Studieopbouw BSc Advanced Technology

Studiekeuze gemaakt?

Modules Advanced Technology

In het eerste jaar maak je kennis met de basis van de technische en wetenschappelijke disciplines. In de projecten en practica die samen ruim 20% van je opleiding vullen, pas je de opgedane kennis meteen toe. Het tweede jaar draait om het verbreden en verdiepen van je kennis en kun je al kennismaken met veelgekozen masterrichtingen. Het derde jaar bestaat uit keuzeruimte om je voor te bereiden op de master van jouw keuze en je afstudeerproject, de laatste stap die je moet nemen voordat je jezelf Bachelor of Science mag noemen.

Overzicht modules

 • Jaar 1EC
  • Module 1 | Mechanics15

   In de eerste module maak je meteen kennis met de wereld van techniek. Je wordt ingewijd in verschillende disciplines, waaronder statica en dynamica. Je ontdekt al snel hoe belangrijk het is dat je wiskundige technieken kent en weet toe te passen. Met zogenaamde ‘lumped element’-benaderingen leer je het opvallende gedrag van de dynamische systemen om je heen weer te geven en verklaren met eenvoudige modellen. In het project van deze module ga je deze mechanica kennis toepassen om een onderzoeksvraag op te lossen: je maakt een zo goed mogelijke modelbeschrijving en verifieert deze met een eigen experiment.

  • Module 2 | Thermodynamics15

   Tijdens de tweede module leer je alles over thermodynamica en thermodynamische cycli. Je houdt je onder meer bezig met motoren, koelinstallaties en warmtepompen. Daarnaast ga je in het lab bezig met verschillende manieren van warmtetransport. En je verdiept je in de wiskunde die je nodig hebt om thermodynamische problemen op te lossen. Jij en je projectgroep ontwerpen, bouwen en testen een thermodynamisch systeem, zoals een koeler (koelinstallatie) of een energieopslagsysteem. Aan dit project, dat eindigt met een wedstrijd, doen ook teams van de bachelor Advanced Technology mee.

  • Module 3 | Fundamentals of materials15

   Om materiaaleigenschappen te kunnen voorspellen, moet je meer weten over de atomen en atoomstructuren van materialen. Het centrale thema in deze derde module is de relatie tussen de eigenschappen van materialen en structuur op atoomniveau. Je maakt kennis met kwantummechanica en materialen op moleculair niveau, met een speciale nadruk op organische materialen en polymeren. Je project bestaat uit literatuuronderzoek naar de rol van materialen in nieuwe energietoepassingen. Daarbij breng je met je team een advies uit over welke materialen het beste voor jouw toepassing gebruikt kunnen worden. De invloed van technologische ontwikkelingen op de samenleving komt ook aan bod.

  • Module 4 | Dynamics15

   Het project voor deze vierde module bestaat uit het ontwerpen en gebruiken van een versnellingsmeter. Je begint bij het ontwerp van je versnellingsmeter met het specificeren van het toepassingsbereik. Hiervoor is een bepaalde tijd- en frequentierespons nodig. Tijdens het vak Dynamic Systems leer je de theorie die je nodig hebt voor de wiskundige modellen en de analyse van systemen zoals een versnellingsmeter. Het Instrumentation-practicum is ontworpen om je kennis te laten maken met analoge elektronica en signaalverwerking. Je past deze kennis toe in het project bij de ontwikkeling van de elektronische uitlezing van het versnellingsmetersysteem.

