HomeNieuwsROC van Twente, Universiteit Twente en Saxion vragen samen aandacht voor Sustainable Development Goals

ROC van Twente, Universiteit Twente en Saxion vragen samen aandacht voor Sustainable Development Goals

Vandaag is het SDG Action Day. Op deze dag vragen Saxion, ROC van Twente en Universiteit Twente extra aandacht voor de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties. Deze zeventien belangrijke ontwikkelingsdoelen vormen samen de ‘to-do-list’ voor een toekomstbestendige wereld die we in 2030 willen bereiken. Ze zijn een oproep tot gezamenlijke ‘actie’ voor een welvarende samenleving, een gezonde aarde en een vitale economie. Want er is maar één aarde en daar moeten we zuinig op zijn. Steeds meer mensen zijn zich daarvan bewust. Maar het kan en moet nog beter. ROC van Twente, Universiteit Twente en Saxion bundelen graag hun krachten om daar aandacht voor te vragen. Met het doel bewustwording te creëren en studenten en medewerkers te inspireren om bewuste keuzes te maken.

Week van de Duurzaamheid: 27 november - 1 december 2023

De Week van de Duurzaamheid is een jaarlijks evenement vol leuke en leerzame activiteiten met als doel deelnemers te inspireren om duurzaamheid te omarmen. De week wordt georganiseerd door studenten en medewerkers van ROC Twente, Saxion en Universiteit Twente. Samen verzorgen zij een programma met activiteiten rondom duurzaamheid.

Lees meer op de website van de Week van de Duurzaamheid.

Lange periodes van droogte, onstuimig weer in Zuid-Europa, de stijgende zeespiegel en de natuurramp in Libië. Ook deze zomer is de wereld geconfronteerd met de gevolgen van het veranderende klimaat. “Het blijft maar doorgaan met natuurrampen”, stelt Dan Hartenberg van de Green Hub van Universiteit Twente. “Daarom is het noodzaak om aandacht te vragen voor het klimaat. Dat doen we op SDG Action Day, maar ook tijdens de Week van de Duurzaamheid bijvoorbeeld. Dit jaar vindt de Week van de Duurzaamheid plaats van 27 november t/m 1 december.”

De UT, ROC van Twente en Saxion trekken daarin gezamenlijk op. “Op deze manier kunnen we meer impact maken”, zegt Hartenberg. “Als we het los van elkaar zouden organiseren heb je drie keer een klein beetje aandacht. Nu hebben we het in één week gebundeld, waardoor je in één keer aandacht krijgt. We gaan tijdens deze week bijvoorbeeld samen bij de gemeente Enschede langs. Door samen te werken versterken we elkaar.”

Meer dan alleen klimaat

Tijdens de Week van de Duurzaamheid vragen de onderwijsinstellingen aandacht voor de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, de zeventien doelen die bij moeten dragen aan een betere wereld. “Mensen denken bij duurzaamheid vooral aan de ecologische aspecten, maar er zijn ook sociale en economische doelstellingen”, zegt Janine Schoeman van het Green Office van Saxion. “Denk daarbij aan armoede en honger. Ook in Nederland hoor je steeds vaker hoe nijpend de situatie is. We merken het onder studenten en medewerkers, maar zien het op Saxion ook aan de weggeefkast die we hebben. Daar wordt gretig gebruik van gemaakt. Onze keuzes maken het verschil voor een betere toekomst. Dat geven we onze medewerkers en studenten het hele jaar mee, maar tijdens de Week van de Duurzaamheid leggen we hier nog eens extra de focus op.”

Duurzaamheid is de afgelopen jaren een ‘hot topic’. Dat is te merken binnen de drie onderwijsinstellingen. “Binnen ROC van Twente zijn we op drie vlakken bezig met duurzaamheid”, weet directeur Huisvesting & Facilitaire Zaken Frans Slingerland, die daarnaast themadirecteur ‘Duurzaam denken én doen’ is. “In de bedrijfsvoering kijken we hoe we om kunnen gaan met energie, het waterverbruik en hoe we gebouwen kunnen verduurzamen. Binnen het thema dienstverlening denken we na over mobiliteit en vitaliteit van onze medewerkers. De derde lijn is hoe we duurzaamheid opnemen in het onderwijs. Onbewust doen we al best veel. Tegelijkertijd kijken we ook in hoeverre we ons bij bepaalde opleidingen moeten richten op nieuwe technologieën. Dat zie je bijvoorbeeld terug binnen onze mode-opleiding. Daar hebben we een aparte lijn over circulariteit en wordt er heel veel gewerkt met gebruikte materialen.”

Janine Schoeman (Saxion), Dan Hartenberg (University of Twente) & Frans Slingerland (ROC van Twente)

Onderdeel van curriculum

Hetzelfde geldt voor de UT en Saxion. Bij beide onderwijsinstellingen is er volop aandacht voor duurzaamheid. “Veel onderzoeken op Saxion zijn gekoppeld aan  één van de SDG’s”, zegt Schoeman.  “Hetzelfde geldt voor het Smart Solutions Semester. Wat we doen is niet altijd zichtbaar, al zijn we er wel mee bezig om het meer zichtbaar te maken. Duurzaamheid moet in alle academies terug te vinden zijn.” Hartenberg: “De Green Hub heeft als visie dat we van de Universiteit Twente de meest duurzame onderwijsinstelling van Europa willen maken. Dat doen we door initiatieven op het gebied van duurzaamheid te ondersteunen. We proberen onze community te activeren. Daarnaast beschikt de UT sinds dit jaar over het Climate Centre. Zij stimuleren meer onderzoek gericht op duurzaamheid, bijvoorbeeld door subsidies uit te delen. En natuurlijk is duurzaamheid ook bij ons in het onderwijs verweven. Al willen we dat nog beter in kaart brengen, zodat we daarmee ook nieuwe studenten kunnen overtuigen om voor ons te kiezen.”

Leren van elkaar

Universiteit Twente, Saxion en ROC van Twente willen zo op korte en lange termijn hun steentje bijdragen aan een betere wereld. De Week van de Duurzaamheid onderstreept dat nog eens. Hartenberg: “We hopen mensen nog meer bewust te maken van de impact die ze zelf kunnen hebben. Ook mensen die niet zoveel met duurzaamheid hebben, hopen we te overtuigen dat het noodzakelijk is bewuste keuzes te maken, bijvoorbeeld door voor de trein te kiezen in plaats van het vliegtuig.” Daarnaast hopen Hartenberg, Schoeman en Slingerland dat de drie onderwijsinstellingen van elkaar kunnen leren. “We zijn losstaande instituten, maar hebben ook veel raakvlakken”, zegt Schoeman. “We kunnen van elkaar leren en elkaar inspireren.” Slingerland sluit zich daarbij aan. “Duurzaamheid is een thema dat ons allemaal raakt. Vanuit het onderwijs willen we als gehele keten laten zien dat we hiermee bezig zijn. De Week van de Duurzaamheid kan bovendien een aanjager zijn om meer interactie te krijgen tussen de onderwijsinstellingen, zodat we elkaar als driehoek nog meer versterken.”

C.A. van der Kuil (Corjan)
Communicatieadviseur sustainability, energy & environment