HomeNieuwsCoronavirus-update van zaterdag 18 december 2021

Coronavirus-update van zaterdag 18 december 2021

Reeds vier dagen na de vorige persconferentie heeft de Rijksoverheid vandaag nieuwe maatregelen aangekondigd in de strijd tegen COVID-19. De grote onzekerheid rond de omikron-variant ligt daar aan ten grondslag. De nieuwe maatregelen hebben grote invloed op de universiteiten. Hierbij een overzicht.

Beperkt aantal onderwijsactiviteiten kan doorgaan

In de periode tot en met 9 januari worden alleen de volgende onderwijsactiviteiten nog gehouden op de campus of in andere gebouwen van de UT:

  • Tentamens. Hiervoor gelden geen beperkingen.
  • Practica waarvoor je gebruik moet maken van specifieke (lab)-faciliteiten op de campus. Hiervoor geldt wel een maximum van 75 studenten per ruimte.
  • Afstudeeronderzoek, indien dit niet vanuit huis kan worden gedaan.
  • De bibliotheek blijft geopend volgens de geplande openingstijden voor zelfstudie. Ook hiervoor geldt een maximum van 75 studenten per ruimte.
  • De begeleiding van kwetsbare studenten. Dit geldt zowel voor de universiteitsbrede welzijnsactiviteiten als de begeleiding van individuele studenten binnen de opleidingen.

We vragen je om 1,5 meter afstand te houden bij bovenstaande activiteiten, daar waar dit kan. De regels ten aanzien van mondkapjes blijven onveranderd.

Alle andere onderwijsactiviteiten dienen online te worden gehouden, of worden geannuleerd indien dat niet mogelijk is. Het is aan de opleidingsdirecteur, in samenspraak met de docenten, om te bepalen op welke wijze de onderwijsactiviteiten binnen hun opleiding worden gehouden. Docenten zullen hun studenten via Canvas informeren over wat dit precies betekent voor de vakken die zij volgen. We hebben hen gevraagd dit zo spoedig mogelijk te communiceren.

Promoties en oraties worden online gehouden

Voor alle promoties en oraties die gepland staan in de periode tot en met 9 januari geldt dat deze in principe online worden gehouden, in ieder geval zonder aanwezigheid van publiek.

Werken op de campus

Er zijn op dit moment geen aangescherpte adviezen voor wat betreft thuiswerken. Hier geldt nog steeds het advies dat reeds van kracht was: werk thuis wanneer dat kan. Wees kritisch of geplande trainingen en bijeenkomsten op locatie per se nu doorgang moeten vinden, uitgesteld kunnen worden tot een later moment of online kunnen worden gehouden.

Je kan ook in de komende periode gebruik maken van de labs en andere (onderzoeks)faciliteiten. Dat geldt ook voor externe gebruikers.

Sportcentrum gesloten voor binnensport

Volgens de nieuwe regels dienen alle binnensportlocaties te sluiten. Dit geldt ook voor het Sportcentrum van de UT. Zwemlessen mogen nog wel worden gehouden. De praktijk voor fysiotherapie (Topvorm Twente) is gewoon geopend en je kan gebruik maken van de toiletten in het Sportcentrum. Voor de buitenlocaties geldt dat deze mogen worden gebruikt, er gelden echter wel beperkingen. Meer informatie daarover op de website van het Sportcentrum.

Tot slot

We realiseren ons dat bovenstaande maatregelen veel impact hebben op het werken en studeren aan de UT. Bovendien maakt de korte periode tussen de bekendmaking en de inwerkingtreding het ingewikkeld één en ander goed en tijdig te regelen. We vragen daarvoor een ieders begrip.

Uiterlijk maandag 3 januari weten we meer over het vervolg. Dan worden alle nieuw aangekondigde maatregelen geëvalueerd. Een uitgebreid overzicht van alle nu geldende maatregelen vind je op de website van de Rijksoverheid. Lees deze aandachtig door. Zo gelden er nieuwe regels voor het aantal bezoekers dat je thuis mag ontvangen en zijn diverse diensten en beperkt of niet beschikbaar. Vanzelfsprekend blijven de basisregels onverminderd van belang.

L.P.W. van der Velde MSc (Laurens)
Woordvoerder College van Bestuur (CvB)