HomeNieuwsUT in zes miljoenenprojecten Nationale Wetenschapsagenda

UT in zes miljoenenprojecten Nationale Wetenschapsagenda

De Universiteit Twente is partner in zes nieuwe miljoenenprojecten van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Dat heeft de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) vandaag bekend gemaakt. De projecten variëren van de ontwikkeling van betere accu's tot de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen die lijden aan artrose, en verantwoorde zandwinning. In totaal is er 149 miljoen euro beschikbaar, waarmee 28 consortia aan de slag kunnen.

Het doel van de NWA is het leveren van een positieve en structurele bijdrage aan de mondiale kennismaatschappij van morgen, waar nieuwe kennis gemakkelijk doorstroomt van onderzoeker naar gebruiker en waar nieuwe vragen vanuit de praktijk en de samenleving snel en vanzelfsprekend ingang vinden in nieuw onderzoek.

De projecten waarin de Universiteit Twente participeert:

LoaD

Wat is ’gezonde belasting’ voor mensen met artrose?

Artrose is een pijnlijke, invaliderende gewrichtsziekte die miljoenen mensen treft en waarvoor geen genezende behandeling bestaat. Patiënten worden aangemoedigd om te blijven bewegen, maar de optimale gewrichtsbelasting voor de individuele patiënt is niet bekend. In het LoaD-project werken onderzoekers van Medische Centra, Technische Universiteiten, HBOs en bedrijven samen om te onderzoeken wat gezonde belasting is voor een individuele patiënt met knie artrose en hoe patiënten begeleid kunnen worden om gezond te bewegen. Met de verworven kennis zullen gepersonaliseerde ondersteuningsstrategieën ontwikkeld worden voor gebruik in het dagelijks leven.

Toegekend: 8,8 miljoen euro.

METAHEALTH

Gezondheid in een microbiële-, sociaal-culturele- en zorgcontext in de eerste duizend dagen van het leven

Overgewicht, tandbederf en een lage sociaaleconomische positie gaan vaak samen. Dit heeft negatieve consequenties voor de gezondheid en het welbevinden. In dit project willen we samen met alle betrokkenen: diepgaande kennis verkrijgen over de interactie tussen leefstijl, omgeving en micro-organismen tijdens de zwangerschap en de eerste duizend dagen, leren hoe de zorg beter aan kan sluiten bij de behoefte en complexe dagelijkse realiteit van kinderen en gezinnen, en op basis van deze kennis effectieve interventies co-creëren ter preventie van overgewicht en tandbederf. Uiteraard kan dit alleen in nauwe samenwerking met alle betrokkenen vanaf de start.

Toegekend: 9,0 miljoen euro

BatteryNL

Een nieuwe generatie batterijen gebaseerd op beter begrip van grensvlakken

Dit project richt zich op het realiseren van de volgende generatie batterijen die veiliger zijn, met hogere energiedichtheden en langere levensduur, noodzakelijk voor een samenleving gebaseerd op duurzame energiebronnen. Gebruikmakend van unieke Nederlandse expertise wordt het hart van deze begeerde batterijen - het electrode-elektrolyt grensvlak - onderzocht en verbeterd met schaalbare technologieën. Om de maatschappelijke integratie van deze technologische doorbraken te verwezenlijken, wordt de sociale en economische impact geëvalueerd in directe samenwerking met verschillende belanghebbenden. Daarmee creëert dit consortium van experts, kleine bedrijven, multinationals en maatschappelijke organisaties een cruciale rol voor Nederlandse partijen in de ontwikkeling van toekomstige batterijtechnologie.

Toegekend: 9,3 miljoen euro.

NANOSPRESSO-NL

Lokale bereiding van hoogkwalitatieve gepersonaliseerde nanomedicijnen gebaseerd op DNA en RNA

Dit consortium richt zich op de tegenstelling tussen op maat gemaakte- gepersonaliseerde geneesmiddelen enerzijds en grootschalige industriele productie van geneesmiddelen anderzijds. Wij zijn ervan overtuigd dat één specifieke klasse van geneesmiddelen gebaseerd op DNA en RNA zich uitermate goed leent voor gepersonaliseerde geneesmiddelen via lokale productie met een gestandaardiseerde machine in de apotheek. Daarmee lijkt deze manier van geneesmiddelbereiding wel wat op een populaire manier om espresso te zetten.

Toegekend; 8,1 miljoen euro

OR ELSE

Operationele aanbevelingen voor ecosysteemgebaseerde grootschalige zandwinning

Zandvoorraden slinken wereldwijd terwijl steeds meer zand uit de Noordzee nodig zal zijn om onze kust te beschermen tegen een stijgende zeespiegel. We staan voor de uitdaging om ecologische effecten van zandwinning tot een minimum te beperken zodat het mariene ecosysteem gezond blijft en ons voedsel blijft leveren. In dit project werken overheden, vissers, baggeraars, natuurorganisaties en onderzoekers samen om zandwinning ecologisch te optimaliseren.

Toegekend: 4,5 miljoen euro.

OBSeRVeD

Odour Based Selective Recognition of Veterinary Diseases

Als kippen in een stal besmet raken of parasieten hebben, worden specifieke geuren geproduceerd. Een multidisciplinair team zal innovatieve sensoren, affiniteitslagen en machine learning-technieken combineren om een elektronische neus te ontwikkelen en te testen. Dit gevoelige systeem kan samenstellingen van vluchtige organische stoffen detecteren en daarmee specifieke infecties vroeger herkennen, wanneer (preventieve) maatregelen het meest effectief zijn. In dit project zullen professionals uit industrie, wetenschap en maatschappelijke organisaties samenwerken aan de ontwikkeling van een praktisch toepasbaar monitoringsysteem dat kippengezondheid- en welzijn en volksgezondheid ten goede komt en het gebruik van antibiotica/chemicaliën en de milieu-impact van de veehouderij helpt verminderen

Toegekend: 5 miljoen euro.

De genoemde bedragen gaan naar grote consortia van Nederlandse kennisorganisaties. Het persbericht ‘Ruim 149 miljoen euro voor onderzoeksprojecten naar urgente vraagstukken met breed scala samenwerkingspartners’ van NWO, vermeldt alle deelnemers per project.

ir. W.R. van der Veen (Wiebe)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)
+31 53 489 4244 | +31 6 12185692
 w.r.vanderveen@utwente.nl
Gebouw: Spiegel Tuin