HomeNieuwsUniversiteit Twente en VU Amsterdam breiden samenwerking uit

Universiteit Twente en VU Amsterdam breiden samenwerking uit Twee nieuwe bacheloropleidingen moeten meer jongeren aan techniek binden

Na een succesvolle start van een gezamenlijke Bacheloropleiding Mechanical Engineering in 2019, breiden de Universiteit Twente en Vrije Universiteit Amsterdam hun samenwerking in onderwijs,  onderzoek en valorisatie uit. Daarmee bouwen de universiteiten voort op een bestaande, unieke vorm van samenwerking gebaseerd op maatschappelijke betrokkenheid, vanuit een brede benadering. Bijzonder aan deze samenwerking is de geïntegreerde benadering vanuit alfa-, bèta- en gammawetenschappen, gecombineerd met technologie, om te werken aan maatschappelijk taaie problemen, zoals klimaatverandering of sociale ongelijkheid.

Het plan is om in het nieuwe collegejaar 2021-2022 een gezamenlijke masterspecialisatie Sport Data Science in Twente te starten, die een jaar later ook in Amsterdam te volgen is. Verder worden naast Mechanical Engineering meer technische bachelorprogramma’s in Amsterdam aangeboden - te beginnen met Creative Technology en Technische Bedrijfskunde. De uitbreiding van het curriculum past in de ambitie om in te spelen op de behoefte van de arbeidsmarkt naar technisch hoogopgeleiden die oog hebben voor hun maatschappelijke bijdrage.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat in de regio’s Noord-Holland en Flevoland veel VWO-scholieren met een technisch profiel kiezen voor niet-technische bacheloropleidingen. Een reden hiervoor is dat er in deze regio geen technische universiteit aanwezig is. De UT en VU zijn in 2019 van start gegaan met de bachelor Mechanical Engineering om te voorkomen dat technisch talent verloren gaat. De uitbreiding van het opleidingsaanbod moet meer jongeren over de streep trekken om in Amsterdam een technische bacheloropleiding te volgen.

Oog voor de omgeving

Rector magnificus Vinod Subramaniam van de Vrije Universiteit: “Het gezamenlijke onderwijsaanbod van onze twee universiteiten richt zich op actuele vraagstukken die om een multidisciplinaire en geïntegreerde aanpak vanuit de alfa-, bèta- en gammawetenschappen gecombineerd met technologie vragen. Voorbeelden van belangrijke en actuele vraagstukken zijn klimaatverandering en veiligheid. We bundelen onze krachten om aan de vraag van zowel studenten als aan de markt te voldoen en zorgen vanuit een geïntegreerde onderzoeksaanpak voor een brede oriëntatie op het oplossen van maatschappelijk taaie problemen. De samenwerking tussen UT en VU biedt hiermee aantrekkelijke nieuwe kansen voor wetenschappelijk personeel aan beide universiteiten.

Positieve impact voor de regio’s

Rector magnificus Tom Veldkamp van de Universiteit Twente: “Deze volgende stap in de samenwerking tussen de VU en UT geeft een geweldige impuls aan de beide regionale ecosystemen. Het verbinden van de Noordelijke Randstad met het hightech ecosysteem in Oost-Nederland vergroot de kans om nieuwe relaties op te bouwen, kennis beter te benutten, ondernemerschap te stimuleren en gezamenlijk innovatieve oplossingen voor regionale, nationale en mondiale uitdagingen te ontwikkelen. Daar komt bij dat het een prachtig voorbeeld is van hoe goed universiteiten kunnen samenwerken”.

Nieuwe opleidingen combineren kennis beide universiteiten

De al bestaande opleiding Creative Technology aan de UT wordt tevens in Amsterdam gezamenlijk met de VU aangeboden. Dit is een brede bacheloropleiding, gericht op de ontwikkeling van technische oplossingen die slim, doordacht en creatief ontworpen worden met oog voor de maatschappelijke relevantie.

Voor de bachelor Technische Bedrijfskunde die gezamenlijk in Amsterdam wordt aangeboden, ligt ook de basis bij de UT. Bij deze opleiding wordt interdisciplinair samengewerkt om de krachten van beide universiteiten te bundelen. Studenten worden opgeleid tot technisch bedrijfskundige door kennis en expertise uit verschillende vakgebieden (ICT, wiskunde, techniek) op te bouwen. Voor de ontwikkeling van de opleiding aan de VU is de School of Business and Economics betrokken.

De Masterspecialisatie Sports Data Science gaat van start in Twente en wordt onderdeel van de master Computer Science. Deze unieke specialisatie biedt studenten inzicht in de manieren waarop menselijke sportprestaties en -activiteiten en menselijke beweging in het algemeen kunnen worden verbeterd door het gebruik van data. Sports Data Science combineert de technische expertise in sensors en systems alsmede expertise in data science met kennis van de faculteit Gedrags- en bewegingswetenschappen van de VU. De specialisatie start in september 2021 op de UT, en naar verwachting een jaar later op de VU, als specialisatie van Human Movement Sciences.

Vervolg

De ambities van zowel de UT als de VU zijn groot. De ambities worden gefocusseerd én gefaseerd verspreid over de komende jaren ingezet, mede om werkdruk binnen de organisaties te beperken. Er wordt ingezet op zoveel mogelijk gezamenlijke aanstellingen op onderwijs, onderzoek en valorisatie.

Meer informatie

Meer informatie over de ambities en de betrokkenen in de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten is te vinden in de bijgevoegde gezamenlijke uitgave.

Of je neemt contact op met de woordvoerder(s):
Bertyl Lankhaar, woordvoerder College van Bestuur Universiteit Twente, M: 0620027435
Wessel Agterhof, woordvoerder College van Bestuur VU Amsterdam, M: 0611620382