen kijken. Ondernemerschap is als een rode draad door ons onderwijs verweven. Zo vind je op onze campus ruim 100 (student)bedrijven, heeft de Universiteit Twente al meer dan 700 succesvolle spin-off bedrijven voortgebracht én werken we samen met bedrijven om antwoord te geven op hun eigen vraagstukken. Onze activiteiten op dit vlak zijn verenigd in Kennispark Twente. Het nieuwe Design Lab van de UT is een internationale werk- en ontmoetingsruimte waar onderzoekers, studenten, ondernemers, business developers, overheden en kunstenaars werken aan creatieve out-of-the-box toepassingen voor nieuwe technologieën.

Campus