Zie Nieuws

Universiteit Twente steunt actie voor een Normaal Academisch Peil

De universiteiten staan door structurele onderfinanciering onder druk. Het aantal studenten blijft stijgen, terwijl de financiering per student afneemt. Daarom voert een brede coalitie van docenten, studenten, wetenschappers en bestuurders van de 14 Nederlandse universiteiten door heel het land (coronaproof) actie op dinsdag 6 april. Ook de Universiteit Twente neemt deel aan de actie en roept iedereen op om deel te nemen.

Normaal Academisch Peil

Onder de noemer ‘Op naar een Normaal Academisch Peil’ vragen de initiatiefnemers de politiek om het niveau van hoogwaardig academisch onderwijs te beschermen. Zij roepen het toekomstige kabinet op structureel 1,1 miljard euro extra in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek te investeren zodat Nederland haar innovatiepositie kan behouden en uitval van docenten en wetenschappers kan voorkomen.

Door structurele onderfinanciering staat het water bij de universiteiten tot aan de lippen. Met als gevolg dat er te weinig tijd en geld beschikbaar is om goed onderzoek te doen of goed onderwijs te geven. Veel docenten doen noodgedwongen hun onderzoek in de avonduren of het weekend. Door de structurele onderfinanciering moeten universiteiten te vaak docenten inzetten die alleen lesgeven en geen ruimte hebben voor onderzoek. Het wetenschappelijk onderwijs verarmt, doordat deze docenten geen onderzoek kunnen doen. Juist die verwevenheid van onderzoek en onderwijs is essentieel voor de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs.

Kerntaken worden niet vervuld

De problematiek wordt door een recent rapport van PWC in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderschreven. Dit rapport concludeert dat het academisch onderwijs 1,1 miljard euro tekort komt voor de vervulling van haar kerntaken: onderwijs en de daarmee verweven onderzoekstaak. WOinActie kaart dit probleem al sinds 2015 aan. “De financiering van het onderwijs is te laag, maar er is ook niet voldoende tijd en geld voor onderzoek. De kwaliteit van hoogwaardig academisch onderwijs en onderzoek is daarmee de afgelopen jaren sterk onder druk komen te staan. Daarom voeren wij op 6 april actie”, aldus Casper Albers, woordvoerder van WOinActie.

Brede coalitie

De oproep voor een structurele investering in het academisch onderwijs wordt breed gedragen. ''Collegezalen krijgen het formaat van voetbalstadions, docenten bezwijken onder de torenhoge werkdruk en de ontwikkeling van de student staat onder druk. Dit kan niet langer doorgaan. Het wordt hoog tijd dat de politiek het belang van onderwijs erkent en zorgt voor het structureel op peil brengen van de financiering van het hoger onderwijs”, aldus Freya Chiappino, vice-voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), een van de studentenorganisaties die de actie ondersteunt. Ook de Vereniging van Universiten (VSNU) ondersteunt de actiedag. “De structurele onderfinanciering heeft gevolgen voor de innovatiepositie van Nederland. We dreigen talent te verliezen, omdat zij teleurgesteld stoppen met wetenschap. De werkdruk ligt ontzettend hoog. Op deze manier kunnen universiteiten hun verantwoordelijkheid voor het welzijn van hun medewerkers en de kwaliteit van hun onderwijs en onderzoek niet langer nakomen”, aldus Pieter Duisenberg, voorzitter van de VSNU.

De brede coalitie bestaat WOinActie, AOb, FNV Onderwijs & Onderzoek, CNV Onderwijs & Overheid, LSVb, ISO, LKVV, AC/FBZ, Lovum, KNHG, Postdocnl, PNN, de Jonge Akademie en de VSNU, namens de 14 universiteiten.

Wat jij kan doen

Op 6 april kan jij meedoen aan de actie. We roepen alle medewerkers en studenten op dat te doen. Zo kan je tijdens online-vergaderingen de speciale actie-achtergrond gebruiken en op sociaal media jouw verhaal delen (gebruik daarvoor de hashtag #normaalacademischpeil).

Mocht je op deze dag colleges of andere onderwijsactiviteiten geven, dan zou het fijn zijn als je op 6 april het waarom van deze alarmdag onder de aandacht brengt.

Meer informatie en uitgebreide verhalen van wetenschappers over hun ervaringen vind je op de website van Normaal Academisch Peil.

L.P.W. van der Velde (Laurens)
Persvoorlichter (aanwezig ma, wo-vr)