In het eerste jaar van de bacheloropleiding Technische Natuurkunde bekijk je vanuit verschillende invalshoeken het vakgebied. Je verdiept je natuurlijk in de natuur- en wiskunde – want zonder die twee kun je geen technisch-natuurkundige problemen oplossen. Ook raak je vertrouwd met natuurkundige experimenten en informatica. De teamprojecten in het eerste jaar hebben een directe koppeling met de praktische thema’s die in de verschillende modules centraal staan.

Module 1: Dynamica en Relativiteit

In de eerste module draait alles om dynamica en relativiteit. Bij dynamica leer je over het verband tussen krachten en bewegingen van objecten. Bij het meer abstracte onderdeel relativiteit ontdek je dat alledaagse begrippen als ‘afstand’ en ‘tijd’ afhankelijk zijn van hoe snel de waarnemer beweegt. Natuurlijk ga je de natuurkunde ook al toepassen in het lab. Je leert hoe je zelfstandig een natuurwetenschappelijk experiment opzet en hoe je onderzoeksresultaten overzichtelijk rapporteert. Het teamproject draait om de Sportfysica: met jouw team ga je een sportbeweging analyseren. Meer weten over deze module.

Studenten vóór jou analyseerden in het teamproject binnen Module 1 de bekende 'bottle flip' en hebben er zelfs een wetenschappelijk artikel over. Bekijk de video over dit project.

Module 2: Thermodynamica

Tijdens de tweede module leer je alles over thermodynamica en thermodynamische cycli. Je houdt je onder meer bezig met motoren, koelinstallaties en warmtepompen. Daarnaast ga je in het lab bezig met verschillende manieren van warmtetransport. En je verdiept je in de wiskunde die je nodig hebt om thermodynamische problemen op te lossen. Jij en je projectgroep ontwerpen, bouwen en testen een thermodynamisch systeem, zoals een koeler (koelinstallatie) of een energieopslagsysteem. Aan dit project, dat eindigt met een wedstrijd, doen ook teams van de bachelor Advanced Technology mee. Meer weten over deze module? Bekijk ook meer in onderstaande video.

 Module 3: Fundaments of materials

Om materiaaleigenschappen te kunnen voorspellen, moet je meer weten over de atomen en atoomstructuren van materialen. Het centrale thema in deze derde module is de relatie tussen de eigenschappen van materialen en structuur op atoomniveau. Je maakt kennis met kwantummechanica en materialen op moleculair niveau, met een speciale nadruk op organische materialen en polymeren. Je project bestaat uit literatuuronderzoek naar de rol van materialen in nieuwe energietoepassingen. Daarbij breng je met je team een advies uit over welke materialen het beste voor jouw toepassing gebruikt kunnen worden. De invloed van technologische ontwikkelingen op de samenleving komt ook aan bod. Meer weten over deze module?

Module 4: Dynamics

Het project voor deze vierde module bestaat uit het ontwerpen en gebruiken van een versnellingsmeter. Je begint bij het ontwerp van je versnellingsmeter met het specificeren van het toepassingsbereik. Hiervoor is een bepaalde tijd- en frequentierespons nodig. Tijdens het vak Dynamic Systems leer je de theorie die je nodig hebt voor de wiskundige modellen en de analyse van systemen zoals een versnellingsmeter. Het Instrumentation-practicum is ontworpen om je kennis te laten maken met analoge elektronica en signaalverwerking. Je past deze kennis toe in het project bij de ontwikkeling van de elektronische uitlezing van het versnellingsmetersysteem. Meer weten over deze module?

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies