HomeNieuwsRuim een miljoen euro voor onderzoek naar gezondheidszorgsysteem
Kim Hovestad

Ruim een miljoen euro voor onderzoek naar gezondheidszorgsysteem

Europese subsidieregeling Interreg kent een subsidie van bijna 1,5 miljoen euro toe aan het UT-onderzoeksproject BRIDGE. Het onderzoeksproject onder leiding van de UT focust zich op samenwerking over de grenzen heen op het gebied van gezondheidszorg. BRIDGE brengt lopende initiatieven in kaart en  lost barrières op voor het bundelen van middelen.Het project start in het voorjaar van 2024. 

Ziekenhuizen dichtbij de grens staan voor de uitdaging om zorg van hoge kwaliteit te bieden met beperkte middelen. Deze variëren van een lagere capaciteit in dunbevolkte regio’s en daarmee gepaard gaande personeelstekorten tot het gebrek aan bedden op de intensive care of geneesmiddelentekort. De volksgezondheid stopt niet bij de grens, zoals de COVID-19-pandemie  aantoonde.

Resourcepooling

Dat is waar resourcepooling over de grens van cruciaal belang wordt. Resourcepooling is een reeks aan hulpmiddelen en strategieën om resources te coördineren en te delen tussen gezondheidsinstellingen. Het doel is om hiaten in de voorziening van resources en diensten te verkleinen en tegelijkertijd verspilling door duplicatie van resources en onnodige transportkosten te minimaliseren. Door resourcepooling beschikken ziekenhuizen in de Duits-Nederlandse grensregio in geval van plotselinge nood snel over de benodigde resources, zonder dat ze deze hoeven op te slaan. Voor patiënten betekent dit kortere afstanden en snellere toegang tot gespecialiseerde zorg.

BRIDGE

Momenteel vindt er in de regio al over de grens uitwisseling plaats met betrekking tot helikopters en ambulances, spoedeisende hulp en acute pediatrische zorg. Deze projecten zijn afzonderlijk georganiseerd en de samenwerking is gebaseerd op individuele overeenkomsten. Tevens ervaren de projecten enorme administratieve lasten. BRIDGE identificeert mogelijkheden voor gecoördineerde grensoverschrijdende resourcepooling, ontwikkelt en implementeert een digitaal platform om dit te vergemakkelijken en levert input voor relevante beleidsbeslissingen.

Interdisciplinair team

Onderzoekers van de UT: Caroline Fischer en Le Anh Long van Bestuurskunde en Gréanne Leeftink van Industrial Engineering, werken in dit onderzoeksproject samen met Vincent Hofbauer (UKM Universitair Ziekenhuis Münster), Manon Bruens (Acute Zorg Euregio), Oliver Treib (Universiteit Münster), en Vittoria Chimisso (NovioQ). Dit interdisciplinaire team van sociale wetenschappers, medische professionals en informatici wil de kwaliteit van de gezondheidszorg in de regio helpen verbeteren. Tegelijkertijd willen zij inzichten krijgen die beleidsmakers en managers in de gezondheidszorg in staat stellen betere beslissingen te nemen. Zodoende met als doel een robuuster en veerkrachtiger gezondheidszorgsysteem in de regio te ondersteunen. De onderlinge samenwerking valt samen met de onlangs ondertekende intentieverklaring tussen de grensoverschrijdende partijen.

Van links naar rechts: Prof. Dr. Oliver Treib (U Münster), Dr. Caroline Fischer (UT), Dr. Vincent Hofbauer (UKM Münster). Ministry of Economics in NRW.

Zie ook dit artikel: https://www.utwente.nl/nieuws/2023/7/1041506/kwaliteit-van-gezondheidszorg-in-de-euregio-waarborgen

drs. J.G.M. van den Elshout (Janneke)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)