HomeNieuwsNWO-KIC subsidie naar UT-onderzoek naar watergebruik tijdens droogte

NWO-KIC subsidie naar UT-onderzoek naar watergebruik tijdens droogte

De afgelopen jaren heeft Nederland te maken gehad met verschillende droogtes met enorme economische kosten. De UT leidt een consortium van 17 (publieke en private) partners en stakeholders dat een geïntegreerd monitoring- en modelleringssysteem gaat ontwikkelen om het gedrag van bodem en vegetatie tijdens langdurige droogte te doorgronden. Het consortium ontvangt een KIC-subsidie van NWO van 1,5 miljoen euro om grensverleggende oplossingen te vinden die de schade van droogte beperken.

Het WUNDER-project (Water Use and Drought Ecohydrological Responses of Agricultural and Nature Ecosystems in the Netherlands) zal een nieuw systeem ontwikkelen dat met de beste maatregelen komt om droogteschade aan gewassen te beperken. "We gaan ervan uit dat gevarieerde water-bodem-gewassystemen de weerbaarheid tegen droogtes van gebieden kan vergroten. Daarmee kan het één van de maatregelen zijn", legt hoofd-PI prof. dr. Bob Su uit.

Huidige modellen

De huidige operationele modellen gebruiken een concept dat de werkelijke verdamping van water afleidt. Deze modellen gebruiken goed bewaterd gras als referentie. "Wij denken dat dit tijdens een langdurige droogte een verkeerde aanname is. Een nauwkeurige schatting maken van het beschikbare water wordt hierdoor erg moeilijk", zegt Su. Onderdeel van het WUNDER-project zijn waarnemingen in het veld en fysische modellering om deze onnauwkeurigheid op te lossen.

Inspiratie

De projectleider werd in eerste instantie geïnspireerd door het bachelonderzoek van zijn dochter. "Ze onderzocht de alternatieve waarderingspraktijken van voedselbos Ketelbroek. Satellietbeelden van het gebied rondom het voedselbos tijdens de droogte in 2018 lieten een groene oase tussen bruine alle akkers zien. Dit wekte mijn interesse", vertelt Su. Om de rol die voedselbossen kunnen spelen in de weerbaarheid tegen droogte verder te onderzoeken, sloot de Nederlandse Stichting Voedselbosbouw zich aan bij WUNDER als een van de 13 samenwerkende partners.

Liduin Bos Burgering zal haar promotieonderzoek uitvoeren bij Deltares. Als pilotstudie heeft zij al glasvezelkabels aangelegd in een van de boerderijen van Veenink Akkerbouw. Samen met Miriam Coenders van de TU Delft willen ze een 'Digitaal Tweelingveld' opzetten om de werkelijke verdamping en het lokale advectie-effect - dat optreedt bij irrigaties tijdens droogte - te meten.

Consortium

Het project zal actief samenwerken met partners - bestaande uit boeren, waterbeheerders en andere besluitvormers - om praktische use-cases te ontwikkelen voor dagelijkse droogtemonitoring en -voorspelling, en zo klimaatrobuuste productiesystemen en waterbeheer te ondersteunen. Naast de partners bestaat het consortium uit vier (toegepaste) universiteiten (Universiteit Twente, Technische Universiteit Delft en Wageningen Universiteit, HAS Hogeschool) en vier co-financiers (Deltares, Wageningen Environmental Research, Planet en HKV).

Meer informatie

Het WUNDER-project ontvangt een KIC-subsidie van 1,5 miljoen euro van NWO. Het KIC-programma (Kennis en Innovatie Convenant) staat voor grensverleggende innovatieve oplossingen met maatschappelijke en economische impact. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden investeren samen in de commerciële toepassing van kennis, zodat slimme technologieën grote maatschappelijke uitdagingen kunnen aanpakken.

Over het project

Titel: WUNDER – Water Use and Drought Ecohydrological Responses of Agricultural and Nature Ecosystems in the Netherlands: Towards Climate-Robust Production Systems and Water Management

(Co-)aanvragers: Prof. Dr. Z. Su, Dr. Y. Zeng, Dr. C. van der Tol, Dr. W. Timmermans (UT), Dr. M Coenders, (TUD), Prof. A. Weerts, Prof. P. Hellegers, ir. G. Borghuis (WU), Lector D. Groot, Dr. E. Weerman (HAS)

Co-financiers: Deltares, Wageningen Environmental Research (WEnR), Planet, HKV.

Samenwerkende partners: Waterschapshuis/STOWA (Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden), Rijkswaterstaat (RWS), WVL -Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL), Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI), Stichting Voedselbosbouw Nederland (VBNL-Voedselbos Ketelbroek, Voedselbos Schijndel), LTO Noord, DeltaplanAgrarischWaterbeheer (DAW),  Zoetwaterwatervoorziening Oost-Nederland (ZON), Sencrop, Veenink Akkerbouw, Waterschap Aa en Maas (AenM), Waterschap Vallei en Veluwe (VenV), Herenboeren Wenumseveld

Subsidiegrootte: € 1,5 miljoen

K.W. Wesselink - Schram MSc (Kees)
Wetenschapscommunicatiemedewerker (aanwezig ma-vr)