 • Jaar 2EC
  • Module 5 | Signals, models & systems15

   Je maakt verder kennis met de principes van het modelleren en analyseren van dynamische systemen. Met gebruik van basisprincipes, zoals behoudswetten en continuïteitsrelaties, leer je in een wiskundig model een tamelijk realistische beschrijving maken van een systeem of een deel van een systeem. Je leert over deze principes door middel van een aantal voorbeelden uit de wis- en natuurkunde. Met geavanceerde wiskundige en simulatietechnieken leer je zo het gedrag van deze systemen te voorspellen. Je leert ook hoe je signalen en modellen in het frequentiedomein kunt analyseren, want op verschillende frequenties kunnen systemen heel verschillend reageren. Je leert hoe signaalrespons gebruikt wordt om system dynamics te onderzoeken, hoe je lineaire differentiaalvergelijkingen kunt oplossen met de omschrijving van signalen in tijd en frequentie en hoe je stochastische signalen kunt omschrijven en analyseren. Tijdens het project ontwerp, bouw en test je bijvoorbeeld een meetinstrument. Daarbij pas je alle kennis over modellering en signaalverwerking toe die je gedurende de module hebt opgedaan.

  • Module 6 | Keuzemodule15

   Hoe je module 6 invult, is aan jou. Je kiest uit een van de vier modules:

   Materials Science and Engineering
   Tijdens deze module staan de relaties tussen de basiskenmerken van materialen en hun functionele toepassing centraal. Immers, ieder apparaat – van elektronische transistor tot zonnebril – combineert de eigenschappen van diverse materialen om een bepaalde functionaliteit mogelijk te maken.

   Transport Phenomena
   In deze module leer je hoe je de fundamentele aspecten en de basisvergelijkingen voor het beschrijven van transport van impuls, massa en energie toe kunt passen op situaties uit de (ingenieurs-)praktijk. In het modelleerproject verifieer je de modellen met behulp van experimenten en bepaal je de onbekende parameters in het model.

   Systems and Control
   Je duikt in de wereld van engineering systems design. Je leert over ontwerpstrategieën en je gaat aan de slag met het modelleren van mechatronische systemen, die nauw verbonden zijn met simulatiesoftware. Vervolgens ga je aan de slag met een mechatronics-project, zoals het bouwen van je eigen kleine Segway.

   Software Systems
   In deze module leer je software ontwerpen en bouwen, van een analyse van de eisen en tot de oplevering van een werkend programma. In het eindproject programmeer je op een gestructureerde wijze een game voor meerdere spelers.

  • Module 7 | Fields & waves15

   Complexe technische problemen − zoals het beschrijven van het luchtstromingsprofiel van een vleugel of het magnetisch veld van een elektrische spoel − vragen om een wiskundige omschrijving. In deze module ga je met vectorwiskunde aan de slag op het gebied van elektromagnetisme. Je leert meer over velden (bijvoorbeeld vector- en scalarvelden), golven, elektrostatica, magnetostatica en elektrodynamica. Het project vormt de laatste test van je vaardigheden en kennis: je ontwerpt en produceert een antenne die zo goed mogelijk werkt in het 100 MHz-bereik.

  • Module 8 | Business & society15

   De achtste module richt zich op de ontwikkeling en commercialisering van een complex technologisch systeem. Je doet praktijkervaring op met het volledige innovatieproces, van het bedenken van het eerste concept tot het leveren van een commercieel levensvatbaar product en/of service. Je leert belangrijke theorieën, tools en methodes op het gebied van systeemtechniek, ondernemerschap, innovatiebeheer, kennisproductie en wetenschap en technologie. Je begrijpt niet alleen complexe systeemontwerpen, maar ook de commerciële, organisatorische en maatschappelijke factoren die net zo belangrijk zijn voor succes als de technologie zelf. Samenwerking is een sleutelelement van deze module: hoe zijn jouw vaardigheden als het gaat om effectieve samenwerking, reflectie en presentatie.

 • Jaar 3EC
  • Modules 9,10&11 | Vrije keuze45

   Tijdens de modules 9, 10 en 11 mag jij zelf kiezen wat je wilt doen. Je kan onderandere vakken volgen uit andere opleidingen die aansluiten bij jouw masterkeuze, bijvoorbeeld Mechanical EngineeringChemical EngineeringNanotechnologyIndustrial Engineering and Management (Technische Bedrijfskunde) Biomedical Engineering (Biomedische Technologie), Systems & Control of Technical Computer Science  (Technische Informatica). Daarnaast kan je ook een half jaar aan een andere universiteit in Nederland of in het buitenland studeren. Je kan je ook aanmelden bij één van onze studententeams. Of heb je ambities om leraar te worden? Volg dan de minor Leren Lesgeven en haal een tweedegraads lerarenbevoegdheid. Daarmee kun je aan de slag als docent op een middelbare school.

