Zie Nieuws

UT jaarverslag gepubliceerd

Het jaarverslag van de Universiteit Twente is vastgesteld en gepubliceerd. In ons jaarverslag leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid en de realisatie van de plannen uit de Shaping2030-strategie. Het afgelopen jaar heeft ons geleerd dat niet alleen onze studenten en medewerkers graag bijdragen aan oplossingen voor problemen in de samenleving, maar ook dat de samenleving naar de Universiteit Twente kijkt voor oplossingen. Een rol waar wij graag invulling aan geven.

UT jaarverslag 2020