Zie Business

De UT als onderwijspartner voor uw organisatie

Wetenschap en praktijk versterken elkaar door de uitwisseling van kennis en kunde. Bij het opleiden van mensen trekken we dan ook zoveel mogelijk samen met het bedrijfsleven op. Dat gebeurt op verschillende manieren, van korte cursussen tot deeltijd-masteropleidingen, onderverdeeld op vakgebied:

Public management en Risicomanagement

Professional Learning & Development (PLD) is al 25 jaar hét opleidingsinstituut van de Universiteit Twente voor professionals in Public Management en Risicomanagement. Onze docenten zijn gerenommeerde specialisten in hun vakgebied. Zij leiden professionals in gehele of gedeeltelijke masteropleidingen op tot experts die in staat zijn richting te geven aan de uitdagingen in hun werk. Nu en in de toekomst. De trajecten van PLD worden gemiddeld beoordeeld met een 7,9 (score maart 2015). Naast masteropleidingen biedt PLD ook incompany trainingen op maat of andere korte cursussen aan.

INCOMPANY

Vanuit de diverse kennisgebieden binnen Universiteit Twente zijn er mogelijkheden om een Incompany programma samen te stellen voor uw organisatie. Onze werkwijze is als volgt:

  • In een aantal gesprekken of met een korte workshop komen we tot de kern van de leervraag binnen de organisatie voor een of meerdere groepen medewerkers
  • Op basis daarvan ontwikkelen we 1 of meerdere scenario’s voor een curriculum om de leerdoelen te realiseren. De beschikbare middelen en tijd van de deelnemers wordt hierbij als voorwaarde meegenomen.
  • In overleg met de organisatie wordt de opleiding samengesteld, de planning gemaakt en het docentencorps bepaald.
  • Een kernteam van uw organisatie en UT zal de voortgang van de opleiding bewaken en zorg dragen voor evaluaties, bijsturing etc..

Een Incompany opleiding kan ingezet worden ten behoeve van specifieke groepen medewerkers en/of managers binnen uw organisatie om in een (actuele) kennisbehoefte te voorzien, maar kan ook dienen als moderatie of inspiratie tijdens verandertrajecten of in het geval van fusies en overnames als een middel om gemeenschappelijkheid te creëren. Tevens kan het in de vorm van Management Development, Young Talent of leidershap programma’s worden aangeboden. Een Incompany programma kan, indien het aan een aantal voorwaarden voldoet, onderdeel uitmaken van een geaccrediteerde Masteropleiding.

Lerarenopleidingen, docentontwikkeling en onderwijskunde

ELAN is de afdeling voor lerarenopleidingen en professionele docentontwikkeling van de UT. ELAN verzorgt de eerstegraads lerarenopleiding Science Education & Communication (wiskunde, natuurkunde, scheikunde, informatica en ontwerpen) en de eerstegraads lerarenopleiding Maatschappijleer & Maatschappijwetenschappen. Daarnaast biedt ELAN docenten uit het voortgezet onderwijs ondersteuning bij hun professionele ontwikkeling en het uitvoeren van hun lestaken.

Daarnaast biedt de Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences een master Educational Science & Technology (EST, onderwijskunde) aan, die ook in deeltijd gevolgd kan worden. 

De UT biedt onder de naa Pro-U een palet van professionaliseringsactiviteiten in het kader van docentprofessionalisering en onderwijsontwikkeling, gericht op medewerkers in het PO en VO. 

Geo-informatie en aardobservatie

De internationaal georiënteerde faculteit Geo-informatiewetenschappen en aardobservatie (ITC) biedt een groot aantal cursussen aan, zowel in Enschede als buiten Nederland. 

Technische Geneeskunde

Voor alumni van de opleidingen Biomedische Technologie en Technische Geneeskunde, maar ook voor overige medische specialisten, verpleegkundigen en andere medische professionals, biedt de UT cursussen aan op het snijvlak van geneeskunde en techniek

Scheikunde en technische wetenschappen

Bent u op ingenieursniveau bezig met extrusie in de kunststofverwerkende industrie en de rubberindustrie? Of werkt u als productontwikkelaar, process engineer, bedrijfsleider, kwaliteitsbewaker of hoofd technische dienst? Dan kunt u bij de UT terecht voor een korte cursus Extrusie. Verder zijn er korte cursussen op het gebied van Rubbertechnologie en biedt de faculteit Technische Natuurwetenschappen een cursus Procestechnologie aan.

PDEng: Professional doctorate in engineering

Ook een PDEng kan voor uw bedrijf aantrekkelijk zijn: de Professional Doctorate in Engineering. Een PDEng programma is een twee jaar durend Post-Master programma waarbij de focus ligt op praktisch technologisch ontwerpen. De Post-Master PDEng-opleidingen van de Universiteit Twente leiden in samenspraak met het bedrijfsleven mensen op die in staat zijn hoogwaardige, creatieve en vernieuwende ontwerpen te maken voor complexe ontwerpersvraagstukken. Denk daarbij aan een technologisch ontwerp om een proces, product of machine efficiënter, nauwkeuriger of minder onderhoudsgevoelig te maken. Voor meer informatie over onze PDEng-programma's zie www.utwente.nl/pdeng of bekijk de specifieke informatie voor bedrijven.