Zie Nieuws

Lancering Nationaal Actieplan Kanker & Leven

Patiëntorganisaties, zorgprofessionals en onderzoekers presenteren vandaag het Nationaal Actieplan Kanker & Leven: omdat leven met en na kanker over meer gaat dan overleven. Deze experts - waaronder onderzoekers van de UT - hebben zich verenigd in de Taskforce Cancer Survivorship Care.

In samenwerking met diverse partners heeft de UT een aantal projecten afgerond en nog lopen die zich richten op de zorg voor patiënten na de behandeling van borstkanker. Het gaat om onder andere het INFLUENCE -project, waarbij het gaat om een voorspellingsmodel waarmee de kans op terugkeer van borstkanker geschat kan worden. Dit voorspellingsmodel wordt doorontwikkeld als onderdeel van een Pioneers in Health Care project. De kans op een tweede borsttumor wordt hierbij opgenomen en onderzocht wordt hoe het risico begrijpelijk voor iedereen gevisualiseerd kan worden. Daarnaast richt het SanteonExperiment uitkomstindicatoren’ zich op het meewegen van de kans in de gezamenlijke keuze van de arts en patiënt voor de inrichting van de nacontrole (o.a. frequentie en duur). De effecten van het presenteren van de kans op de inrichting van de nacontrole worden in de SHOUT-BC studie onderzocht. Tevens wordt er een app ontwikkeld die zich specifiek richt op de impliciete beïnvloeding van vermoeidheid: de IVY app. Daarnaast werkt de UT aan een app waarin patiënten leren hoe zij met zelfcompassie beter kunnen omgaan met de met de ziekte: Compas-Y

Prof. Siesling van de UT: “Los van deze gerelateerde projecten over de nazorg  loopt er nog een groot onderzoek naar vermoeidheid na borstkanker: het PARTNR project. Hierin ontwikkelen we een persoonlijk recommender systeem waarin op basis van het persoonlijke profiel en kans op vermoeidheid een advies voor de meest geschikte behandeling wordt gegeven. Hier wordt data van het PSCCR cohort gebruikt. Daarnaast wordt binnen het AMICUS project gekeken naar de inzet van Artificial intelligence bij de beoordeling van nacontrole-mammogrammen bij borstkanker.”

Steeds meer mensen leven met en na kanker

Er leven 800.000 mensen in Nederland die kanker hebben of hebben gehad. Dit aantal groeit. In 2030 zullen het naar verwachting al bijna één miljoen mensen zijn. De overleving van veel soorten kanker is de afgelopen decennia aanzienlijk toegenomen door betere signalering en behandelmogelijkheden. Tegelijkertijd wordt steeds duidelijker uit onderzoek wat de negatieve effecten van kanker en de behandelingen zijn op de kwaliteit van leven. Bijvoorbeeld ernstige vermoeidheid, angst voor terugkeer van de ziekte, beschadigde zenuwen (neuropathie), problemen met seksualiteit en relaties, knelpunten in werk, financiële problemen. Door de behandelingen kan er ook een verhoogde kans zijn op hart- en vaatziekten of op een nieuwe vorm van kanker. Dit verhoogt de ziektelast en kan tot een kortere levensverwachting leiden.

Veel mensen kampen met de (late) gevolgen van kanker. Leven met en na kanker gaat over meer dan overleven. Het gaat ook over leven. Over zinvol en zo optimaal mogelijk meedoen in de maatschappij tijdens en na de behandeling van kanker. Daarom dit Nationaal Actieplan Kanker & Leven.

Uitwisselen van kennis en informatie

Kennis over de gevolgen van de behandeling en het voorkómen hiervan moet beter worden gedeeld, aldus onderzoekers die meewerkten aan het plan. Belangrijk daarbij is dat gegevens digitaal gemakkelijk beschikbaar zijn voor de patiënt en alle betrokken zorgverleners, zodat afstemming van zorg eenvoudiger is. Voor iédere patiënt moet er daarnaast één vast aanspreekpunt zijn die vragen kan beantwoorden en adequaat kan doorverwijzen.

Samen aan de slag

Het Nationaal Actieplan is op 11 september 2020 gelanceerd op het online Congres Kanker & Leven. De Universiteit Twente, het IKNL, de koepels van ziekenhuizen, zorgverleners en patiëntenorganisaties onderschrijven de inhoud ervan en ondersteunen het initiatief van harte. Alleen samen lukt het om het overleven van mensen met en na kanker te verbeteren

Het Nationaal Actieplan Kanker & Leven is beschikbaar op www.taskforcecancersurvivorshipcare.nl

Meer informatie

Neem voor vragen contact op met dr. Chantal Lammens via info@taskforcecancersurvivorshipcare.nl of via prof. Sabine Siesling, UT.

drs. M.M.J. van Hillegersberg - Hofmans (Martine)
Persvoorlichter (aanwezig, ma, di, do)