Ervaringen

Denise Leusink

Alumnuservaring

Promovendus bij de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) en de Universiteit Twente

Denise Leusink is afgestudeerd in 2011 en werkt als promovendus bij de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) en de Universiteit Twente.

Waarom heb je gekozen voor Technische Natuurkunde aan de Universiteit Twente?

Tijdens je middelbare schoolopleiding moet je een keuze maken wat je later zou willen worden. Dat vond ik een heel lastige keuze. Totdat iemand tegen me zei: ‘Je moet kiezen wat je interessant vindt om te studeren. De academische vorming is het belangrijkste van een opleiding en veel mensen vinden uiteindelijk een andere baan dan waarvoor ze specifiek zijn opgeleid.’ Toen was mijn keuze snel gemaakt: ik heb altijd willen weten hoe dingen in elkaar zitten en natuurkunde komt overal terug in ons dagelijks leven. Bovendien zijn de analytische vaardigheden die je bij Technische Natuurkunde opdoet erg nuttig. Uiteindelijk heb ik gekozen voor de Universiteit Twente, vanwege de open sfeer op de opleiding. De docenten zijn toegankelijk en de actieve rol van studenten wordt erg gewaardeerd. Bovendien staat de opleiding goed aangeschreven en zijn er goede faciliteiten.

Wat zijn je dagelijkse werkzaamheden?

Ik werk als promovendus bij het FOM. Dit is een stichting met als doel fundamenteel onderzoek in de natuurkunde te bevorderen. Als promovendus zit ik in een onderzoeksgroep van de Universiteit Twente en ik werk bijvoorbeeld geregeld in het NanoLab. Ik onderzoek de interactie tussen magnetisme en een speciale type geleiding, die te vinden is in de zogeheten ‘topologische isolatoren’. Deze combinatie van materialen kan erg interessant zijn voor spintronica: elektronica waarbij naast de lading nog een eigenschap van het elektron wordt gebruikt, namelijk de spin.

Als experimenteel onderzoeker wil ik bepaalde natuurkundige verschijnselen bestuderen in devices. Ik ben dus veel bezig in het lab. Naast het ontwerpen van devices, uitvogelen hoe deze gefabriceerd kunnen worden, maak ik ze zelf in het NanoLab. Daarna meet ik ze door en analyseer de data. Ik toets of de data overeenkomen met de theoretische modellen die we hebben ontwikkeld of met modellen van andere wetenschappers. En als we wat verrassends meten, proberen we te verklaren wat er aan de hand is en een nieuw model te maken. Ik ben dus niet alleen in het lab bezig. Ik zit ook geregeld op kantoor om literatuurstudie te doen, theoretische modellen te ontwikkelen en data-analyse en simulaties uit te voeren. We willen onze resultaten natuurlijk ook met de rest van de wereld delen en daarvoor ga ik af en toe naar een conferentie. Naast mijn onderzoekstaken heb ik ook onderwijstaken, zoals werkcollege geven of practica begeleiden.

Welke kennis uit je opleiding gebruik je in je werk?

Doordat ik heb gekozen voor promotieonderzoek in de natuurkunde, maak ik waarschijnlijk het meest gebruik van de inhoudelijke kennis die ik tijdens mijn studie heb opgedaan. In de bachelor wordt een goede basis gelegd en word je nog vrij breed opgeleid. In de master heb ik meer vakken gedaan die een directe link hebben met het onderzoek dat ik nu doe. Het belangrijkste wat ik tijdens mijn studie heb geleerd, zijn echter de vaardigheden. Ik merk dat de analytische en kritische blik erg belangrijk is. Zo heb ik al een paar foutjes ontdekt in modellen van anderen.

Hoe heeft Technische Natuurkunde je voorbereid op de arbeidsmarkt?

Bij Technische Natuurkunde word je opgeleid tot een goede onderzoeker in de natuurkunde. Dit is te zien aan de ‘diehard’-natuurkundevakken en bij de practica leer je hoe je een goed wetenschappelijk experiment opzet en uitvoert. Onderzoek doe je tegenwoordig vaak in een team en tijdens de opleiding moet je ook al samenwerken in een team bij de projecten. De analytische vaardigheden die je opdoet, zijn erg belangrijk. Dit is ook te zien aan mijn medestudenten. Niet iedereen had de ambitie om onderzoeker te worden. Sommigen zijn na de studie de consultancy ingegaan of naar banken toe, die vaak staan te springen om natuurkundigen.

Voor loopbaanoriëntatie is er niet veel ruimte in de opleiding zelf. Dit is ook niet nodig, want de studievereniging biedt veel aan op dit vlak. Zij organiseert (binnen- en buitenlandse) excursies naar bedrijven en nodigt ook bedrijven uit om bijvoorbeeld een lunchlezing te geven. Ook kun je trainingen volgen, zoals een sollicitatiecursus.

Wat is jouw gouden tip voor toekomstige studenten?

Kies een studie die je interessant vindt, want als je gemotiveerd bent, kun je zelfs heel pittige studies aan.

Onderschat je studie niet. Soms hebben de studenten die op de middelbare school de hoogste cijfers haalden, het tijdens het eerste jaar het moeilijkst. Zij hebben dan het tempo op de universiteit onderschat, op de middelbare school ging alles immers zo makkelijk, en halen dan opeens niet meer van die hoge cijfers.

Bedenk dat je opleiding is ingericht op 42 uur per week. Je opleiding vormt een goede basis, maar is door de 42 uur per week ook beperkt in wat ze kan aanbieden. Daarbuiten zijn er tal van mogelijkheden aan en rondom de universiteit om jezelf te ontwikkelen. Kijk daarnaar en kies iets wat bij je past. Behalve dat dit erg nuttig en meestal ook erg leuk is, maak je jezelf ook veel interessanter voor de arbeidsmarkt.

Chat offline (info)