Jaarverslagen

Op deze pagina vind je de jaarverslagen van de Universiteit Twente voor de afgelopen jaren. In haar jaarverslag legt de universiteit jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid en de realisatie van haar plannen.