HomeNieuwsAcademische samenwerkingsovereenkomst tussen UT en Radboudumc

Academische samenwerkingsovereenkomst tussen UT en Radboudumc

De groep Biomaterials Science and Technology (BST) van de Faculteit TNW en van het TechMed centrum van de Universiteit Twente heeft een formele academische samenwerkingsovereenkomst getekend met de afdelingen Nefrologie en Fysiologie van het Radboudumc. Deze overeenkomst geeft verdere invulling aan de strategische samenwerking tussen de Universiteit Twente en het Radboudumc.

Als onderdeel van deze overeenkomst zal vanaf oktober 2021 en gedurende vijf jaar een wederzijdse hooglerarenuitwisseling plaatsvinden voor prof. Dimitrios Stamatialis (van BST) aan het Radboudumc, en voor prof. Johan van der Vlag (Nefrologie, Radboudumc) en prof. Joost Hoenderop (Fysiologie, Radboudumc) aan het BST.

Succesvolle samenwerking

De teams van de Universiteit Twente en het Radboudumc (onderzoeksthema Nieraandoeningen) zijn de afgelopen jaren succesvol gaan samenwerken in diverse projecten (BIOkid, TURBO, NOVAMEM, NODIAL). Deze strategische overeenkomst en wederzijdse uitwisseling van hoogleraren zullen naar verwachting:

  1. Verdere samenwerking makkelijker maken, vooral op het snijvlak van engineering en biomedische wetenschappen, met het oog op klinische vertaling en implementatie.
  2. Bevorderen van synergie binnen huidige initiatieven, zoals het TopFit-thema voor nieraandoeningen, maar ook het creëren van nieuwe initiatieven, nationaal en internationaal.
  3. Onderzoek naar de valorisatie van nieuwe therapieën, producten en hulpmiddelen (IP en spin-off bedrijven).
  4. Onderzoeken van het delen van wederzijdse onderwijsactiviteiten, inclusief het faciliteren van stages voor studenten.

v.l.n.r.: Joost Hoenderop, Johan van der Vlag en Dimitrios Stamatialis

K.W. Wesselink - Schram MSc (Kees)
Wetenschapscommunicatiemedewerker (aanwezig ma-vr)