Sylvia's ervaring

Bekijk de presentaties van onze bachelors

Sylvia Meijer deelt met ons haar ervaringen met gezondheidswetenschappen. Ze werkt momenteel als secretaris van de Raad van Bestuur bij Medisch Spectrum Twente, een topklinisch ziekenhuis in Enschede. Ze faciliteert de besluitvormingsprocessen van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en geeft leiding aan het bestuurssecretariaat. 

Waarom ben je Gezondheidswetenschappen gaan studeren?

Sylvia vertelt over haar studiekeuze: "Ik wilde iets voor andere mensen doen, met maatschappelijke impact. Dan kom je al snel in de gezondheidszorg terecht. Geneeskunde vond ik te specifiek, ik wilde juist vanuit meerdere perspectieven naar de gezondheidszorg leren kijken. Daarom koos ik voor de gezondheidswetenschappen, en hoewel ik nog serieus over Amsterdam heb nagedacht, sprak de kleinschaligheid van de Universiteit Twente (UT) me aan. Bijzonder is dat alle aspecten van de gezondheidszorg, van micro-/patiënt-niveau tot macro/economisch niveau worden belicht."

We belichten tijdens de studie alle aspecten van de gezondheidszorg, wat je tot een veelzijdig expert maakt. Je ontwikkelt kennis in bestuurlijke, technologische, juridische, financiële én medische onderwerpen.

Waar ging je afstudeeronderzoek over?

"Ik ben in 2009 afgestudeerd op een onderzoek bij het Centraal Planbureau (CPB) in Den Haag naar de potentiële effecten van ‘gereguleerde concurrentie’ - in de volksmond bekend als ‘marktwerking’ - in de zorg", legt Sylvia uit. "Ik heb een grote berg onderzoeksliteratuur doorgespit op effecten in de driehoeksrelatie tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorggebruikers. Eén van mijn bevindingen was dat het doorberekenen van het honorarium van medisch specialisten in zorgproducten juist meer behandelen stimuleert; een onbedoeld effect dat door de invoering van de integrale bekostiging erg actueel is."

Na je afstuderen aan het werk, hoe ging die overgang? 

Sylvia heeft weinig problemen gemerkt in de stap naar de arbeidsmarkt. "De overgang verloopt tot nog toe erg soepel. Ik kon meteen aan de slag op een project bij de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie om de kwaliteit van behandelingen in ziekenhuizen te meten. Aansluitend kwam er bij het ziekenhuis in Enschede een vacature voor een adviseur kwaliteit & veiligheid, die de analyse van diezelfde kwaliteitsmeting moest gaan coördineren. Ik kwam dus op hetzelfde onderwerp aan de andere kant binnen."

Sylvia over haar werk na de studie.
“De overgang van studeren naar werken is tot nu toe voor mij erg soepel verlopen.”
Sylvia over haar werk na de studie.

Op welke manier heb je in je huidige functie profijt van je opleiding?

"Toen ik als 26-jarige voor het eerst samenkwam met de secretarissen van de andere vier topklinische ziekenhuizen waarmee wij samenwerken, wist ik niet wat ik meemaakte: vijf ervaren mannen en vrouwen die spraken over zaken waar ik nauwelijks kaas van had gegeten. Ik moest wel even slikken maar heb me er in vastgebeten, en een half jaar later kon ik over alles meepraten. De basis daarvoor ligt in mijn opleiding: ik kan vanuit macro- en micro-perspectief meedenken over belangrijke besluiten. Gezondheidswetenschappen bleek voor deze functie de ideale opleiding", zegt Sylvia.

Hoe ziet een typische werkdag van jou eruit?

We zijn natuurlijk heel nieuwsgierig wat Sylvia doet op haar werk. "Ik ben procesbegeleider op allerlei niveaus en in uiteenlopende verbanden. Dagelijks secretariaat, wekelijks bestuursoverleg, tweemaandelijks overleg met Raad van Toezicht, tussendoor commissies en adviesorganen, in- en extern. Veel van die overleggen verlopen volgens voorspelbaar stramien, maar de veelheid en variëteit ervan maakt dat je continu moet schakelen. Dat moet je leuk vinden, net zoals ik."

Waar hoop je over 5 jaar te staan?

"Ik werk hard, ben betrouwbaar en integer. Daardoor ben ik gekomen waar ik nu ben: ik heb in mijn huidige functie veel aandacht besteed aan het creëren van draagvlak voor bestuursbesluiten. Door letterlijk iedereen zoveel mogelijk in dat proces te betrekken, verbeter je niet alleen de kwaliteit en duurzaamheid van besluiten, je maakt het werk zelf voor iedereen leuker. Ik hoop in elk geval dat ik over vijf jaar kan zeggen dat dit ziekenhuis zich verder heeft ontwikkeld, en dat ik daar mijn steentje aan heb bijgedragen."

MEER INFORMATIE

Geïnspireerd geraakt door het verhaal van Sylvia en wil je meer weten? Lees een ander ervaringsverhaal of doe mee aan één van onze voorlichtingsactiviteiten waarin je alles te weten komt over de studie Gezondheidswetenschappen en andere UT-opleidingen.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies