HomeNieuws62e Dies Natalis: mogen we in hoopvolle tijden leven

62e Dies Natalis: mogen we in hoopvolle tijden leven

In moeilijke tijden dient hoop als een brug van wanhoop naar mogelijkheden en kansen, die ons de kracht geeft om door te zetten en te geloven in een betere toekomst. Die boodschap stond centraal in de 62e Dies Natalis van de Universiteit Twente. Die kracht om door te zetten is zeker een vereiste met alle alle uitdagingen op ons pad, zo schetste rector magnificus Tom Veldkamp het roerige landschap van onze samenleving en die van de universiteit in het bijzonder. Veldkamp: "Moge je in interessante tijden leven, zo luidt een Chinees gezegde. Het is zeker geen goed bedoelde toewensing, een interessante tijd is er één vol uitdagingen en problemen. Daar zou ik er graag een positieve draai aan willen geven: mogen we in hoopvolle tijden leven."

De Universiteit Twente koos het inhoudelijke thema circulariteit als thema voor deze Dies. Veldkamp: "in 2050 wil Nederand een volledig cirulaire economie zijn. Alle producten en grondstoffen moeten worden hergebruikt of gerecycled. In een ideale wereld zou je uitkomen op nul afval, afval is steeds weer een grondstof voor iets anders. Dat is een enorme opdracht waar we samen aan moeten werken. En waar wij al heel veel aan doen, en met ons vele alumni die bij overheden, kennisinstellingen, grote en kleine bedrijven aan nieuwe innovaties werken om dat waar te maken."

Key note speaker van de Dies was Jan Hendrik Dronkers, als secretaris-generaal verbonden aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Voor hem is de UT bekend terrein, niet in de laatste plaats omdat hij in Enschede geboren is. Maar ook omdat hij in eerdere functies bij Rijkswaterstaat met regelmaat samenwerkte met de UT, in het bijzonder op het gebied van civiele techniek. Onlangs tekenden de UT en zijn Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een samenwerkingsovereenkomst om wetenschappelijke kennis en de beleidspraktijk dichterbij elkaar te brengen.

Aan het begin van zijn bijdrage stelde Dronkers de vraag of we tovenaars of profeten nodig hebben voor de uitdagingen waarvoor we staan. Om die in zijn slotwoorden beantwoorden: "De tovenaar en de profeet zijn beiden onmisbaar bij de overheid en in de academische wereld. Om van circulariteit de norm te maken is systeemverandering en innovatie nodig. Individueel heeft noch de tovenaar noch de profeet gelijk, maar samen kunnen ze problemen aanpakken. Niet door elkaar te veroordelen, maar door elkaar uit te dagen, elkaar scherp te houden, de feiten voor zich te laten spreken en ruimte te geven aan het onverwachte. Dit is dezelfde academische geest waarop de samenwerkingsovereenkomst tussen de Universiteit Twente en het ministerie is gebouwd."

Heel veel mensen onderschatten hoeveel we eigenlijk doen op circulariteit, zei Tom Veldkamp in zijn openingswoorden. Dat inkijkje wat er zoal gebeurt werd gegeven door een drietal UT'ers: Devrim Yazan, Associate Professor bij de faculteit BMS, vertelde over zijn project Industrial Symbiosis Hubs 4 circularity, dat de industrie moet helpen beter samen te werken om circulariteit te bewerkstelligen. Chantal Ermling (foto), bachelorstudente Industrial Engineering & Management, vertelde over haar leerervaringen in de Circular Economy Transition-minor. En Sissi de Beer, Associate Professor bij de faculteit TNW ging in op de meer technische aspecten waar ze aan werkt, bijvoorbeeld in het Recovr-project. Een van de deelprojecten daarin is het gebruiken van proteïnen uit aardappelen als grondstoffen voor nieuwe voedingsmiddelen, zoals snoep.

PRIJZEN

Traditioneel worden er tijdens de Dies Natalis een aantal prijzen uitgereikt.

Meike Nauta - Overijssel PhD Award

De Overijssel PhD Award, mede mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel, werd door gedeputeerde Erwin Hoogland uitgereikt aan Meike Nauta die voor haar proefschrift onderzoek deed naar verklaarbare kunstmatige intelligentie.

Mariana Belgiu - Professor De Winterprijs

Mariana Belgiu won de Professor De Winterprijs voor haar publicatie PRISMA and Sentinel-2 spectral response to the nutrient composition of grains in het tijdschrift ‘Remote Sensing of Environment’, het belangrijkste tijdschrift op dit domein.

Shira van Lohuizen - Marina van Dammebeurs

Shira van Lohuizen, alumna Master Toegepaste Communicatie Wetenschappen (2004) en Master Toegepaste Onderwijskunde (2005) ontving de eenentwintigste Marina van Dammebeurs. Van Lohuizen werkt momenteel als zelfstandig ondernemer en richt zich de laatste jaren op het stimuleren van samenwerking in complexe netwerkomgevingen.