Zie Dataopslag

Dataopslag M, P en U-schijven Windows 10

DATAOPSLAG M, P, EN U-SCHIJVENINTRODUCTIE

Deze handleiding beschrijft de centrale opslagschijven voor data (M, P en U) en de procedure om data te herstellen. Op de UT Werkplek zijn voorzieningen geregeld voor het opslaan van data. Deze voorzieningen zijn om:

 • Data veilig op te slaan;
 • Data met elkaar te kunnen delen;
 • Software te kunnen installeren en
 • voor sjablonen, etc.;

Data te kunnen herstellen.VOOR JE BEGINT

De handleiding is geschreven voor werkplekken op Windows 7,8 en 10.

Bij het doorlopen van de handleiding zul je regelmatig handelingen moeten uitvoeren. Hierbij wordt een vaste schrijfwijze gehanteerd: referenties naar tekst en knoppen op schermen zijn cursief gedrukt, gegevens die je zelf moet invullen zijn vet gedrukt.

CENTRALE HARDE SCHIJVEN

Van de data die je op de harde schijf van je Werkplek opslaat wordt geen back-up gemaakt. Bij storingen met je Werkplek kan het voorkomen dat data op de harde schijf wordt gewist. Daarom is het noodzakelijk dat je data opslaat op de centrale harde schijven. Op de UT werkplek staan drie centrale harde schijven standaard ingesteld:

 • M: Mijn documenten/Home directory
  P: Project- en organisatiedocumenten
  U: UT aanbod van documenten (o.a. huisstijl en software)

HOME DIRECTORY (M:)

Deze directory is bedoeld om je eigen werkdocumenten op te slaan. Deze documenten zijn van jezelf en deze data is niet deelbaar met anderen. Als je bij meerdere organisaties werkt of je verhuist naar een andere organisatie dan blijft deze home directory hetzelfde.De home directory: \\AD.utwente.nl\HOME\<inlogaccount> (bv. \\AD.utwente.nl\HOME\goghv) wordt standaard gekoppeld aan M:Deze diskruimte is gelimiteerd op 10 GB. Voordat deze grens wordt benaderd krijg je per email een waarschuwing.

PROJECT EN ORGANISATIE DIRECTORY (P:)

Deze directory is bedoeld om projectdata en organisatiedata aan te bieden en om data met elkaar te delen. Je ziet in deze directory alleen die directories van bedrijven, verenigingen, projecten of groepen waar je deel aan neemt.De project directory: \\AD.utwente.nl\ORG wordt standaard gekoppeld aan P:

UT DIRECTORY (U:)

Er worden door de UT diverse documenten aangeboden die voor de gehele UT van belang zijn. Een voorbeeld is de UT huisstijl met sjablooninformatie. De UT directory: \\AD.utwente.nl\UT wordt standaard gekoppeld aan U:HANDMATIG INSTELLEN DIRECTORIESAls de dataschijven (M, P en/of U) niet in de map Computer staan, kan je dit handmatig toevoegen.

STAP 1:FILE EXPLORER (WINDOWS)

 • Klik op File Explorer links onderin de taakbalk
  Klik met de Rechtermuisknop op Deze PC
 • Selecteer de optie Netwerkverbinding maken…

STAP 2: MET WELKE NETWERKMAP WILT U EEN VERBINDING MAKEN?

 • Selecteer Station M: Typ \\ad.utwente.nl\home\Username
 • Vink Opnieuw verbinding maken bij het aanmelden aan
 • Vink Verbinding maken met andere referenties aan
 • Klik op Voltooien

 • STAP 3: NETWERKREFERENTIES INVOEREN
 • Typ AD\inlognaam
 • Typ je Wachtwoord
 • Check Mijn referenties onthouden.
 • Klik op OK

STAP 1: COMMAND PROMPT (DOS)

 • Klik op Start.
 • Typ CMD.
 • Druk op Enter.

STAP 2: MAP NETWORK DRIVE

 • Voor de Home directory typ: net use M: \\AD.utwente.nl\HOME\<inlogaccount> (bv. net use M: \\AD.utwente.nl\HOME\goghv.
 • Voor de Project en organisatie directory typ: net use P: \\AD.utwente.nl\ORG.
 • Voor de UT directory typ: net use U: \\AD.utwente.nl\UT.