HomeNieuwsJaarverslag 2023 gepubliceerd

Jaarverslag 2023 gepubliceerd

Het College van Bestuur van de Universiteit Twente heeft het jaarverslag 2023 vastgesteld. Het jaarverslag bevat de verantwoording over het gevoerde beleid en de financiën over het afgelopen jaar.

Het jaar 2023 in cijfers
 • Aantal ingeschreven studenten: 12.147
 • Aandeel internationale studenten: 35 procent
 • Aantal gepubliceerde wetenschappelijke artikelen: 2.570
 • Diploma’s uitgereikt: 1.526 bachelor, 1.592 master
 • Aantal promoties: 208
 • Aantal EngD: 22
 • Aantal medewerkers: 4.136
 • Aantal spin-offs uit wetenschappelijk onderzoek: 5
 • Kennistransferdeals: 10
 • Jaaromzet: 481,5 miljoen euro
 • Financieel resultaat: 10,8 miljoen euro negatief

Nieuwe uitdagingen

Gedurende 2023 werd het beeld van de financiële uitdagingen waar we als universiteit de komende jaren voor staan steeds scherper. We bevinden ons in een periode waarin de wereld om ons heen volop in beweging is, de complexiteit van de vraagstukken toeneemt en we rekening moeten houden met voortdurende onzekerheid. In het afgelopen jaar hebben we de eerste belangrijke stappen gezet naar een wendbare en financieel gezonde organisatie die klaar is om die uitdagingen met succes aan te gaan: veelal uitdagingen die ook een financiële dimensie kennen.

Prioriteren

We hebben in 2023 drie prioriteiten gesteld voor de komende jaren: het op peil houden van studenteninstroom, het toekomstbestendig maken van ons onderwijs en het vergroten van inkomsten uit tweede en derde geldstroom, met daarbij een scherp oog op de financiën om deze waar nodig bij te sturen. Die keuzes maken vanuit hoe we onze toekomst voor ons zien, hoe we de meeste waarde toevoegen aan de samenleving.

Naar een robuuste en wendbare organisatie

Om ook in de komende jaren krachtig onze maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren, is een robuuste en wendbare organisatie nodig. Toen in de loop van 2023 de financiële opgaven voor de toekomst steeds helderder werden, hebben we met elkaar gekozen om tijdig bij te sturen. We realiseren ons dat dat een proces is dat niet altijd even plezierig is, maar wel een die nodig is om de toekomst met vertrouwen tegemoet te kunnen gaan.

We zijn een universiteit vol creatieve en ondernemende breinen, die graag nieuwe dingen ontdekken en aan de slag gaan met nieuwe uitdagingen. We zijn er van overtuigd dat we als we die energie en expertise om te innoveren en te leren benutten om onze eigen organisatie krachtiger te maken, we onze maatschappelijke taak succesvol kunnen blijven voortzetten en elke dag meer impact maken.

Het hele jaarverslag lees je in de digitale tool.

L.P.W. van der Velde MSc (Laurens)
Woordvoerder College van Bestuur (CvB)