HomeNieuwsOpening academisch jaar 2022/23: over perspectief en mogelijkheden in moeilijke tijden

Opening academisch jaar 2022/23: over perspectief en mogelijkheden in moeilijke tijden

Hoe kijken we eigenlijk naar de toekomst? Zijn we optimistisch? Of juist pessimistisch? Wat maakt dat we vol vertrouwen kijken naar wat deze ons brengt? En welke rol spelen we daar zelf in? De opening van het academisch jaar 2022-2023 van de Universiteit Twente vormde een mooie reflectie van de positie van de UT in de samenleving en de bijdrage die het daaraan levert.

Vertrouwen als bouwsteen

In zijn bijdrage schetste collegevoorzitter Vinod Subramaniam een enigszins somber wereldbeeld: een complexe crisis op verschillende gebieden die nauw met elkaar verbonden zijn. “Er is bovendien een groeiend gebrek aan vertrouwen in onze samenleving en in onze gemeenschappen. Juist onderling vertrouwen is een belangrijke bouwsteen voor een weerbare samenleving die perspectief ziet in moeilijke tijden zoals deze.”

Maar Subramaniam toonde zich zeker alleen niet somber. “Vandaag is ook een dag vol perspectief en mogelijkheden, vol verhalen over verbindingen die hoopgevend zijn, en een dag van toekomstige generaties die een verschil kunnen maken. Wat me het meest sterkt in die gedachte, zijn de 2.000 bachelorstudenten en 1.400 masterstudenten die vandaag hun studie aan de UT beginnen. Enthousiast, en zelfverzekerd om bij te dragen aan een duurzame en veilige toekomst, waarvoor ze misschien nog wel veel meer dan mijn generatie de noodzaak voelen.”

Ook wees Subramaniam op succesvolle samenwerkingen als het partnerschap van de UT in het Centrum voor Digitalisering en Veiligheid in Apeldoorn, en de betrokkenheid van UT-wetenschappers in de Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), de wereldwijde denktank in de strijd tegen de klimaatverandering. “Een universiteit gaat de oorlog in Oekraïne niet beëindigen. En ook heeft een universiteit geen snelle oplossing voor klimaatverandering. Maar we kunnen wel stappen zetten in onze gemeenschappen, met onze lokale, regionale, nationale en internationale netwerken door bij te dragen met relevante kennis en expertise, in nauwe samenwerking met onze partners.”

Every connection has a story

In lijn met het thema ontving host Brahma Ramsodit op het podium een drietal gasten die allemaal op geheel eigen wijze hun persoonlijke verhaal vertelden. Zo ook het verhaal van Hanneke Scholten, assistant professor bij de Technology, Human and Institutional Behavior vakgroep van de faculteit BMS. “Iedere jongere heeft zijn of haar eigen reis om te ontdekken wie ze zijn en wat ze willen. Ik wil ze daar graag bij helpen”, vertelt ze over haar passie voor haar werk.

Ook Jimmy Faria, associate professor in de Catalytic Processes and Materials (CPM) vakgroep bij de faculteit TNW krijgt het podium. Hij legt uit hoe zijn vroege drive voor een duurzame wereld hem uiteindelijk op weg heeft geholpen in zijn huidige onderzoek: groene chemicaliën ontwikkelen die een rol kunnen spelen in energie-opslag, en het vinden van manieren om plastic afval om te zetten in bruikbare nieuwe grondstoffen.

Als laatste van het drietal is het woord aan Mats van Dalen, Master Business Administration en Philosophy of Science, Technology & Society. Zijn boodschap: alles begint met het delen van individuele ervaringen. Door die samen te brengen, komt innovatie echt van de grond.

Muzikant Hendrik-Jan Bökkers verzorgde de muzikale omlijsting van de middag. Een mooi contrast met het internationale gezelschap in de zaal – Hendrik-Jan zingt in het Nedersaksisch – die het gevoel van de streek vertolkte in een drietal liedjes, en de lachers op zijn hand kreeg toen hij in zijn liedje Duutse grens zong over ‘de mooiste deernties goat studeren in Utrecht, wi'j moetn hier met de restjes doen’.

Feestelijkheden

Bij een feestelijke bijeenkomst als de opening van het academisch jaar hoort ook het eren van diverse mooie prestaties. Zo kreeg Nelly Litvak, hoogleraar algoritmische complexe netwerken en winnaar van de Docent van het Jaar-award het podium om te vertellen over succesvol onderwijs geven. Ook werden de vijf studenten die bekroond werden met de Graduation Award voor de beste masterscripties in het zonnetje gezet.

Als laatste ontving Brahma Ramsodit Laurens Spoelstra, winnaar van de TGS Award. Hij diende een onderzoeksvoorstel in voor de ontwikkeling van een ‘joint-on-a-chip-technologie’, die het ontwerpen van een preklinisch model voor artrosebehandeling moet verbeteren, zonder de inzet van proefdieren. Bij U-Today vertelt Laurens wat meer over zijn voorstel.

Onthulling van het diversteitskunstwerk

Alvorens rector magnificus Tom Veldkamp het jaar officieel opende, togen de collegeleden naar de foyer, om aldaar het nieuwe diversiteitskunstwerk te onthullen. Twee jaar geleden nam promovenda Anouk Geenen het initiatief voor het kunstwerk. “Vooral om de discussie over diversiteit aan te zwengelen”, legt ze uit. Collegevoorzitter Vinod Subramaniam onthult het eerste portret uit de serie van portretten; het is het portret van Henny Kramer-Pals, die in 1963 het eerste vrouwelijke staflid was van de toen nog Technische Hogeschool Twente. Henny was zelf ook bij de onthulling aanwezig. De serie portretten gemaakt door kunstenaar Mieke de Roo krijgt een mooie plek in de foyer in de Waaier, en vormt een spannend contrast met de foto’s van alle rectoren van de Universiteit Twente sinds de oprichting. Niet bepaald een diverse groep: tot nu toe werd deze positie steeds bekleed door een man.

Terugkijken

De hele viering van de opening van het academisch jaar is online terug te kijken op het UT-Live platform. Voorafgaand aan de OAJ vond in de hal van de Waaier een expositie plaats waar alle Shaping Expert Groups van de UT een inkijkje gaven in de voor de UT belangrijke ontwikkelingen op gebieden als onderwijsinnovatie, diversiteit en inclusie, erkennen en waarderen, duurzaamheid, digitalisering en burgerwetenschap. U-Today deed verslag van deze markt.