HomeNieuwsUT komt met een ontwerpmethode voor het aanjagen van de industrialisatie in de bouw

UT komt met een ontwerpmethode voor het aanjagen van de industrialisatie in de bouw

Onze gebouwde omgeving komt meer en meer tot stand door het on-site assembleren van off-site geproduceerde bouwdelen. Assemblage in de industrie is het samenbrengen van onderdelen tot een eindproduct. Voor een efficiënte assemblage is het wenselijk dat het ontwerp past bij de optredende maatafwijkingen. In de praktijk is dit vanwege de kloof tussen het ontwerp- en de realisatiefase van objecten in de bouw nauwelijks het geval. Daardoor verlopen veel assemblageprocessen niet zoals verondersteld. UT-onderzoeker Wim Verburg komt hiertoe met een design-for-assembly methode voor bouw- en infrastructuurprojecten.

Onze gebouwde omgeving wordt niet langer gerealiseerd door het verwerken van materialen op bouwlocaties. Veelal gaat het om het ter plaatse samenstellen van elders geproduceerde elementen. Het is van belang om na te denken over het ontwerp voor de assemblage van de bouwdelen op de bouwplaats zelf.

Met behulp van de design-for-assembly methode kunnen de ontwerpers de assemblage realiseren. Met het ‘system of systems’ ontwerp wordt een geheel project ontworpen. Het ontwerp is bij deze methode gebaseerd op in de praktijk realiseerbare maatafwijkingen. Op basis hiervan kunnen de partijen die de diverse assemblageprocessen uitvoeren met behulp van de klassieke design for assembly regels hun processen optimaliseren.    

Veilig bouwen

“Ongelukken in de bouw zijn vaak een gevolg van ontwerpbeslissingen. Ontwerpers gaan uit van veronderstellingen die niet overeenkomen met de praktijk. Bij de ontwikkelde design-for-assembly methode is het ontwerp van de assemblage echter gebaseerd op gedocumenteerde assemblageprocessen. Hiertoe is er voor ieder assemblageproces een zogenaamd ‘construction system template’ beschikbaar. Op basis hiervan is het veiligheids- en gezondheidsplan juist te beschrijven. Dit maakt het mogelijk om de veiligheid van de betrokken mensen te garanderen.   

Efficiënt bouwen   

Het ontwerp van de assemblage en de aansluitingen met andere bouwdelen zijn van grote invloed op de efficiency. Helaas is tot nu toe onvoldoende aandacht besteed aan dit aspect. De kloof tussen constructieontwerp en de realisatie ervan remt het volledige potentieel van het gebruik van assemblageprocessen. Door de design-for-assembly methode kunnen de potenties van off-site fabricage en on-site assemblage volledig worden benut. Zo ontstaat er een werkwijze om aan een structurele verbetering van de arbeidsproductiviteit in de sector te kunnen werken. 

Geen bouwafval

Bovendien komt er met het toepassen van de ontwikkelde design-for-assembly methode ook een einde aan de stroom bouwafval. Bij een goed voorbereid assemblageproces ontstaat dit immers niet. Een bijkomend effect is de reductie van bouwsector gerelateerd transport.

Meer informatie

ir. Wim Verburg / bouwmarketing@hetnet.nl / +31 (0)6 - 20 58 76 55
Promotoren:  Prof. dr. ir. J.I.M. Halman & Dr. Dr. J.T. Voordijk  - Faculteit Engineering Technology          

drs. J.G.M. van den Elshout (Janneke)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)