  • Module 12 | Bacheloropdracht15

   Voor je bacheloropdracht werk je individueel aan een onderzoeks- of ontwerpproject binnen een van onze onderzoeksgroepen, waarbij je wordt begeleid door een van de medewerkers. De afstudeeropdrachten die onze studenten kiezen zijn zeer gevarieerd. Recente afstudeerprojecten zijn: Het maken van een elektronische neus die ziektes zou kunnen detecteren, een inspectierobot ontwerpen die door een pijplijn kan lopen, robird: een robot roofvogel die als vogelverschrikker vogels kan wegdrijven bij vliegvelden en gewassen en het modelleren van een neurologische populatie middels een wetenschappelijk model, zodat zelf simulaties gecreëerd kunnen worden.

Ontvang digitale brochure
We hebben de brochure opgestuurd. Check je inbox!

[naam], klik op download om de brochure te downloaden.
Beste [naam], wil je ook deze brochure downloaden?

Brochure verstuurd

We hebben je een e-mail gestuurd met een link naar de brochure. Check je inbox!

Elk academisch jaar bestaat uit 40 weken studeren, onderverdeeld in vier modules. Elke module heeft een thema en bestaat uit een aantal theoretische vakken en een practicum. Je past je opgedane kennis vervolgens toe in een samenwerkingsproject met je medestudenten. Je specialiseert je niet alleen in wetenschap en techniek, maar ook in de maatschappij en ondernemerschap. De verhouding tussen maatschappelijke en technische vakken is ongeveer 1 tot 10. Lees meer in de uitgebreide studiegids van Advanced Technology of bekijk de video's over wat onze studenten doen tijdens de bachelor Advanced Technology.

Meld je nu aan voor een meeloopdag!
Aanmelden

Voor het eerst naar de universiteit

Als je eerstejaars student bent, komen er veel nieuwe dingen op je af. We leggen alvast het een en ander uit.

 • Je volgt modules

  Je bacheloropleiding Advanced Technology duurt drie jaar en is ingericht volgens het Twents Onderwijsmodel. Ieder jaar volg je vier modules van tien weken: je rondt tijdens de opleiding dus twaalf modules af. In elke module behandel je een actueel thema uit de samenleving of het bedrijfsleven. Binnen dat thema komen alle onderdelen van je studie samen: theorievakken en practica, onderzoeken van verbanden en het ontwerpen van oplossingen, zelfstudie én teamwerk.

 • Studiepunten, hoe werkt het?

  Op de universiteit krijg je te maken met studiepunten. Ook wel EC(s) genoemd. De afkorting EC is afgeleid van het European Credit Transfer System (ECTS), waarmee je opleidingen internationaal kunt vergelijken. Eén studiepunt staat voor 28 uur werk; elk jaar moet je 60 punten behalen. Voor elke opdracht waarvoor je een voldoende haalt, krijg je studiepunten. Jouw opleiding beslist hoeveel uur het kost om een opdracht te doen, projectverslag te maken of tentamen te halen. 

 • 45 studiepunten of meer gehaald? Dan mag je naar het tweede jaar

  Om van het eerste jaar naar het tweede te mogen, moet je minimaal 45 van de 60 punten in het eerste jaar hebben behaald. Om überhaupt de opleiding te mogen vervolgen, moet je in het eerste jaar minimaal 45 EC halen. Je krijgt van ons na je eerste jaar een Bindend Studieadvies (BSA). Als je 45 EC haalt, kun je erop vertrouwen dat je op de juiste plek zit en kun je je opleiding vervolgen. Als het niet loopt zoals je had gehoopt, dan zijn we er natuurlijk voor je om je goed te begeleiden.  

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies