HomeNieuwsUniversiteit Twente maakt afspraken voor verdere vermindering energieverbruik gebouwen

Universiteit Twente maakt afspraken voor verdere vermindering energieverbruik gebouwen

De Universiteit Twente committeert zich aan een bindende, langjarige afspraak met de Rijksoverheid om het energiegebruik van het eigen vastgoed verder te verlagen. Dat gebeurt in de vorm van MJA-4 (MeerJarenAfspraken-4). In de praktijk betekent het dat de UT verder gaat werken aan het verminderen van het gasverbruik op de campus en er voor zorgt dat de gebouwen energiezuiniger worden. MJA-4 loopt van 2023 tot en met 2026 en is een vervolg op MJA-3, dat liep van 2005 tot en met 2020.

Lager gasverbruik, hogere energielabels

MJA-4 is een overkoepelende afspraak waaraan alle Nederlandse universiteiten en hogescholen deel kunnen nemen. Concreet betekenen de nieuwe afspraken dat de UT belooft het gasverbruik in de gebouwen met minstens 4% per jaar terug te dringen en zorgt dat alle gebouwen van de universiteit in 2030 gemiddeld voorzien zijn van energielabel A. In 2025 worden de afspraken geëvalueerd en eventueel verder aangescherpt.

Vicevoorzitter Machteld Roos van het College van Bestuur van de UT is blij met MJA-4. “Het is duidelijk dat verduurzaming van onze bedrijfsvoering een prioriteit is voor het CvB, en bovendien ook veel medewerkers en studenten het van groot belang vinden. Door als hoger onderwijs gezamenlijk afspraken te maken met de Rijksoverheid bundelen we onze krachten en kunnen we van elkaar leren. Op de UT hebben we gezien dat de eerdere meerjarenafspraken hun vruchten hebben afgeworpen. Daar wilden we graag mee verder gaan. Ik ben blij dat dit nu gelukt is.”

Energiecoördinator Henk Hobbelink: “Het is moeilijk om gezamenlijke afspraken te maken, omdat de Nederlandse universiteiten vaak in hele andere situaties zitten. Zo verwarmen wij onze gebouwen bijvoorbeeld via het duurzame warmtenet van Twence, terwijl andere universiteiten soms monumentale panden hebben die nog met gas verwarmd worden.” Toch kunnen universiteiten veel van elkaar leren. “Wij hebben de afgelopen jaren sterk ingezet op maatregelen om het energieverbruik te verlagen, zoals het aanbrengen van betere isolatie, LED-verlichting en het verbeteren van technische installaties. Andere universiteiten hebben bijvoorbeeld meer ingezet op de opwekking van duurzame energie. Omdat dankzij MJA-4 alle deelnemers op dezelfde manier moeten rapporteren over de voortgang, zijn ze onderling goed te vergelijken en kunnen we makkelijker kennis delen en elkaar inspireren.”

Energieverbruik gebouwen UT 2005-2020 (looptijd MJA-3). Doelstelling was om het energieverbruik ieder jaar met 2% te verlagen t.o.v. 2005. De UT heeft dit doel ruimschoots behaald.

30% lager energieverbruik

Sinds 2005 heeft de Universiteit Twente het energieverbruik van haar gebouwen met ruim 30% verlaagd, ondanks een forse groei in het aantal studenten en medewerkers. Die besparing is voornamelijk gerealiseerd door het verlagen van het elektriciteitsverbruik en verwarming. Het gasverbruik is licht gedaald, maar bleef relatief stabiel. Hobbelink: “De daling komt omdat sommige gebouwen in die periode voor hun verwarming geswitcht zijn van gas naar het warmtenet, zoals recent nog Drienerburght. Nu gebruiken we op de UT gas voornamelijk nog voor het bevochtigen van de lucht in laboratoria, en dat verbruik is de afgelopen jaren stabiel gebleven. Om het gasverbruik verder te verlagen gaan we kijken naar slimme maatregelen. Bijvoorbeeld door de bevochtiging slim in- en uit te schakelen, gasketels waar mogelijk te vervangen door warmtepompen of door het vocht voor te verwarmen via het warmtenet. Voor de toekomst kijken we naar alternatieven zoals waterstof. Uiteraard blijft de luchtkwaliteit in de labs daarbij altijd leidend.”

Routekaart

De maatregelen om de UT energiezuiniger te maken blijven niet beperkt tot de afspraken in MJA-4. Hobbelink: “Waar mogelijk willen we verder gaan dan deze maatregelen voorschrijven. Daarom hebben we, net als 10 andere universiteiten, een routekaart opgesteld om toe te werken naar CO2-neutraal vastgoed. Er is nog genoeg te doen om echt een duurzame organisatie te worden.”

Meer informatie

Wil je meer weten over duurzaamheid op de Universiteit Twente? Kijk op utwente.nl/duurzaamheid of stuur een mail naar sustainability@utwente.nl.

C.A. van der Kuil (Corjan)
Communicatieadviseur sustainability, energy & environment
drs. B.G. Lankhaar (Bertyl)
Woordvoerder College van Bestuur (CvB) (aanwezig ma-vr)