In het eerste jaar maak je kennis met de basis van technische en wetenschappelijke disciplines van de opleiding: van wiskunde tot thermodynamica en mechanica en van atomen, atoomstructuren en kwantummechanica tot elektrische netwerken. In elk van de modules krijg je inzicht in de verschillende beroepen en thema’s van je toekomstige vakgebied en leer je praktische oplossingen te ontwikkelen voor complexe vraagstukken.

Module 1: Mechanics

In de eerste module maak je meteen kennis met de wereld van techniek. Je wordt ingewijd in verschillende disciplines, waaronder statica en dynamica. Je ontdekt al snel hoe belangrijk het is dat je wiskundige technieken kent en weet toe te passen. Met zogenaamde ‘lumped element’-benaderingen leer je het opvallende gedrag van de dynamische systemen om je heen weer te geven en verklaren met eenvoudige modellen. In het project van deze module ga je deze mechanica kennis toepassen om een onderzoeksvraag op te lossen: je maakt een zo goed mogelijke modelbeschrijving en verifieert deze met een eigen experiment.

Module 2: Thermodynamics

Tijdens de tweede module leer je alles over thermodynamica en thermodynamische cycli. Je houdt je onder meer bezig met motoren, koelinstallaties en warmtepompen. Daarnaast ga je in het lab bezig met verschillende manieren van warmtetransport. En je verdiept je in de wiskunde die je nodig hebt om thermodynamische problemen op te lossen. Jij en je projectgroep ontwerpen, bouwen en testen een thermodynamisch systeem, zoals een koeler (koelinstallatie) of een energieopslagsysteem. Aan dit project, dat eindigt met een wedstrijd, doen ook teams van de bachelor Advanced Technology mee. 

Bekijk ook meer in onderstaande video.

Module 3: Fundamentals of materials

Om materiaaleigenschappen te kunnen voorspellen, moet je meer weten over de atomen en atoomstructuren van materialen. Het centrale thema in deze derde module is de relatie tussen de eigenschappen van materialen en structuur op atoomniveau. Je maakt kennis met kwantummechanica en materialen op moleculair niveau, met een speciale nadruk op organische materialen en polymeren. Je project bestaat uit literatuuronderzoek naar de rol van materialen in nieuwe energietoepassingen. Daarbij breng je met je team een advies uit over welke materialen het beste voor jouw toepassing gebruikt kunnen worden. De invloed van technologische ontwikkelingen op de samenleving komt ook aan bod.

Module 4: Dynamics

Het project voor deze vierde module bestaat uit het ontwerpen en gebruiken van een versnellingsmeter. Je begint bij het ontwerp van je versnellingsmeter met het specificeren van het toepassingsbereik. Hiervoor is een bepaalde tijd- en frequentierespons nodig. Tijdens het vak Dynamic Systems leer je de theorie die je nodig hebt voor de wiskundige modellen en de analyse van systemen zoals een versnellingsmeter. Het Instrumentation-practicum is ontworpen om je kennis te laten maken met analoge elektronica en signaalverwerking. Je past deze kennis toe in het project bij de ontwikkeling van de elektronische uitlezing van het versnellingsmetersysteem.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies