HomeNieuwsGrote NWO-subsidie voor onderzoek met thuistesten

Grote NWO-subsidie voor onderzoek met thuistesten Via thuistesten hart- en vaatziekten, chronische nierschade en diabetes type 2 opsporen

NWO geeft €3,8 miljoen subsidie voor het Check@Home onderzoek. Het totale subsidie bedrag voor dit onderzoek komt daarmee op €8,9 miljoen. Doel van deze landelijke studie is om na te gaan of het via speciale thuistesten mogelijk is om in een vroeg stadium hart-, vaat- en nierziekten en diabetes op te sporen. Hiervoor worden liefst 160.000 mensen tussen de 50 en 75 jaar uit Breda, Utrecht, Arnhem en Eindhoven uitgenodigd om mee te doen. Het nieuwe onderzoek bouwt onder andere voort op eerdere resultaten van de Groningse Prevend en NierCheck-studies en gaat 5 jaar duren. 

In Nederland is er geen landelijke aanpak voor vroege opsporing van hart- en vaatziekten, chronische nierschade en diabetes type 2, terwijl de sociale en economische impact van deze aandoeningen groot is. Het Check@Home consortium wil de genoemde aandoeningen in een vroeg stadium opsporen via onder meer thuistesten, door middel van een pilotstudie in vier regio’s. Het Check@Home consortium wil daarmee een routekaart en infrastructuur ontwikkelen voor een (kosten)effectieve nationale screening voor vroege opsporing en behandeling van chronische ziekten, die toegankelijk is voor de doelgroep en zorg zoveel mogelijk plaatst in de leefomgeving van de burger. Op deze manier wordt de zorg ontlast en de betaalbaarheid en duurzaamheid van de zorg verbeterd. Het programma wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met burgers, patiënten en lokale burgerinitiatieven. 

Vroege opsporing ziekten met thuistesten: impact

Een vroege opsporing van genoemde aandoeningen kan veel gezondheidsschade voorkomen en de gezondheidskosten verlagen. De daadwerkelijke opbrengst van thuistesten, in termen van gezondheidswinst, kostenbesparingen en bemensbaarheid van zorg zal worden onderzocht in werkpakket 5 van het onderzoek. Hierin zal ook de benodigde capaciteit voor nationale screening en de optimale inzet van thuistesten wordt worden bepaald. Dit werkpakket wordt geleid door dr.ir. Erik Koffijberg (sectie HTSR, faculteit BMS, TechMed Centre) in samenwerking met prof. dr. Silvia Evers (Maastricht University) en met ondersteuning van dr. Xavier Pouwels (sectie HTSR, faculteit BMS, TechMed Centre).

Coaching

Bij een vroege opsporing van verschillende aandoeningen, is er ook de mogelijkheid om zo snel mogelijk de beste preventieve strategieën voor elke burger te vinden. Door middel van zogenaamde intelligente beslissingssupportsystemen wordt de beste strategie voor iedere burger gevonden, en gekeken of dit dan ook duurzaam geïmplementeerd kan worden. De burger krijgt hierbij in iedere stap digitale feedback en coaching met behulp van eHealth, om zodoende zo gezond mogelijk te blijven. Dit werk wordt geleid door prof. dr. Miriam Vollenbroek-Hutten (sectie BSS, faculteit EEMCS, TechMed Centre). 

Samenwerking

Het Check@Home onderzoek krijgt financiering van: Hartstichting, Nierstichting, Diabetes Fonds, AstraZeneca, Roche Diagnostics, Siemens Healthineers, Healthy.io, Luscii en Happitech. Samen met een aantal Nederlandse universitair medisch centra en universiteiten vormen zij het Check@Home consortium. Onderzoeksleiders zijn cardioloog prof. dr. Folkert Asselbergs (UMC Utrecht) en nefroloog prof. dr. Ron Gansevoort (UMC Groningen). De betrokkenheid van de partners in Oost-Nederland aan Check@Home is ontstaan vanuit de 'TOPFIT-samenwerking’.

drs. J.G.M. van den Elshout (Janneke)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)