Zie Business

UT als onderwijspartner

Wetenschap en praktijk versterken elkaar door de uitwisseling van kennis en kunde.

Bij het opleiden van professionals trekken we zoveel mogelijk samen met het bedrijfsleven op. Dat gebeurt op verschillende manieren, van korte cursussen en incompany trainingen tot masterclasses en deeltijd masteropleidingen, verdeeld over de volgende vakgebieden:

  • Public management en Risicomanagement
  • Lerarenopleidingen, docentontwikkeling en onderwijskunde
  • Geo-informatie en aardobservatie
  • Scheikunde en technische wetenschappen
  • Technologie en Geneeskunde
  • PDEng: Professional doctorate in engineering

Public management en Risicomanagement

Op zoek naar een deeltijd opleiding, master, cursus of masterclass in Public Management en Risicomanagement? Professional Learning & Development Centre (PLD) van de Universiteit Twente is de executive education voor hoogopgeleide professionals en managers.

Ontdek het onderwijsaanbod in Public Management en Risicomanagement
Naar de website

Onze docenten zijn gerenommeerde specialisten in hun vakgebied. Zij leiden professionals in gehele of gedeeltelijke masteropleidingen op tot experts die in staat zijn richting te geven aan de uitdagingen in hun werk. Incompany trainingen op maat of andere korte cursussen aan.

INCOMPANY

Vanuit de diverse kennisgebieden binnen Universiteit Twente zijn er mogelijkheden om een Incompany programma samen te stellen voor uw organisatie. Onze werkwijze is als volgt:

  • In een aantal gesprekken of met een korte workshop komen we tot de kern van de leervraag binnen de organisatie voor een of meerdere groepen medewerkers
  • Op basis daarvan ontwikkelen we 1 of meerdere scenario’s voor een curriculum om de leerdoelen te realiseren. De beschikbare middelen en tijd van de deelnemers wordt hierbij als voorwaarde meegenomen.
  • In overleg met de organisatie wordt de opleiding samengesteld, de planning gemaakt en het docentencorps bepaald.
  • Een kernteam van uw organisatie en UT zal de voortgang van de opleiding bewaken en zorg dragen voor evaluaties, bijsturing etc..

Een Incompany opleiding kan ingezet worden ten behoeve van specifieke groepen medewerkers en/of managers binnen uw organisatie om in een (actuele) kennisbehoefte te voorzien, maar kan ook dienen als moderatie of inspiratie tijdens verandertrajecten of in het geval van fusies en overnames als een middel om gemeenschappelijkheid te creëren. Tevens kan het in de vorm van Management Development, Young Talent of leidershap programma’s worden aangeboden. Een Incompany programma kan, indien het aan een aantal voorwaarden voldoet, onderdeel uitmaken van een geaccrediteerde Masteropleiding.

Lerarenopleidingen, docentontwikkeling en onderwijskunde

ELAN, de afdeling voor lerarenopleidingen en professionele docentontwikkeling van de Universiteit Twente verzorgt:

De faculteit Behavioural, Management and Social Sciences (BMS) biedt de master Educational Science & Technology (EST, onderwijskunde) aan, die ook in deeltijd gevolgd kan worden. 

De UT biedt onder de naam Pro-U een palet van professionaliseringsactiviteiten in het kader van docentprofessionalisering en onderwijsontwikkeling, gericht op medewerkers in het PO en VO. 

Geo-informatie en aardobservatie

De internationaal georiënteerde faculteit Geo-informatiewetenschappen en aardobservatie (ITC) biedt een groot aantal cursussen aan, zowel in Enschede als buiten Nederland. 

Scheikunde en technische wetenschappen

Bent u op ingenieursniveau bezig met extrusie in de kunststofverwerkende industrie en de rubberindustrie? Of werkt u als productontwikkelaar, process engineer, bedrijfsleider, kwaliteitsbewaker of hoofd technische dienst? Bij de UT kunt u terecht voor korte cursussen ExtrusieProcestechnologie of korte trainingen op het gebied van Rubbertechnologie.

Technolgie en Geneeskunde

Voor alumni van de opleidingen Biomedische Technologie en Technische Geneeskunde, verpleegkundigen, medische specialisten en professionals, biedt de TechMed Academy cursussen aan op het snijvlak van geneeskunde en techniek

PDEng: Professional doctorate in engineering

Ook een PDEng kan voor uw bedrijf aantrekkelijk zijn: de Professional Doctorate in Engineering. Dit is een multidisciplinaire ontwerper die aan de universiteit twee jaar lang een postmasteropleiding volgt en als trainee werkt aan een concrete opdracht door u geformuleerd. Een interessante optie als uw organisatie voor een uitdagend ontwerpvraagstuk staat of een technisch probleem opgelost wil hebben. Denk aan een technologisch ontwerp om een proces, product of machine efficiënter, nauwkeuriger of minder onderhoudsgevoelig te maken. De UT biedt programma's aan in vijf specialismen: Business & IT, Civiele Techniek, Energie & Procestechnologie, Maintenance en Robotica.