HomeNieuwsTwentse onderwijsinstellingen en partners ontvangen 2 miljoen voor scholing van werknemers in de energietransitie

Twentse onderwijsinstellingen en partners ontvangen 2 miljoen voor scholing van werknemers in de energietransitie

Een subsidie van 2 miljoen euro voor scholing van werknemers in de energietransitie in Twente is toegekend aan een samenwerkingsverband van Hogeschool Saxion, ROC van Twente en Universiteit Twente en partners, door het Groeifonds LLO-Katalysator.

De Twentse partners bundelen hun krachten om een leven lang ontwikkelen vorm te geven rondom de grote uitdagingen op het gebied van de energietransitie. Samen gaan ze aan de slag met het ontwikkelen en implementeren van een integraal pakket van scholingsoplossingen die direct op de werkvloer kunnen worden toegepast. 

Zoals overal in het land, brengt de energietransitie ook in Twente veel uitdagingen met zich mee. Er is een vergrote vraag naar voldoende goed geschoolde arbeidskrachten met zogenaamde ‘green en digital skills’. En niet alleen de professionals, maar ook werkstromen moeten digitaler worden ingericht. Door deze samenwerking kunnen we komen tot maatwerkoplossingen en –scholing, door het samenbrengen van kennis van de werkvloer, de wetenschappelijke kennis van de UT en het onderwijs en onderzoek bij ROC en Saxion.  

De Twentse onderwijsinstellingen over het belang van deze samenwerking voor Twente: 

De energietransitie is één van de grootste uitdagingen van deze tijd. Daarom is het van groot belang dat wij als onderwijsinstellingen nu samen met onze partners in de markt maatwerkoplossingen en -scholing kunnen ontwikkelen. Zo bereiden we Twente voor op de toekomst en leveren we een bijdrage aan duurzame inzetbaarheid in de regio.’

  • Anka Mulder, voorzitter College van Bestuur Saxion
  • Trudy Vos, voorzitter College van Bestuur ROC van Twente
  • Tom Veldkamp, Rector Magnificus Universiteit Twente  

Vanuit de Universiteit Twente zijn Maaike Endedijk, André Doree en Felix van Urk betrokken. Endedijk zegt hier het volgende over: "Deze subsidie is een grote ondersteuning voor het ontwikkelen van een regionale aanpak voor levenslang leren over de grenzen van de verschillende kennisinstellingen heen. We ontwikkelen dus innovatieve oplossingen voor levenslang leren waarin professionals met een mbo, hbo en wo-achtergrond samen werken, leren en innoveren om de energietransitie te versnellen"

De partners in deze samenwerking zijn:

De Groot Installatiegroep, Brusche Elektrotechniek, Winkels Techniek, Loohuis Installatiegroep, Engberink Technische Installaties, Alferink Installatietechniek, Van Dam Groep, Linthorst Techniek, Siers Groep,Ter Steege, Cogas Netbeheer, Wij Techniek, Techniek Nederland, Bouwend Nederland, Overijssels Vakmanschap, Gemeente Enschede, Gemeente Hengelo, Stichting Pioneering, Twente Board Development, Industriële Kring Twente, Overijssel, ROC van Twente, Universiteit Twente, Hogeschool Saxion.

Meer informatie over het Groeifonds LLO-Katalysator: llokatalysator.nl

K.W. Wesselink - Schram MSc (Kees)
Wetenschapscommunicatiemedewerker (aanwezig ma-vr)