HomeNieuwsFlinke impuls voor UT-onderzoek uit Nationaal Groeifonds

Flinke impuls voor UT-onderzoek uit Nationaal Groeifonds

De Universiteit Twente (UT) is goed vertegenwoordigd in de negentien groeifondsvoorstellen waarvoor nationaal geld beschikbaar komt. Voor 28 innovatieve projecten maakt het kabinet in totaal 5 miljard euro vrij uit het Nationaal Groeifonds. De UT krijgt een flink deel.

Met het Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 een bedrag van € 20 miljard in projecten van publiek-private consortia die bijdragen aan toekomstige economische groei. De UT is partner in de Groeifondsvoorstellen van NXTGEN, PhotonDelta, Einstein Telescope en Impuls Open Leermateriaal. Prof. Guus Rijnders, dr. Timo Meinders, beiden verbonden aan onderzoeksinstituut MESA+, prof. Marcel ter Brake (faculteit TNW) en prof. Ton de Jong (faculteit BMS) coördineren de UT-vertegenwoordiging in deze programma’s.

‘Samen maatschappelijke uitdagingen aanpakken’

Vinod Subramaniam, collegevoorzitter van de Universiteit Twente en voorzitter van de 4TU.Federatie, is verheugd over de toekenningen. “Het is relevant dat het kabinet geld uittrekt voor dit soort consortia waarin kennisinstellingen, bedrijven en overheden gezamenlijk aan maatschappelijke uitdagingen kunnen werken. Ik ben blij dat de UT en de andere technische universiteiten met onze technologische kennis hieraan een bijdrage kunnen leveren. We gaan er samen voor zorgen dat het onderzoek en de bedrijvigheid in sectoren als Health, Agrifood en High Tech verder versterkt worden.”

NXTGEN

Het NXTGEN HIGHTECH programma, met een omvang van 1,2 miljard euro, krijgt een bijdrage van 450 miljoen uit het Nationaal Groeifonds om zo de structurele economische groei in Nederland te stimuleren.
Marc Hendrikse, boegbeeld NXTGEN HIGHTECH: “We zijn trots dat de adviescommissie heeft gekozen voor een serieuze investering in de nieuwe generatie hightech equipment. Dit gaat een significante bijdrage leveren aan het concurrentie- en verdienvermogen en de werkgelegenheid van Nederland. Ons voorstel, met meer dan veertig uitgewerkte projectplannen voor hightech machines en apparatuur, is in belangrijke mate gehonoreerd. Het biedt oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van de energietransitie, gezondheid, veiligheid en voeding.”

Photondelta

PhotonDelta, een internationaal ecosysteem van organisaties in fotonische chiptechnologie, kreeg 470 miljoen euro (totale omvang: 1,1 miljard euro). Daarmee kan Nederland de koploper in de volgende generatie halfgeleiders worden. Het programma heeft een looptijd van zes jaar en stelt PhotonDelta en haar partners in staat om verder te investeren in fotonische startups en scale-ups, productie uit te breiden, talent aan te trekken en op te leiden, de adoptie te stimuleren en een design-bibliotheek van wereldklasse te ontwikkelen. Tegen 2030 wil PhotonDelta een ecosysteem zijn uitgegroeid met honderden bedrijven, klanten over de hele wereld en een productiecapaciteit van meer dan 100.000 wafers per jaar.
Fotonica is het gebruik van fotonen (licht) om informatie over te dragen. Fotonische chips, ook wel photonic integrated circuits (PIC's) genaamd, integreren fotonische functies in microchips om kleinere, snellere en energiezuinige apparaten te maken. PIC's kunnen gegevens veel effectiever verwerken en verzenden dan hun elektronische tegenhangers.

Einstein Telescope

Einstein Telescope wordt een ondergronds observatorium voor het meten van zwaartekrachtsgolven. Krachtige laserstralen kaatsen tussen ijskoude, trillingvrije spiegels aan uiteinden van kilometers-lange vacuümtunnels. Dit is fundamentele wetenschap in pure vorm. Dit is Big Science, vergelijkbaar met CERN in Zwitserland.

Impuls Open Leermateriaal

Het Nationaal Groeifonds heeft positief geadviseerd over het voorstel om een impuls te geven aan de ontwikkeling en het benutten van open leermateriaal. In dit voorstel worden de krachten van scholen, onderwijs- en expertiseorganisaties gebundeld. Samen gaan deze partijen ervoor zorgen dat open leermateriaal bijdraagt aan nog beter onderwijs voor álle leerlingen.

  

Meer over het Nationaal Groeifonds

Het kabinet trekt tussen 2021 en 2025 in totaal € 20 miljard uit voor het Nationaal Groeifonds. Het gaat in deze tweede ronde om investeringen die zich concentreren op drie pijlers: Kennisontwikkeling; Onderzoek, ontwikkeling en innovatie en Infrastructuur. Via de verschillende ministeries zijn in totaal 37 projecten ingediend om in aanmerking te komen voor geld uit het fonds. Na een eerste procedurele toets van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland hebben Minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en minister Kaag (Financiën) 35 voorstellen doorgeleid naar de adviescommissie van het Nationaal Groeifonds die een inhoudelijk oordeel heeft geveld. Het kabinet heeft uiteindelijk  besloten dat er voor 28 projecten geld beschikbaar komt.

J.C. Vreeman (Jochem)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)