Studieprogramma

Het eerste jaar van Advanced Technology

Tijdens de vier modules van het eerste jaar maak je kennis met alle technische en wetenschappelijke disciplines van de opleiding. De wiskunde die je nodig hebt om allerlei technologische kwesties aan te pakken maakt ook een groot deel uit van het studieprogramma. De projecten dagen je uit om complexe problemen samen met medestudenten op te lossen. De projecten passen binnen de thema’s van de modules. Op de University of Twente gebruiken we verschillende vormen voor overdracht van theoretische kennis. Bij alle vormen staat centraal dat jij met de leerstof bezig gaat. Alleen door zelf actief problemen op te lossen leer je om je kennis te verwerven en toe te passen. In de diverse practica leren we je om ook zelf een experiment op te zetten. Naast het verwerven van kennis leren we je ook hoe je een onderzoek of een ontwerp organiseert en natuurlijk ook hoe je je resultaten door een verslag, voordracht of video met anderen deelt.

Module 1: Mechanics

In de eerste module maak je meteen kennis met de wereld van techniek. Je wordt ingewijd in verschillende disciplines, waaronder statica en klassieke dynamica. Je ontdekt al snel hoe belangrijk het is dat je wiskundige technieken kent en weet toe te passen. Met zogenaamde ‘lumped element’-benaderingen leer je om de opvallende details van de dynamische systemen om je heen weer te geven in eenvoudige modellen. In het eerste project ga je deze mechanicakennis toepassen om een onderzoeksvraag op te lossen: je maakt een zo goed mogelijke modelbeschrijving en verifieert deze met een eigen experiment.

Module 2: Thermodynamics

Tijdens de tweede module leer je samen met studenten Technische Natuurkunde alles over thermodynamica en thermodynamische cycli zoals motoren, koelinstallaties en warmtepompen. Werk in het lab is gericht op verschillende manieren van warmtetransport. De wiskunde die je nodig hebt om thermodynamische problemen op te lossen maakt ook deel uit van deze module. Jij en je projectgroep ontwerpen, bouwen en testen een thermodynamsich systeem zoals een koeler (koelinstallatie) of een energie opslag systeem.

Bij thermodynamica hebben we een koelkast gebouwd. Heel gaaf om te zien dat die gewoon werkte!Joris de Bruijn

Module 3: Fundamentals of Materials

Om materiaaleigenschappen te kunnen voorspellen, moet je meer weten over de atomen en atoomstructuren van materialen. Het centrale thema in deze derde module is de relatie tussen de eigenschappen van materialen en structuur op atoomniveau. Denk bijvoorbeeld aan de relatie tussen transparantie en de positionering van de atomen. Je volgt deze module samen met studenten van de opleiding Scheikundige Technologie. Je maakt kennis met kwantummechanica en materialen op moleculair niveau, met een speciale nadruk op organische materialen en polymeren. Je project bestaat uit literatuuronderzoek naar de rol van materialen in nieuwe energietoepassingen. Daarbij breng je met je team een advies uit over welke materialen het beste voor jouw toepassing gebruikt kunnen worden. De invloed van technologische ontwikkelingen op de samenleving komt ook aan bod.

Module 4: Dynamic Systems

Het project voor deze vierde module bestaat uit het ontwerpen en gebruiken van een versnellingsmeter. Tijdens het vak Advanced Engineering leer je de theorie die je nodig hebt voor de wiskundige modellen en de analyse van systemen zoals een versnellingsmeter. Het Instrumentation-practicum is ontworpen om je kennis te laten maken met analoge elektronica en signaalverwerking. Je past deze kennis toe in het project bij de ontwikkeling van de elektronische uitlezing van het versnellingsmetersysteem.

Tweede jaar

In het tweede jaar van de opleiding doe je nog meer essentiële vaardigheden en kennis op. Net als in het eerste jaar zijn je projecten nauw verbonden met de thema’s van elke module.

Chat offline (info)