Davids ervaring

Studiekeuze gemaakt?

Een nieuwe studie, een nieuwe woonplaats en een nieuw onderwijsmodel

Ervaringen van David tijdens zijn eerste jaar

Een nieuw begin, een nieuwe omgeving en een nieuwe manier van studeren. Elke eerstejaarsstudent zal zijn draai hierin moeten vinden. Ik was een van de eerste studenten bij Applied Mathematics die met het nieuwe Twents Onderwijsmodel moest leren werken. Dit model heeft mij in het eerste kwartiel erg geholpen om mijn weg te vinden in al het nieuwe. Alles werd voor je ingepland, ook de zelfstudie, zodat je wist waar je aan toe was. Natuurlijk was het niet verplicht om bij deze zelfstudie-uren aanwezig te zijn, maar ik heb ervoor gekozen om dat wel te doen. Op deze manier was mijn studietijd duidelijk gescheiden van mijn vrije tijd. Zo had ik elke dag na halfzes vrij om leuke dingen te doen voor mezelf. Daarnaast had ik dus ook alle tijd om te leren hoe het is om op jezelf te leven, want dat moet je zeker ook niet onderschatten. Het Twents Onderwijsmodel heeft mij dit gemakkelijker gemaakt, door in het eerste kwartiel duidelijkheid te geven over de hoeveelheid tijd die ik in mijn studie moest steken. Dit heeft mij in latere kwartielen geholpen om zelf alles in te plannen.

Doordat veel van mijn studiegenoten er ook voor kozen om aanwezig te zijn tijdens deze ingeroosterde uren, ontstonden er studiegroepjes. Hierin probeerden we samen tot een oplossing te komen van de soms wel erg abstracte en lastige opdrachten. Het mooie hiervan was dat we elkaar er op deze manier doorheen hebben getrokken. Dat was ook zeker nodig, aangezien ik me de nieuwe, meer abstracte manier van omgaan met wiskunde echt moest aanleren. In het tweede kwartiel lag de nadruk meer op het leveren van een goed, wiskundig bewijs. Ook in dit kwartiel heb ik ervaren dat samenwerking van groot belang is, omdat een kritisch oog van een ander je erg kan helpen je bewijs beter te maken.

Naast het vele samenwerken in colleges werken we elk kwartiel in groepjes van vier of vijf aan een project. Deze projecten zijn altijd gekoppeld aan de stof die we behandeld hebben in dat kwartiel. Het leuke daarvan is dat je gelijk de toepassing ziet van de wiskunde. In het vierde kwartiel deden we een project samen met studenten Technische Natuurkunde. Zo heb ik ook ervaren hoe de samenwerking verloopt wanneer je met niet-wiskundigen bent. Het was een goede ervaring, omdat het erg belangrijk is dat je leert hoe het is om wiskunde begrijpelijk aan niet-wiskundigen uit te leggen.

Het Twents Onderwijsmodel is dus erg gericht op het ondersteunen van de doorstroming van het middelbare naar het universitaire onderwijs en het leren samenwerken.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies