HomeNieuwsGemeenschappen creëren met blended learning

Gemeenschappen creëren met blended learning UT-onderzoekers onderzoeken percepties van gemeenschap in blended learning

Linlin Pei onderzocht samen met haar begeleiders Cindy Poortman, Kim Schildkamp en Nieck Benes drie blended learning vakken aan de Universiteit Twente om de belangrijkste factoren te vinden die bijdragen aan het gemeenschapsgevoel in een groep of dit juist beperken. De onderzoekers publiceerden hun bevindingen in het wetenschappelijke tijdschrift Education and Information Technologies. "Studenten en docenten van onze universiteit konden hun stem laten horen."

Blended learning is een van de snelst groeiende trends in het hoger onderwijs. "Het is meer dan het maken van een video; het is niet hetzelfde als hybride leren waarbij een docent zijn klas livestreamt naar studenten die online meekijken", vertelt Linlin Pei, corresponderend auteur. Tijdens de pandemie kregen veel universiteiten opnieuw interesse in blended learning. Het heeft potentie voor flexibel en gepersonaliseerd leren. Maar als het sociale aspect van leren over het hoofd wordt gezien, is het mogelijk dat de kwaliteit van het onderwijs afneemt.

ScienceGuide highlight

ScienceGuide heeft dit onderzoek ook uitgelicht als inspiratiebron voor docenten die blended learning willen verbeteren. 

Gevoel van gemeenschap

Voor effectief leren in groepsverband moeten leerlingen het gevoel hebben dat ze erbij horen en belangrijk zijn voor de groep. Dit gevoel wordt gemeenschapszin genoemd. Het creëren ervan kan echter moeilijker zijn dan je zou verwachten. "Docenten wordt aangeraden het ontwerp van hun vakken te optimaliseren om een gemeenschapsgevoel te integreren. Vooral als de tijd die studenten fysiek in de klas spenderen afnemeet", zegt Pei. Ze benadrukt dat veel digitale hulpmiddelen persoonlijk contact niet kunnen vervangen. Pei raadt docenten aan om voorzichtig om te gaan met communicatietechnologieën. "We kennen allemaal 'zoommoeheid'. Maar andere digitale communicatietools hebben hier ook last van."

Groepswerk

Om het gemeenschapsgevoel te versterken, suggereren de onderzoekers het gebruik van groepsleeractiviteiten binnen de vakken. Volgens de studenten verhogen deze activiteiten hun wederzijdse motivatie om academisch succes te behalen. Andere factoren die kunnen leiden tot een groter gemeenschapsgevoel zijn niet-academische en buitenschoolse activiteiten tussen de verschillende vakken. Studenten gaven aan dat ze WhatsApp-groepen zonder docenten gebruikten om buiten het klaslokaal met elkaar om te gaan. "Studenten waardeerden een lerarenvrije zone echt om met medestudenten te praten", legt Pei uit.

Leven op de campus

Last but not least erkenden studenten het belang van het campusleven. "De campus is een deel van de ervaring", zeiden alle geïnterviewde studenten. De campus is een plek waar academisch en sociaal leven naast elkaar kunnen bestaan. Het kan het gevoel van isolatie voorkomen en een sociale en leeromgeving bevorderen.

Samenwerking met drie faculteiten

Saskia Lindhoud, Marcus Vinicius Pessôa en Lyset Rekers-Mombarg hebben samen met studenten van de faculteiten TNW, BMS en ET een waardevolle bijdrage geleverd aan dit onderzoek. Onze docenten innoveren actief het onderwijs. Een geweldig voorbeeld is Saskia Lindhoud, die haar blended course gebruikte om haar SUTQ (senior university teaching qualification) te behalen. "Het is geweldig om ons onderzoek te verbinden met praktijkvoorbeelden", zegt Pei. Linlin Pei is onderwijsadviseur (CELT) voor de faculteit TNW. Voor haar promotieonderzoek bestudeert ze de ondersteuning van docenten bij de ontwikkeling van blended learning. De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in een artikel getiteld "Teachers' and students' perceptions of a sense of community in blended education".

DOI: 10.1007/s10639-023-11853-y

K.W. Wesselink - Schram MSc (Kees)
Wetenschapscommunicatiemedewerker (aanwezig ma-vr)