Tijdens de vier modules van het eerste jaar maak je kennis met alle technische en wetenschappelijke disciplines van de opleiding. Wiskunde maakt ook een groot deel uit van het studieprogramma. De projecten, die passen binnen de thema’s van de modules, dagen je uit om complexe problemen samen met medestudenten op te lossen.

Module 1: Mechanics

In de eerste module maak je meteen kennis met de wereld van techniek. Je wordt ingewijd in verschillende disciplines, waaronder statica en klassieke dynamica. Je ontdekt al snel hoe belangrijk het is dat je wiskundige technieken kent en weet toe te passen. Met zogenaamde ‘lumped element’-benaderingen leer je de opvallende details van de dynamische systemen om je heen weer te geven in eenvoudige modellen. In het eerste project ga je deze mechanicakennis toepassen om een onderzoeksvraag op te lossen: je maakt een zo goed mogelijke modelbeschrijving en verifieert deze met een eigen experiment.

Module 2: Thermodynamics

Tijdens de tweede module leer je samen met studenten Technische Natuurkunde alles over thermodynamica en thermodynamische cycli zoals motoren, koelinstallaties en warmtepompen. Werk in het lab is gericht op verschillende manieren van warmtetransport. De wiskunde die je nodig hebt om thermodynamische problemen op te lossen maakt ook deel uit van deze module. Jij en je projectgroep ontwerpen, bouwen en testen een thermodynamisch systeem zoals een koeler (koelinstallatie) of een energieopslagsysteem.

Module 3: Fundamentsls of materials

Om materiaaleigenschappen te kunnen voorspellen, moet je meer weten over de atomen en atoomstructuren van materialen. Het centrale thema in deze derde module is de relatie tussen de eigenschappen van materialen en structuur op atoomniveau. Je maakt kennis met kwantummechanica en materialen op moleculair niveau, met een speciale nadruk op organische materialen en polymeren. Je project bestaat uit literatuuronderzoek naar de rol van materialen in nieuwe energietoepassingen. Daarbij breng je met je team een advies uit over welke materialen het beste voor jouw toepassing gebruikt kunnen worden. De invloed van technologische ontwikkelingen op de samenleving komt ook aan bod.

Module 4: Dynamics

Het project voor deze vierde module bestaat uit het ontwerpen en gebruiken van een versnellingsmeter. Je begint bij het ontwerp van je versnellingsmeter met het specificeren van het toepassingsbereik. Hiervoor is een bepaalde tijd- en frequentierespons nodig. Tijdens het vak Dynamic Systems leer je de theorie die je nodig hebt voor de wiskundige modellen en de analyse van systemen zoals een versnellingsmeter. Het Instrumentation-practicum is ontworpen om je kennis te laten maken met analoge elektronica en signaalverwerking. Je past deze kennis toe in het project bij de ontwikkeling van de elektronische uitlezing van het versnellingsmetersysteem.

Chat offline (info)