Onderwijs

Onderwijs

Studeren aan de Universiteit Twente betekent ondernemend studeren. Het onderwijs op de Universiteit Twente draait om een aantal kernprincipes: een multidisciplinaire projectmatige aanpak, student-driven learning, waar de behoefte van de student centraal staat, en peer-based learning, waarbij de leeromgeving meer natuurlijk is en studenten van elkaar leren. 

De Universiteit Twente heeft die kernprincipes vertaald naar een onderwijsmodel Twents Onderwijsmodel (TOM). Binnen TOM staat binnen ieder tijdvak van tien weken één thema centraal. De vraagstukken integreren technologie en design, hebben maatschappelijke relevantie en spelen in op de motivatie van studenten.

Onderwijsaanbod

Op de Universiteit Twente komen technische, gedrags- en maatschappijwetenschappen samen. Als student ben je bezig met relevante vraagstukken op het snijvlak van techniek en maatschappij, zoals duurzaamheid, energie, gezondheid en veiligheid. Ons onderwijsaanbod ziet er als volgt uit:

  • 20 bachelor- en 31 masteropleidingen op het gebied van Biomedical Technology & Health, Engineering, European Public Administration, ICT, International Business Administration, Gedragswetenschappen en Science & Technology
  • het Twents Onderwijsmodel: vernieuwend onderwijs in tijdvakken van 10 weken, waarbij telkens één thema centraal staat
  • het University College Twente (ATLAS): een unieke opleiding voor topstudenten die sociale en technische wetenschappen met elkaar kunnen verbinden
  • excellentieprogramma’s binnen de bacheloropleidingen (honoursprogramma, sterrenprogramma) en de masteropleidingen (change leaders, design honours, research honours)
  • derde fase onderwijs in de vorm van PhD, PDEng en Professional Learning & Development
Huidige studenten
Informatie voor huidige studenten

Vind hier alle belangrijke informatie voor huidige studenten.

Meer informatie