Zie Nieuws

Op een succesvolle start van het academisch jaar 2020-2021

Aanstaande maandag openen we het academisch jaar 2020-2021. Dat is altijd een bijzonder moment. Zoals vrijwel alles op de UT de komende periode, is de manier waarop we dat doen anders dan we gewend zijn: niet in een volle zaal in de Waaier, maar online. Wat echter niet veranderd is, is onze drive en toewijding om ook van het komend jaar een succes te maken.

De UT heeft zich de afgelopen periode zo goed als mogelijk voorbereid op de 1,5 meter universiteit. In de komende tijd doen we nog regelmatig een beroep op vaardigheden als flexibiliteit en creativiteit. En ook op ons geduld en onze kwaliteiten om in gezamenlijkheid tot oplossingen te komen. We zijn zeer erkentelijk voor de wijze waarop de UT-gemeenschap -medewerkers, studenten, alumni en partners- zich in de afgelopen periode heeft ingezet, meegedacht en meebewogen. Tegelijkertijd realiseren we ons dat de extra werk- en studiedruk die dat zich mee heeft gebracht, niet de nieuwe norm is en dat ook niet mag zijn.

De UT zoals we die kenden, komt niet meer terug in zijn oude vorm. We zitten midden in een transformatie. Niet een die we over ons heen willen laten komen, maar waarbij we er expliciet voor kiezen deze mede vorm te geven.

Met Shaping2030 committeren we ons aan een ambitieuze koers voor de komende jaren. De coronacrisis laat zien dat deze actueler is dan ooit. De huidige crisis grijpt echter in op mogelijkheden en onmogelijkheden van hetgeen we onszelf tot doel hebben gesteld. En legt bloot waar kansen liggen en bedreigingen opdoemen. In dat licht moeten we ook kritisch naar onze voornemens kijken: wat is in de komende periode nodig, wat is haalbaar en op welke wijze grijpt dat in op onze koers? Dat vraagt om scherpe keuzes.

Zo zien we dat, na jaren van forse groei, de instroom van studenten in een periode als deze wellicht minder zeker wordt, met name waar het internationals betreft. Wij streven als vanouds naar een  ‘International Classroom’: een diverse en veelzijdige academische gemeenschap met verschillende en uiteenlopende talenten en achtergronden.

Ook de samenleving verandert. Dat vraagt om ander onderwijs en ander onderzoek. Wij zien grote kansen in het versterken van onze bijdrage aan een leven lang leren en in de wijze waarop we ons verhouden tot de samenleving. Hoe en met wie werken we samen en hoe optimaliseren we het maatschappelijk rendement daarvan? Wetenschap heeft in de afgelopen periode haar toegevoegde waarde voor de samenleving aangetoond, waarbij nauwe samenwerking tussen universiteiten essentieel is. Zo krijgt de Europese universiteit die wij met onze partners in ECIU vormgeven gestalte en bouwen we verder voort aan de steeds hechtere band met de Vrije Universiteit Amsterdam.

De maatschappelijke discussie rond Black Lives Matter laat zien dat er nog vele stappen gemaakt moeten worden om gelijke kansen voor iedereen te bewerkstelligen, om te zorgen dat iedereen op gelijkwaardig wijze meedoet en om diversiteit te omarmen zodanig dat verschillen onze universiteit verrijken. Dat vraagt in de komende periode, ook aan de UT, een serieuze discussie. Met als doel zo goed als mogelijk aan de grondbeginselen van diversiteit, gelijke kansen en inclusiviteit te voldoen.

Als universiteit hebben we een roerig jaar achter ons. Een jaar waarin Covid-19 ons een groot deel in haar greep hield, maar ook een waarin we onverwacht afscheid hebben moeten nemen van onze gewaardeerde collega’s Arjen Hoekstra, Paul Benneworth en Harry Aarts, promovendi Guilherme Phillips Furtado, Lisa Zweber-Smith, Guillaume Rohat en Alem Tadesse alsook onze getalenteerde studenten Niels Overdijk, Yanick Verkerk, Moira Albrecht, Shoja Shams Shoaei, Lara Hoogland en Jelmer Kootstra. In gedachten zijn wij bij hen.

Ondanks alle onzekerheden, kijken we met vertrouwen uit naar het komend academisch jaar, waarin Tom Veldkamp zal aantreden als onze nieuwe Rector Magnificus. Tom draait de komende maanden alvast mee.

We hopen je op korte termijn weer op de campus te ontmoeten. Dat zal wellicht niet in dezelfde frequentie en op dezelfde wijze zijn als we gewend waren, maar nog steeds met dezelfde drive, toewijding en enthousiasme. Aanstaande maandag nemen we je met de OAY on UTour digitaal mee over de campus. Een vol programma met inspirerende verhalen, dat zeker de moeite waard is om even goed voor te gaan zitten.

We wensen je al het goeds toe voor het nieuwe academisch jaar.

Victor van der Chijs, Thom Palstra, Mirjam Bult
College van Bestuur Universiteit Twente  

College van Bestuur