UTTechMed

Personalized cAnceR TreatmeNt and caRe

We zijn nog op zoek naar deelnemers voor ons onderzoek. Wil je meedoen, klik hier voor meer informatie!

*Video is alleen Engels gesproken maar Nederlands ondertiteld.

Personalized cAnceR TreatmeNt and caRe (PARTNR) platform

Het PARTNR project zal een intelligent zelflerend systeem ontwikkelen voor patiënten met borstkanker dat medische data combineerd met data uit het dagelijks leven om tot gepersonaliseerde interventie aanbevelingen te komen voor kankergerelateerde vermoeidheid. Dit concept zal vervolgens ook uitgebreid kunnen worden naar andere kankersoorten.

PARTNR is een samenwerking met de Universiteit Twente, ZiekenhuisGroep Twente (ZGT), het Helen Dowling Institute (HDI), Roessigh revalidatiecentrum, Roessingh Research and Development (RRD), Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), Evidencio, en het UMCG.

Dit onderzoek wordt ondersteund door KWF Kankerbestrijding en NWO domein TTW, als onderdeel van hun gezamenlijke strategisch onderzoeksprogramma: Technology for Oncology II. Het samenwerkingsproject is mede gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat middels de PPS-toeslag beschikbaar gesteld door de Topsector Life Science & Health ter stimulatie van publiek-private samenwerkingen.