Technische Natuurkunde

Studieprogramma BSc Technische Natuurkunde

De opleiding Technische Natuurkunde bestaat uit twee delen: een driejarige bacheloropleiding en een masteropleiding van twee jaar. Na het succesvol afronden van de bachelor mag je jezelf Bachelor of Science (BSc) noemen.

Het studiejaar is opgebouwd uit vier modules van tien weken. Elke module staat in het teken van een bepaald thema. In elke module krijg je een aantal theorievakken en een practicum dat met het thema te maken heeft. Wat je tijdens het practicum en de theorievakken leert, pas je vervolgens toe in een project waaraan je met je medestudenten werkt.

Loop een dag mee!
Ervaar hoe het is als student bij de opleiding Technische Natuurkunde. Plan je eigen meeloopdag in!

Studieopbouw

In de vier modules van het eerste jaar komt vooral de basis van de natuurkunde aan bod en leer je hoe je een natuurkundig experiment uitvoert. In het tweede jaar ga je verder met het verwerven van kennis en vaardigheden en maak je kennis met de drie onderzoeksgebieden vloeistoffysica, optica en materiaalfysica. Het derde jaar staat in het teken van eigen keuzes, de bacheloropdracht en op het voorbereiden op jouw verdere ontwikkeling na de bachelor.

Engelstalig onderwijs

Technische Natuurkunde is een Nederlandstalige bacheloropleiding. Een groot deel van de colleges is in het Nederlands, maar er zijn ook modules die je samen met andere (soms Engelstalige) opleidingen volgt, zoals de tweede, vierde en vijfde module. In deze module zijn de hoorcolleges in het Engels. De bijbehorende werkcolleges zijn wel in het Nederlands, want die volg je met alleen studenten Technische Natuurkunde. De masteropleiding Applied Physics is volledig in het Engels. Lees hier meer over de mogelijke masteropleidingen na de bachelor.

De meeste boeken die je moet aanschaffen, zijn in het Engels, maar eigenlijk vormt dat voor niemand een probleem. Je went snel aan de Engelse vaktermen, en dat komt weer goed van pas tijdens de masteropleiding, die volledig in het Engels is. De training van je Engelse wetenschappelijke woordenschat is bovendien een goede voorbereiding op de internationale arbeidsmarkt.

Op zoek naar Extra uitdaging?

Ben jij op zoek naar extra uitdaging? Wil je jezelf verbreden of juist meer weten over het onderzoek en over de verschillende vakgebieden in de Technische Natuurkunde? De opleiding Technische Natuurkunde en de Universiteit Twente bieden verschillende mogelijkheden aan om je te verdiepen of je kennis te verbreden. Lees hier meer over onze unieke plusprogramma's, de dubbelstudie Technische Natuurkunde/Applied Mathematics en het honoursprogramma van de Universiteit Twente.

Chat offline (info)