HomeNieuwsNXTGEN HIGHTECH van start: Universiteit Twente sterk vertegenwoordigd

NXTGEN HIGHTECH van start: Universiteit Twente sterk vertegenwoordigd

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het programma NXTGEN HIGHTECH, waar de Universiteit Twente, mede-initiatiefnemer van is, officieel goedgekeurd. Met steun vanuit het Nationaal Groeifonds gaat de Universiteit Twente samen met ruim 330 partijen uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken aan nieuwe hoogtechnologische machines en productietechnologieën.

Timo Meinders

"Ik ben enorm trots op de formele goedkeuring van het NXTGEN HIGHTECH programma. De UT is één van de initiatiefnemers van dit veelbelovende en uitdagende programma en is één van de grootste bijdragers binnen het consortium We gaan een belangrijke rol spelen op het gebied van halfgeleider-technologieën, biomedische technologie, batterijtechnologie en smart manufacturing. Toepassingsdomeinen waar we echt impact gaan maken. En dat gaan we doen samen met onze regionale en nationale partners, uit de industrie, van kennisinstellingen en met (semi-)overheden. Ik kijk uit naar de ontwikkeling van dit programma in de komende zeven jaar, een reis van driejaar voorbereiding wordt nu werkelijkheid!"

Timo Meinders
Zakelijk directeur MESA+ en directeur Technologie van het NXTGEN HIGHTECH programma
v.t.meinders@utwente.nlLinkedIn

Organen-op-chips, recyclebare windmolenwieken en handsfree voedselproductie. Dat klinkt wellicht nog ver weg, maar binnen het NXTGEN-HIGHTECH-programma wordt hier heel hard aan gewerkt. Nederland is internationaal koploper op het gebied van ultranauwkeurig hightech-equipment. Maar de continuïteit van deze positie komt in het gedrang door politieke belangen en de groeiende concurrentie uit andere werelddelen. Daarnaast zijn de investeringen in R&D aanzienlijk lager dan in andere kennislanden, en dat kost groei. Het doel van NXTGEN HIGHTECH is om Nederland terug naar de top te brengen én een bijdrage te leveren aan oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen.

Om dit te bereiken, investeert het NXTGEN-HIGHTECH-programma tot 2030 circa € 1 miljard euro en gaat met 330 partners, waaronder Universiteit Twente, de Nederlandse economie een boost geven. Het Nationaal Groeifonds steunt dit programma met 450 miljoen euro. “De urgentie van nieuwe technologische toepassingen is hoog en we hebben nú oplossingen nodig”, stelt Marc Hendrikse, Bestuursvoorzitter van NXTGEN HIGHTECH. “De kracht zit in de breedte van het programma. Er wordt niet alleen gewerkt aan nieuwe toepassingen en technologieën, maar ook aan het digitaliseren van fabrieken en de supply chain”, zegt hij. Een unieke benadering die niet alleen de positie van de Nederlandse hightechsector versterkt, maar ook onze concurrentiepositie fors verhoogt. Met deze partnerschappen, houden Nederland en Europa zich staande, in de competitieve kenniseconomie waarin we ons bevinden. 

Dwarsverbanden accelereren groei 

De komende 7 jaar wordt binnen zes kerndomeinen (agrifood, biomedische productietechnologie, energie, composiet, lasersatelliet-communicatie en semiconductors), hard gewerkt aan slimme oplossingen. Dwars door deze domeinen heen, spelen de sleuteltechnologieën, systems engineering en smart industry, een cruciale rol. Zo wordt binnen het domein agrifood met behulp van slimme oplossingen, gekeken naar toepassingen van sensortechnologie en robotics. Deze toepassingen worden in de andere domeinen al veelvuldig gebruikt, maar de voedselproductie heeft tot nu toe nog weinig kunnen profiteren van die groeiende robotisering en automatisering. Veel handelingen worden nu nog manueel gedaan. Een remmende factor voor deze sector, waar steeds minder personeel beschikbaar is.  

De impact van NXTGEN HIGHTECH op de toekomst 

Als we kijken naar de toekomst, biedt het NXTGEN-HIGHTECH-programma op korte termijn oplossingen voor diverse problemen binnen de topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM). Zo wordt er gekeken naar een universele standaard voor de farmaceutische industrie en de grootschalige productie van organen-op-chips. Binnen de laser-satellietcommunicatie wordt er gewerkt aan veilige en duurzame data-communicatie-apparatuur. Het domein energie zet in op de ontwikkeling van een geïntegreerde, opschaalbare productieketen voor brandstofcellen, electrolyzers, batterijen en plasma-conversie. Dit maakt de verduurzaming van de procesindustrie mogelijk. Het domein composieten, legt met de ontwikkelingen van machines voor lichte materialen, de basis voor een duurzame luchtvaartindustrie.

In het domein halfgeleiders wordt gewerkt aan apparatuur voor snellere en energiezuinigere chips, die deels met licht schakelen. Een belangrijke ontwikkeling, want in 2030 wordt een verdubbeling van de vraag naar chips verwacht. De Europese chipverordening wil daarom het Europese leiderschap versterken en de productiecapaciteit verhogen tot 20% van de mondiale chipmarkt. Het programma kan Nederland een sleutelpositie in de markt verschaffen. Tot slot stelt NXTGEN HIGHTECH als doel om in 2030 een systeem ontwikkeld te hebben voor autonoom opererende fabrieken, met internationale standaarden en digitale productpaspoorten. Dit zorgt voor een goede digitale infrastructuur en méér veiligheid binnen de supply chain. De ambitie van het smart-industry-subprogramma is dat de productiviteitscapaciteit in de Nederlandse industrie de komende 20 jaar wordt verdubbeld. 

The Dutch Systems Engineering approach  

Parallel aan de ontwikkelingen in de zes domeinen wordt er gewerkt aan het versterken van de competenties van het vak systeemdenken. Nederland heeft reeds een bloeiende hightechindustrie en veel ervaring in het vak system engineering. Maar het blijft een uitdaging om de kennis van de steeds complexere systemen goed over te dragen naar de volgende generatie. Samen met hbo-opleidingen en universiteiten legt NXTGEN HIGHTECH de bouwstenen voor een duurzame samenwerking in de hightechindustrie. Het doel is dat in 2030 ‘The Dutch Systems Engineering Approach’ volledig in het Nederlandse onderwijs is ingebed. Deze benadering biedt meer arbeidsperspectieven in de hightechindustrie en zorgt voor een goede aansluiting op de snel veranderende arbeidsmarkt. Alleen door te blijven investeren in technische kennis en kunde wordt Nederland toekomstbestendig. 

UT Kick-off voor NXTGEN HIGHTECH

We nodigen je uit voor een informele kick-off sessie van het NXTGEN HIGHTECH programma op 23 mei in het Auditorium, Technohal. Vijf UT onderzoekers zullen vertellen over hun geplande onderzoeksprojecten in de verschillende domeinen binnen het programma. Het wordt geleid door Timo Meinders en Vinod Subramaniam zal het afsluitende woord voeren, waarna er gelegenheid is tot een borrel.

Kick-off NXTGEN HIGHTECH (23 mei)

Op 23 mei 2023 vond de kick-off van het NXTGEN HIGHTECH programma op de UT plaats. Bekijk de slides van de kick-off terug of lees meer over het NXTGEN HIGHTECH research op de UT in het digitale magazine.

d

J.C. Vreeman (Jochem)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)