HomeNieuwsLandmacht, Universiteit Twente en World Class Maintenance werken aan onderhoud van de toekomst

Landmacht, Universiteit Twente en World Class Maintenance werken aan onderhoud van de toekomst

Het Materieellogistiek Commando van de Landmacht gaat nauwer samenwerken met civiele partners aan onderhoud van de toekomst. Samen met World Class Maintenance (WCM), Universiteit Twente (UT) en de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) heeft het een overeenkomst getekend om samen te werken aan onderhoudsinnovatie en een leerlijn onderhoud.

Al tien jaar werken deze partijen met wederzijdse tevredenheid samen aan onderhoudsinnovatie en leerlijnen. Met deze stap slaan zij de handen ineen om nog sterker in te zetten op de verdere ontwikkeling hiervan. Dit sluit aan bij de visie van Defensie om in 2035 een slimmere technologisch hoogwaardige organisatie te zijn, met meer integratie van mens en technologie.

Daarvoor is kennis nodig. Het liefst in een doorlopende leerlijn van MBO via HBO naar WO en wetenschappelijk onderzoek, wat aansluit aan bij een ‘leven lang leren’. Deze samenwerking zal nieuwe onderwijs- en onderzoeksprogramma’s aanjagen en bestaande versterken. De Universiteit Twente, NLDA en FME-brancheorganisatie World Class Maintenance dragen hieraan bij.

Brigadegeneraal Ronald Rietbergen, commandant van het Materieellogistiek Commando (MatlogCo): “De leerlijn onderhoud is voor Defensie heel belangrijk, de meeste innovaties komen niet meer vanuit Defensie maar juist vanuit civiele partijen, dat maakt onze mensen en het product dat we maken beter.”

De WCM Summer School die mede door Defensie wordt gefaciliteerd en waarin de genoemde partijen al samenwerken is hier nu al een goed voorbeeld van. In de toekomst zal dit ook lopen via het Technology Center Land van de Landmacht, waar interne kennis van asset management uit de Faculteit Militaire Wetenschappen van de NLDA wordt gebundeld met externe kennis van Universiteit Twente en World Class Maintenance.

Kolonel Peter van Iersel, projectleider Technology Center Land: “De beoogde samenwerking is kort-cyclisch en innovatief om op die manier robuust, wendbaar en duurzaam voor de toekomst oplossingen te zoeken van operationele vraagstukken.”

Andere voorbeelden van samenwerking zijn het Young WCM-innovatieprogramma, de UT Master Class Engineering & Management, op maat ontwikkelde masterclasses en Maintenance fieldlabs in samenwerking met het Technology Center Land.Prof. dr. H.A. Akkermans (WCM), Kolonel P. van Iersel (Defensie/TCL), Brigade Generaal ir. drs. R. Rietbergen (MatlogCo), prof.dr.ir. P.J. Oonincx (NLDA), Prof.dr.ir. H.F.J.M. Koopman (Universiteit Twente)

drs. J.G.M. van den Elshout (Janneke)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)