Zie Nieuws

Revolutionaire zorg op maat bij complexe chronische aandoeningen

De Universiteit Twente gaat een groot Europees project RE-SAMPLE coördineren waarin monitoringstechnologie en Artificial Intelligence (AI) worden ingezet om COPD en comorbiditeit (twee of meer chronische aandoeningen) beter te begrijpen. Hierdoor krijgen patiënten met complexe chronische aandoeningen eerder de juiste zorg op het juiste moment. In deze zorg staat de persoon centraal en niet alleen maar de ziekte. Deze innovatieve e-Healthtechnologie wordt geïmplementeerd in drie landen bij honderden patiënten met COPD en comorbiditeit.

Het aantal chronische aandoeningen in Europa neemt toe, voornamelijk omdat de levensverwachting stijgt. Tegelijkertijd zijn de zorgsystemen nog niet voldoende ingericht op het behandelen van patiënten met een combinatie van aandoeningen. “Anders gezegd: patiënten met meerdere complexe chronische aandoeningen worden soms van het kastje naar de muur gestuurd”, vertelt dr.ir. Monique Tabak van de Universiteit Twente. Tabak doet onderzoek naar gepersonaliseerde e-health technologie en coördineert dit project. Ook UT-onderzoekers die zich bezighouden met cybersecurity en de evaluatie van gezondheidstechnologie, werken mee.

Zorg op maat

Tabak: “Een patiënt met COPD, chronisch hartfalen en angststoornissen, om maar een voorbeeld te schetsen, kan bijvoorbeeld kortademig zijn. Maar hoe komen we nu te weten waardoor deze klacht ontstaat? Hoe kunnen we deze patiënt het beste behandelen, of nog beter, kunnen we een (tijdelijke) achteruitgang van ziekte voorkomen? Door de patiënt thuis in zijn of haar dagelijkse omgeving te volgen en te monitoren en dat de combineren met medische en wetenschappelijke kennis, ontwikkelen we nieuwe gevalideerde modellen om het ontstaan en verloop van de chronische aandoeningen te begrijpen. Daarmee kunnen we dan het ziekteverloop voorspellen. Deze predictiemodellen maken gebruik van verschillende soorten data (gemeten in het dagelijks leven en in het ziekenhuis) en bestaande kennis. Door de toepassing van privacy-preserving machine learning kunnen we de beste zorg op maat leveren voor de individuele patiënt.”

“In het RE-SAMPLE project doen we zo nieuwe kennis op waarmee meer begrip van COPD en comorbiditeit ontstaat. Denk aan het ontstaan en ontwikkeling van exacerbaties, dus een (tijdelijke) verslechtering van  ziektesymptomen. Daarbij onderzoeken we hoe het beste tijdig ingegrepen kan worden om daarmee achteruitgang van de patiënt te voorkomen. Het draait daarbij om de persoon. Op basis van de data, de kennis van de arts, én de ervaring en wensen van de patiënt, worden vervolgens beslissingen genomen voor behandeling en adviezen.”

Drie testziekenhuizen

De onderzoekers starten met drie testlocaties vanuit de verschillende ziekenhuissystemen in Europa. Honderden patiënten van ziekenhuizen in Italië en Estland en het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede gaan meedoen aan het project. De gepersonaliseerde zorg op maat voor hen wordt aangeboden via een zogenaamd virtual companionship programma. Roessingh Research and Development (RRD) onderzoekt welke wensen patiënten en behandelaren hebben bij dit programma. RRD ontwikkelt een implementatieplan voor de zorg. Daarna evalueert RRD het succes van het programma.
De eerste stap is nu het combineren van bestaande data uit klinische onderzoeken met het verzamelen van nieuwe real-world data, eventueel gekoppeld met monitoring door sensoren. De patiënten houden bijvoorbeeld in een app op hun telefoon hun gegevens over het ervaren van klachten bij. “Daar gaat een team van experts op het vlak van data en AI, gezondheidszorg en de patiënt zelf mee aan de slag. Beslissingen over zorg worden alleen in die driehoek genomen dus de patiënt zelf zal een grote rol spelen”, aldus Tabak.

Over RE-SAMPLE

Het project RE-SAMPLE wordt vanuit het Horizon2020 onderzoeksprogramma van de EU gefinancierd met zes miljoen euro, binnen de call SC1-DTH-12-2020, Use of Real-World Data to advance research on the management of complex chronic conditions. Het project is een samenwerking tussen multidisciplinaire partners uit Nederland (Universiteit Twente, Medisch Spectrum Twente, Roessingh Research and Development) en andere Europese landen (België, Estland, Duitsland, Griekenland, Italië, Spanje). De Universiteit Twente coördineert het project en is betrokken met verschillende vakgroepen: Biomedical Signals and Systems (Monique Tabak), Health Technology and Services Research (Anke Lenferink) en Cybersecurity (Andreas Peter).

UT zoekt promovendi

Er zijn recent drie vacatures geplaatst voor promovendi die in Twente aan dit project gaan werken. Meer info over die vacatures is hier te vinden.

J.C. Vreeman (Jochem)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)