Jaarverslagen

Op deze pagina vind je de jaarverslagen van de Universiteit Twente voor de afgelopen jaren. In haar jaarverslag legt de universiteit jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid en de realisatie van haar plannen. Jaarlijks brengen we ook een Feiten en Cijfers uitgave uit, met daarin de belangrijkste onderwerpen uit het voorgaande jaar in combinatie met enkele kengetallen uit het jaarverslag.